Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

  • Internationaal Symposium ‘Wat ú beweegt’ groot succes

  • CNN bombardeert Accompany tot ‘world breaking news’

  • Zorgtechniek Limburg tijdens Techniekpact op 19 mei jl.: ‘Publiek-private samenwerking in het mbo’

  • Kwalitatief goede ouderenzorg in tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing - op zoek naar (arbeidsbesparende) innovaties in Limburg

  • Opleiding Zorgtechnicus start in september

Ruim 150 deelnemers delen kennis en ervaringen

Internationaal Symposium ‘Wat ú beweegt’ groot succes


Op vrijdag 16 mei jl. heeft onder grote belangstelling het symposium ‘Wat ù beweegt’ plaatsgevonden. Ruim 150 zorgprofessionals, onderzoekers, studenten en docenten, kwamen bij elkaar voor een boeiende dag die deels bij Sevagram, deels bij de Zorgacademie Parkstad (ZAP) plaatsvond.

‘Wat ú beweegt’, officieel ‘het stimuleren van een actieve gezonde leefstijl’ is één van de programmalijnen die bij het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie wordt uitgevoerd. De doelstelling ervan is om in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven samen te werken aan het ontwikkelen en evalueren van innovatieve oplossingen om een actieve, gezonde leefstijl te bevorderen. Daarbij spelen gedragsaspecten, voeding en bewegen een rol, waarbij met name op dit laatste aspect momenteel de focus ligt. Lees meer >>

CNN bombardeert Accompany tot ‘world breaking news’
 

CNN heeft de ‘servicerobot’ van de programmalijn Robotica die bij EIZT loopt benoemd als world breaking news. Daarin gaat het onder andere over een onderzoek van Sandra Bedaf (één van de promovendi van Luc de Witte) dat betrekking heft op de servicerobot Accompany. Dit onderzoek wordt in samenwerking met een international consortium uitgevoerd. Ook de PARO zeehond wordt genoemd. Deze is het onderzoeksonderwerp van een andere promovendus, Roger Bemelmans. Voor het hele artikel klikt u hier.

Zorgtechniek Limburg tijdens Techniekpact op 19 mei jl.: ‘Publiek-private samenwerking in het mbo’

 
Op 19 mei jl. heeft Zorgtechniek Limburg op uitnodiging van het Platform Bèta Techniek tijdens de eerste jaar-bijeenkomst van het Techniekpact op 19 mei in Eindhoven een workshop verzorgd met als thema ‘Publiek-private samenwerking in het mbo’. Het Ministerie van OCW en Platform Bèta Techniek gaven een toelichting op de formele regelgeving omtrent PPS-projecten. Vanuit ZTL werd vervolgens specifiek ingezoomd op de praktijk van publiek-private samenwerking.

De aanwezige bezoekers kregen een inkijk in de organisatie van de activiteiten, de vertaling van de samenwerkingsovereenkomst in tastbare zaken (menskracht, middelen, faciliteiten) en de samenwerkingservaringen van het eerste jaar. Belangrijkste aandachtspunten waren o.a. de rol van het mbo in de samenwerking met het bedrijfsleven en de tempo- en cultuurverschillen tussen de publieke en private partners. De workshop werd goed bezocht, leidde tot interessante discussies en leverde de bezoekers naar eigen zeggen voldoende input op om binnen de eigen organisatie gericht aan de slag te gaan met projectaanvragen voor het investeringsfonds mbo.

Kwalitatief goede ouderenzorg in tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing - op zoek naar (arbeidsbesparende) innovaties in Limburg
 

In mei 2013 is het vierjarige project (arbeidsbesparende) innovaties in de ouderenzorg van start gegaan. De doelstelling van het project is om (arbeidsbesparende) innovaties in de zorg voor ouderen op te sporen, verder te ontwikkelen, te evalueren, te implementeren en op brede schaal te verspreiden in Limburg. Onder arbeidsbesparing wordt binnen dit project een toename in productiviteit of een afname in de zorgvraag verstaan waarbij de kwaliteit van zorg minimaal gelijk moet blijven. Het project is mede mogelijk gemaakt door de financiering van de Provincie Limburg en wordt, onder supervisie van Prof. Dr. Jan Hamers en Prof. Dr. Luc de Witte, uitgevoerd in samenwerkingsverband tussen Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Het project is ingebed in de bestande samenwerkingsnetwerken Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en zal fungeren als vliegwiel om de implementatie van kansrijke innovaties in Limburg een impuls te geven. Lees meer >>
 

Opleiding Zorgtechnicus start in september

 
De nieuwe opleiding Zorgtechnicus (MBO BOL niveau 4) gaat definitief in september van start! Deze opleiding is tot stand gekomen dankzij de onderlinge samenwerking tussen de ROC’s Arcus, Gilde, Leeuwenborgh, het bedrijfsleven en zorginstellingen.
 
Technologische oplossingen doen meer en meer hun intrede in de zorg, zodat cliënten bijvoorbeeld langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Dat impliceert natuurlijk dat de technologie ‘het moet blijven doen’, en daar zijn speciaal opgeleide mensen voor nodig. Dat is precies waar het om gaat in de opleiding Zorgtechnicus. Hier worden toekomstige medewerkers opgeleid om binnen de zorgsector aan de slag te kunnen met technologie. De opleiding sluit aan bij mensen die veel affiniteit hebben met techniek en direct iets voor mensen in een zorgsituatie willen betekenen.
 
De inhoud van de opleiding bestaat voor uit 80% techniek en voor 20% uit zorggerelateerde-en communicatieve vakken. De zorgtechnicus staat midden in de zorgwereld en werkt bijvoorbeeld bij de instrumentele dienst in een ziekenhuis of bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in zorgtechnologie.
 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een BBL-variant van de opleiding zodat medewerkers van diverse bedrijven deze opleiding kunnen volgen naast hun baan. De opleiding wordt gegeven bij Gilde Opleidingen in Roermond en Arcus College in Heerlen. Aanmelden kan via de websites van Arcus, Gilde en Leeuwenborgh.

2014 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp