Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • Studentparticipatie in project COM

 • Anouk Sijbers wint V&VN VZI Scriptieprijs eHealth 2016

 • Minister Edith Schippers noemt modules zorgtechnologie van ZTL in toespraak

 • Crosscare - Het startschot voor de eerste projecten heeft geklonken 

 • Samenwerking zorgt voor beter meten in de zorg

 • Broedplaats Heerlen in beeld!

 • Domotica in de Zorg

 • Stelt zich voor: Ritch te Kampe

 • RAAK Publiek aanvraag gehonoreerd 

 • Anders kijken, anders leren, anders doen: Zorg in 2030

 • EIZT/ZTL op sociale media

 • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Studentparticipatie in project COM

Binnen het project COM werken steeds meer studenten mee in het optimaliseren van het gebruik van communicatie ondersteunende hulpmiddelen en dyslexiehulpmiddelen. Vaak belanden deze hulpmiddelen in de kast door te weinig instructie, onvoldoende samenwerking tussen de stakeholder, beperkte kennis.
 
Studenten logopedie (9), ergotherapie (2) en CMD (3) (2de jaars, 3de jaars en 4de jaars(+)) en studenten van het Arcuscollege (9) werken in nauwe samenwerking met het projectteam en stakeholders (leveranciers, professionals, belangenbehartigers en cliënten) mee in het ontwikkelen van producten ter bevordering van  het gebruik van deze hulpmiddelen in de vorm van flyers, infographics, filmpjes, het verzamelen van literatuur en het vormgeven van een digitaal platform.
 
Het RAAK-MKB project COM loopt nog tot september 2017. Het project zal afgerond worden met een symposium omdat kunnen communiceren een recht is voor iedereen! Wilt u meer weten?
Neem contact op met de projectleider: ruth.dalemans@zuyd.nl

Anouk Sijbers wint V&VN VZI Scriptieprijs eHealth 2016Paul de Leeuw reikte de V&VN VZI 
Scriptieprijs eHealth 2016 uit aan Anouk Sijbers voor haar onderzoek naar de bruikbaarheid van een slimme drinkbeker voor ouderen. Ruim 900 verzorgenden en verpleegkundigen waren op woensdag 9 november aanwezig toen winnares Anouk Sijbers, pas afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd, de prijs voor haar onderzoek overhandigd kreeg van niemand minder dan Paul de Leeuw. De uitreiking was onderdeel van de feestelijke slotconferentie in TivoliVredenburg waarmee V&VN het 10-jarig jubileum feestelijk afsluit.
 
Anouk Sijbers is blij met de prijs en vindt het belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden zich interesseren voor eHealth. "Voor veel zorgprofessionals is eHealth een ver-van-mijn-bedshow. Maar juist door slimme eHealth-toepassingen voor de zorg, zoals deze slimme drinkbeker, houd je meer tijd over voor patiëntenzorg."
 
Voor meer informatie over het onderzoek van Anouk klikt u hier.

 

Ministers Edith Schippers noemt modules zorgtechnologie van ZTL in toespraak

Donderdag 8 december vond de landelijke werkdag plaats van het Zorgpact in de Fabrique in Utrecht. Ruim 500 deelnemers kwam bij elkaar om kennis te delen, workshops te volgen en te netwerken. Ook ZTL en EIZT gaven workshops, welke goed werden bezocht. Minister Schippers opende de ochtend en sprak over de digitale zorgtechnologie modules van ZTL. Het was een geweldig begin van een interessante en leuke dag!

Hier vindt u de link naar een filmpje van de openingstoespraak van de minister 
  
Voor meer informatie over onze digitale leeromgeving 'ZTL Academy' kunt u contact opnemen met Zorgtechniek  Limburg (088-468 21 22).


Wave 2 alweer begonnen

CrossCare – Het startschot voor de eerste projecten heeft geklonken


Het Interreg project CrossCare ondersteunt bedrijven en zorgorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties via een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting en subsidie. EIZT is één van de zes deelnemende proeftuinen. Tussen 2016 en 2019 staan 7 waves gepland waarin bedrijven en zorgorganisaties hun project kunnen indienen (www.crosscare.eu).  
 
Arthe is één van de projecten die inmiddels van start is gegaan. De komende maanden zal EIZT samen met een proeftuin in West-Brabant (CIC) en een proeftuin in Turnhout (Licalab) het bedrijf ORTHO-MEDICO ondersteunen. Arthe beoogt een intelligent revalidatiehulpmiddel door te ontwikkelen dat ingezet kan worden bij mensen met een zwakke of abnormale spieraansturing in de arm, bijvoorbeeld na een CVA.
 
De betrokken proeftuinen vormen de spil tussen het bedrijf, de zorgprofessionals, eindgebruikers en andere stakeholders. Op 16 januari zal EIZT bijvoorbeeld een sessie organiseren waarin zorgprofessionals samengebracht worden om feedback te verzamelen over de huidige prototypes en inzicht te krijgen in hoe dit product ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk. Hiermee hopen we dit revalidatiehulpmiddel weer een stapje dichterbij een daadwerkelijke marktintroductie te brengen. Mocht u als zorgprofessional interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn dan kunt u contact opnemen met Loek van der Heide (Loek.vanderheide@zuyd.nl).
 
Daarnaast is de selectieprocedure voor wave 2 van start gegaan. Het animo voor bedrijven om ondersteuning te ontvangen vanuit CrossCare bleek opnieuw groot (54 aanvragen), en na een eerste selectie mogen ook een aantal Limburgse bedrijven hun project uitwerken tot een volledige aanvraag.  


Samenwerking zorgt voor beter meten in de zorg

Op 1 januari start het grootschalige innovatieprogramma Limburg Meet (LIME). Dit programma draait om meten in de zorg. De uitvoering ligt in handen van Zuyd Hogeschool in samenwerking met Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door de Provincie Limburg. Lime is een programmalijn van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Sandra Beurskens is projectleider van Limburg Meet, lector Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken bij Zuyd Hogeschool en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Dr. Marieke Spreeuwenberg is lector Zorg op Afstand bij het lectoraat Tech- nologie in de Zorg, dat is ingebed in het netwerk van het EIZT. Zij vertellen meer over dit onderwerp en u leest het hier!


Broedplaats Heerlen in beeld!

In 2013 startte de Commissie Zorgberoepen & Opleidingen zogenaamde regionale broedplaatsen. Dit zijn regio’s waarin TNO een indicatie geeft van de regionale zorgvraag in 2030. De vraag is wat regionale demografische ontwikkelingen betekenen voor de toekomstige zorgvraag in die gebieden. Bekijk hier de film over broedplaats Heerlen.


Domotica in de Zorg

Domotica, zoals slimme alarmeringen, uitluisteren, verlichting of electronische medicijndispensers zijn toepassingen of apparaten die door afstandsbedieningen, sensoren, computers of smartphones worden aangestuurd. Zowel thuis als in kleinschalige woonvormen en in zorginstellingen wordt steeds meer domotica toegepast ter verbetering van de kwaliteit van zorg en tevens ter ontlasting van zorgpersoneel.

Lees hier het volledige artikel.

Stelt zich voor: Ritch te Kampe


Momenteel volg ik, Ritch te Kampe, de master Human Movement Sciences aan de universiteit in Maastricht. Tijdens de afstudeerperiode van mijn master zal ik stage gaan lopen bij het Raak Pro Project ‘De kracht van onbewuste leren 2.0’.
 
In dit project wordt onderzocht wat de mogelijke voordelen van onbewuste leerstrategieën zijn op het opnieuw leren van bewegingen voor mensen na een beroerte (impliciet motorisch leren). Binnen dit project ben ik al gestart als werkstudent. Ik houd me voornamelijk bezig met het verwerken van de verkregen data van de loopanalyses uit laboratoriumonderzoek. De metingen van het eerste gedeelte van het onderzoek vinden plaats in het beweeglaboratorium in Heerlen (Zuyd Hogeschool) en Maastricht (Universiteit Maastricht) en zijn recent afgerond. 79 proefpersonen hebben meegedaan.
 
Met behulp van het Vicon programma wordt de verkregen data omgezet in werkelijke waardes van loopparameters (zoals staplengte, staphoogte) waar statistische analyses op uitgevoerd kunnen worden. Door veel met het programma te werken en de helpende hand van in het bijzonder Kyra Theunissen krijg ik nu ook praktijkervaring met de verschillende systemen. De ervaring die ik binnen het Raak Pro project op doe is dan ook niet te vergelijken met mijn vergaarde (veelal theoretische) kennis aan de universiteit de afgelopen 3.5 jaar. Het Raak Pro project laat haar interessante en relevante onderzoeksvraag direct aansluiten bij een behoefte van het werkveld. De resultaten zijn meteen toepasbaar in de dagelijkse zorg. De combinatie van mijn taken als masterstudent en werkstudent is dan ook de beste combinatie die ik me als student kan wensen. Ik zal in ieder geval nog tot de zomervakantie aan het project meewerken.

 


RAAK Publiek aanvraag gehonoreerd
De patiënt (weer) in zijn kracht: Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening

Recent kwam het heugelijke nieuws binnen dat de RAAK Publiek aanvraag De patiënt (weer) in zijn kracht: Revalidatie op maat door zelf-monitoring van herstel bij een orthopedische aandoening gehonoreerd wordt. Hierin wordt een zelf-monitoringssysteem gebouwd voor mensen die een voorste kruisbandreconstructie hebben ondergaan, om het eigen herstel te monitoren in het dagelijkse leven. Vervolgens wordt het systeem geëvalueerd in en met de praktijk bij een cohort van 50-75 mensen.
 
Consortium: Zuyd Hogeschool (faculteiten Gezondheidszorg, Bèta Technology & Life Sciences, ICT, opleiding Communicatie & Multimedia Design, lectoraten ‘Autonomie en Participatie’, ‘Voeding, leefstijl en Bewegen’ en ‘Smart Devices’), Sportho, Zuyderland ziekenhuis, Huis voor de Zorg, academisch ziekenhuis Maastricht/MUMC+, PCiD, Roessingh Research & Development
 
Partners: Universiteit Maastricht, Laurentius ziekenhuis, ziekenhuis St. Anna, fysiotherapiepraktijken B-SIS, Fysio Sport van der Weerden en Funqtio Fysiotherapie, Kenniscentrum Sport, KNGF
Het is een 2-jarig project. Gepeilde startdatum is maart/april 2017.
 
Projectleiders zijn Susy Braun, lector Voeding, Leefstijl en Bewegen en Gabrielle Tuijthof, lector Smart Devices van Zuyd Hogeschool, in een gecombineerde aanvraag van Gezondheidszorg en Beta.
Anders kijken, anders leren, anders doen
Zorg in 2030

Er zijn vele veranderingen gaande in zorg en welzijn: complexere zorgvragen, technologische ontwikkelingen, de recente decentralisaties en de toenemende rol van mantelzorgers en vrijwilligers. Deze veranderingen vragen veel van de kennis en kunde van alle professionals. Klik hier voor de film waarin een beeld wordt geschetst van de zorg in de toekomst. 
 

EIZT/ZTL op sociale media


EIZT/ZTL is ook actief op de sociale media Facebook, LinkedIn en Twitter. Via deze kanalen blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en events van EIZT en ZTL. Ook delen we via deze social media kanalen regelmatig interessante artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en innovaties in de zorg.
Wilt u ons ook volgen? U vindt ons op:
·         Facebook: www.facebook.com/eiztztl?ref=hl 
·         Twitter: https://twitter.com/eizt_ztl
·         LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eizt-en-ztl?trk=top_nav_home

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!
Copyright © 2016 Eizt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp