Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • EIZT genomineerd voor Hersenbokaal
   

 • EIZT verzorgt onderdeel summerschool voor Saudische studenten
   

 • Save the date: Congres Technologie en Zorgonderwijs
   

 • Themadag 'Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie'
   

 • EIZT/ZTL krijgt subsidie voor ontwikkelen wijkleerplaats
   

 • Dare2Care koppelt worstelende starters aan ervaren ondernemers in de zorg
   

 • Marktonderzoek 'European Master Care and Technology' positief
   

EIZT genomineerd voor Hersenbokaal


Afgelopen week is bekend geworden dat EIZT één van de drie genomineerden is voor de Hersenbokaal. EIZT heeft voor de bokaal een plan ingediend om in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij het selectieproces een adviesprotocol voor hulpmiddelen ter ondersteuning van de arm/handfunctie te ontwikkelen.

De Hersenbokaal is een prijs die De Hersenstichting uitlooft voor het idee dat ervoor zorgt dat de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening toeneemt. De uiteindelijke winnaar wint een geldbedrag om het ingediende project daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Met het project dat EIZT heeft ingediend denken we de zelfredzaamheid van mensen met problemen aan armen en handen te verbeteren: de essentie ervan is dat we deze mensen en hun zorgverleners ondersteunen bij de selectie van een goed hulpmiddel. Aan de hand van promofilmpjes van de drie genomineerden zal het publiek samen met de jury in het najaar één winnaar kiezen.
 

EIZT verzorgt onderdeel summerschool voor Saudische studenten


Gedurende de laatste week van juni heeft EIZT een onderdeel verzorgd voor een summerschool voor studentes van Jazan Universiteit in Saudi Arabië. Deze summerschool werd georganiseerd door de opleiding verpleegkunde van Zuyd Hogeschool. In de week is aandacht besteed aan de manieren waarop in de Nederlandse zorgtechnologie kan worden toegepast. Lees meer >>
 

Save the date: Congres Technologie en Zorgonderwijs
10 december 2014, Congrescentrum Brabanthallen, Den Bosch


Dit congres moet een interactieve bijeenkomst worden. Het doel is om tot consensus te komen over de vraag wat een zorgprofessional moet weten en kunnen ten aanzien van zorgtechnologie. Aan het eind van de dag willen we een set aan basiscompetenties geformuleerd hebben, die door de deelnemers in de eigen organisatie gebruikt kunnen worden om technologie een goede plek te geven in de opleidingen. Ook worden best practices gepresenteerd over hoe deze thematiek in opleidingen ingebouwd kan worden.

Het congres richt zich primair op zorgopleidingen, op mbo- en hbo- niveau, in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is het ook interessant voor zorginstellingen en bedrijven op het gebied van zorgtechnologie.

Sprekers:
Dr. Marian Kaljouw, voorzitter commissie Innovatie
Zorgberoepen & Opleidingen

Prof.dr. Luc de Witte, directeur EIZT

Dagvoorzitter: Herman Konings, Trend- en Toekomstonderzoeksbureau Pocket Marketing nXt
Lees meer >>

Themadag ‘Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie’


Op 16 juni 2014 is de programmalijn Hulpmiddelen en OndersteunendeTechnologie van EIZT gelanceerd met een themadag. Titel van de themadag was: Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie: dé oplossing voor de dreigende tekorten in de zorg?
 
Thema’s die op de agenda stonden waren: Hoe zorgen we ervoor dat de mogelijkheden optimaal benut worden? Wat is de stand van zaken op het gebied van Hulpmiddelen en Ondersteunende Technologie? Welke ontwikkelingen zijn er op gebied van innovatie  en wet- en regelgeving. Hoe zal de toekomst er uit zien?
Lees meer >>

EIZT/ZTL krijgt subsidie voor ontwikkeling wijkleerplaats


ZonMw heeft aan EIZT / ZTL subsidie toegekend om een wijkleerplaats (WLP) voor MBO studenten van de zorg- en welzijnsopleidingen, nivo 3 en 4, te ontwikkelen. Deze WLP wordt in Heerlen-Noord gesitueerd en in de leerplaats werken studenten, thuiszorgprofessionals en docenten intensief samen aan innovatieve zorgconcepten voor thuiswonende ouderen.

De inhoudelijke focus ligt daarbij op de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van ouderen in een kwetsbare positie. Veel aandacht gaat uit naar de inzet van ondersteunende zorg- en ICT technologie voor het cliëntsysteem, handvatten voor zorg- en welzijnsprofessionals met betrekking tot het in kaart brengen en ondersteunen van dit cliëntsysteem (o.a. maatwerkgesprekken) en interprofessionele samenwerking. Door het dagelijks leren in ‘de echte praktijk’ worden onderwijs en praktijk op natuurlijke wijze direct met elkaar verbonden. Dit wordt bovendien versterkt doordat ouderen van diverse ouderenorganisaties heel actief betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsactiviteiten in de WLP.

Vanaf september 2014 wordt de WLP stapsgewijs gedurende een periode van 2 jaar vormgegeven. Betrokken partijen zijn het Arcus college, Zuyd Hogeschool, Sevagram, MeanderGroep, Alcander, ouderenbond KBO Heerlen, GGD Zuid-Limburg en Universiteit Maastricht.

Dare2Care koppelt worstelende starters aan ervaren ondernemers in de zorg


De zorg in Nederland maakt momenteel vele veranderingen door. Deze veranderingen leiden tot discussies over efficiency in de zorg, de kwaliteit van zorg en de rol van technologische innovaties hierin. Ondanks dat verschillende onderzoeken uitwijzen dat zorginnovaties bij kunnen dragen aan zorgverbetering, vinden zelfs bewezen effectieve innovaties niet een-twee-drie hun weg in de complexe zorgmarkt.

Ondernemers die zorginnovaties op de markt brengen, lopen dikwijls tegen muren op. Hierdoor loopt het zorgvernieuwingsproces vertraging op en daarmee ook een betere en efficiëntere zorg. Het Dare2Care project – dat in september van start gaat -  heeft als doel starters in de zorg te helpen hun innovatie om te zetten in business. “Wanneer ervaren zorgondernemers hun kennis en ervaringen delen met starters, kunnen we voorkomen dat ze in dezelfde valkuilen lopen als waar wij in liepen bij de introductie van onze zorginnovaties”, aldus Erik Joosten (CEO Arion en één van de initiatiefnemers van het Dare2Care project).
Lees meer >>

Marktonderzoek ‘European Master Care and Technology’ positief


Het vindt nog onvoldoende plaats: een structurele benutting van de mogelijkheden die technologie als ondersteuning van zorgprocessen kan bieden. Initiëren van vernieuwing in het HBO onderwijs is een van de kernactiviteiten van het Expertisecentrum EIZT. Vandaar dat een initiatief is genomen tot de ontwikkeling van een masteropleiding. Technologieontwikkeling is internationaal, de toepassing ervan eerder een nationaal/ regionaal fenomeen. Om deze werelden te verbinden is kennis van beide domeinen noodzaak. Met dit als uitgangspunt is vanuit EIZT het initiatief ontwikkeld tot een ‘European Master Care and Technology’.
Lees meer >>
 

2014 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp