Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

  • Terugblik op Dare2Care matching event

  • Robot Kaspar gaat in toekomst autistische kinderen helpen

  • Congres Technologie en Zorgonderwijs: inschrijven kan nu!

  • Even voorstellen: Marja Maas  

  • Technologie in de zorg: nooit te oud om te leren

  • Schrijf in voor LevenSles, de verfrissende inspiratiedag voor ouderen

  • Tailormade workshop voor LEVANTOgroep

  • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Terugblik op Dare2Care matching eventInnovatieve oplossingen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en de efficiency in de zorg. Startende ondernemers hebben soms creatieve oplossingen die hier een steentje aan bij kunnen dragen. Echter, als starter ondervinden zij vaak problemen bij de marktintroductie en het uitrollen van hun product op de markt. Neem bijvoorbeeld de startende ondernemer Valentijn van Ekris van de Open Care Group. Met de IncoSense wil hij de zorg rondom incontinentie prettiger maken voor de cliënt en gemakkelijker voor de professional. Maar de complexe financieringsconstructies van de zorg maken het voor hem niet gemakkelijk om de innovatie in de markt te introduceren. Er zijn genoeg ervaren ondernemers die dezelfde uitdagingen hebben moeten overwinnen toen zij hun innovatie op de markt brachten. In het Dare2Care project coachen deze ervaren ondernemers startende ondernemers om op die manier innovaties succesvol op de markt te helpen brengen.  

In totaal nemen vijf startende ondernemers en zes coaches deel aan het Dare2Care traject. Tijdens het Matching event dat tijdens de Interregio Meeting op 18 september heeft plaatsgevonden, presenteerden  vijf starters hun innovatieve producten aan het grote publiek en aan zes ervaren ondernemers. Na een stevige discussie onderling, kozen de ervaren ondernemers wie wie gaat coachen. Uiteindelijk heeft elke starter een coach gevonden. Paul Voncken (Qwiek) wordt gecoacht door Frans Smeets (Maastricht Instruments), Valentijn van Ekris (Open Care Group door Stephan Lesterhuis (Kersten Revalidatietechniek), Hans Hendrix (Prefab+) door Michael Hamers (Zorg Groep Beek), en Rob Doon (Culsana) door Erik Joosten (Arion). Kay van der Mierden (A-motion) kan zelfs van de ervaringen van niet één maar van twee coaches gebruik maken, namelijk van Ruud Vleugels (Cofely) en Jan Ramaekers (Sananet). De vijf starters hebben elk een voucher t.w.v. €10.000,- in ontvangst genomen. Deze kan bijvoorbeeld ingezet worden om onderzoek te doen in samenwerking met kennisinstellingen of adviseurs ter aanvulling van hun business case. De coaches en starters hebben inmiddels al bij elkaar gezeten en bepaald wat er moet gebeuren om de innovaties succesvol op de markt te zetten. 

Dare2Care wordt ondersteund door LED met een bijdrage van €67.000,-.
Meer informatie over LED is hier te vinden.  

Robot Kaspar gaat in toekomst autistische kinderen helpen 
Gert Jan Gelderblom  en Claire Huijnen te gast bij het programma 'Avond Gasten' van L1

In Limburg worden tests gedaan met een robot die autistische kinderen kan helpen. Robot Kaspar is ontwikkeld in Engeland. Het is nog een prototype, maar naar verwachting zal hij over twee jaar worden ingezet in de praktijk. Robots rukken op in de zorg. Ze helpen bij het eten, het uitdelen van medicijnen en binnenkort ook bij het naar de wc brengen van patiënten. Volgens Gert Jan Gelderblom, psycholoog-onderzoeker worden robots in toenemende mate onmisbaar in deze sector. Gert Jan en Claire waren te gast bij het programma ‘Avond Gasten’  van L1 om er meer over te vertellen. U kunt de uitzending hier bekijken.

Inschrijven kan vanaf nu!

Congres Technologie en Zorgonderwijs, 10 december 2014
 

Innovatieve zorgconcepten zijn noodzakelijk omdat er in toenemende mate een spanningsveld is tussen zorgbehoefte en zorgverlening. Binnen deze zorgconcepten neemt technologie een steeds belangrijkere rol in. Maar wat betekent dat eigenlijk voor huidige en toekomstige zorgprofessionals? Hoe worden zij op deze verandering voorbereid? Hoe geef je zorgtechnologie vorm in het onderwijs? Hoe zorgen we ervoor dat mensen ‘bijblijven’? Wat moet de inhoud van de opleidingen zijn en wie bepaalt dat eigenlijk? Deze vragen staan centraal tijdens het interactive congres Technologie en Zorgonderwijs dat door EIZT/ZTL wordt georganiseerd op 10 december aanstaande in ‘s Hertogenbosch. Wilt u de visie van gerenommeerder sprekers op dit terrein horen? Meediscussieren over deze onderwerpen? Schijf u dan nu hier in. Voor meer informatie over het congres kijkt u hier.

Even voorstellen: Marja Maas


“Op 1 november jl. ben ik gestart als secretaresse bij het lectoraat Technologie in de Zorg / EIZT. Ik zal gaan werken voor het lectoraat en EIZT. Mijn belangrijkste taken zijn het geven van ondersteuning bij de ontwikkeling van de Master Technology in Care, van het project Associate Degree Zorgtechnologie, de EIZT programmalijn Actieve Leefstijl en van het Valorisatie project. Ook ga ik de website van het lectoraat en van EIZT beheren.
In 1991 heb ik mijn opleiding tot directiesecretaresse met juridische specialisatie bij het Bell College in Heerlen afgerond. Hierna ben ik als secretaresse werkzaam geweest bij diverse bedrijven en instanties waaronder de polikliniek Gynaecologie van het Atrium Medisch Centrum, Hundscheid, Vlecken & Sterk advocaten in Heerlen, Vodafone, DSM en Cicero Zorggroep.  Tot 1 november 2014 heb ik met veel plezier gewerkt bij het lectoraat ‘Autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte’ van Zuyd Hogeschool.  Ik woon in Hoensbroek samen met mijn man Jos en ons zoontje Teun van 7 jaar.Mijn werkdagen zijn: maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend.”

PROGRAMMA

10:30-11:00: Inloop
11:00-11:15: Welkom (dagvoorzitter Prof. dr. Luc de Witte)
11:15-12:00:
‘Monitoring van fysieke kwetsbaarheid’ (Joan Vermeulen): Presentatie van resultaten van onderzoeken met de weegschaal die balans meet, de knijpbal die knijpkracht meet, en de mobiele telefoon die activiteit meet
12:00-13:00: Lunchbuffet
13:00-13:45: Workshopronde1(keuze uit 4 onderstaande workshops)*
14:00-14:45: Workshopronde2(keuze uit 4 onderstaande workshops)*
14:45-15:00: Afsluiting (dagvoorzitter Prof. dr. Luc de Witte)

* Bij inschrijving voorkeur aangeven voor 2 van de volgende workshops:
1. Carpoolen met eindgebruikers op weg naar bruikbare zorgtechnologie(Renée Verwey, Sanne vd Weegen & Laura Hochstenbach). Presentatie en panel discussie over samenwerking tussen verschillende partijen tijdens de ontwikkeling van technologie in de zorg.
2. 
eHealth, het verschil tussen hype en werkelijkheid’ (Prof. dr. Roland Friele). Presentatie over welke zorgtechnologie in Nederland al beschikbaar is; wat wordt er gebruikt door patiënten en professionals, en wat niet.
3. 
Komt dat zien: technologie in de zorg voor ouderen!' (Martine Huygens & Wendy d’Hollosy). Demonstratie van verschillende zorgtechnologieën voor ouderen en patiënten met een chronische aandoening waarbij de mening van het publiek over deze technologieën gevraagd wordt.
4. 
Robots bieden een helpende hand’ (Claire Huijnen & Sandra Bedaf). Workshop over hoe robots ingezet kunnen worden om de zorg te ondersteunen.

DEELNAME IS GRATIS! Ga naar www.maastrichtuniversity.nl/hsr, klik op de link van de informatie bijeenkomst onder latest newsen schrijf je in. 

Schrijf in voor LevenSles, de verfrissende inspiratiedag over ouderen

Programma is nu bekend!

In 5 regio’s in Nederland gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven op ouderenzorg dankzij studenten van zorggerelateerde mbo- en hbo-opleidingen. Tijdens hun opleiding zien zij al veel. In aanloop naar LevenSles hebben zij zich verbaasd, verwonderd en nagedacht over de zorg voor ouderen. Zij inspireren in de ochtend jong en oud, professional en non-professional om anders te kijken. Samen slaan aanwezigen de handen ineen om tot regionaal uitvoerbare initiatieven te komen. ZonMW kent via een vakjury de prijs toe aan de Top 3 per regio.
Een Expertteam, bestaand uit experts uit onderwijs, zorg, en sprankelende denkers ondersteunt het middagdeel. Ze zijn een vraagbaak en denktank. Een vakjury met lectoren, hoogleraren, directeuren van zorg- en onderwijs- instellingen beoordelen de plannen en kennen aan de TOP 3 een uitvoerings- prijs toe, aangeboden door ZonMW/Nationaal Programma Ouderenzorg.

LevenSles speelt zich op verschillende data af op 5 locaties: Roosendaal, Assen, Heerlen, den Haag en Amersfoort. Als u zich wilt inschrijven kan dat hier. Voor het programma klikt u hier.

Tailormade workshop voor LEVANTOgroep

Technologische ontwikkelingen en innovaties moeten het gaat tussen oplopende zorgvraag en teruglopend aantal zorgverleners dichten. Zorgtechniek Limburg (ZTL) en het Expertise centrum voor Innovatie Zorg en Technologie (EIZT) stimuleren de broodnodige vernieuwing en brengen vraag en aanbod bij elkaar. Met succes. Zorginstelling LEVANTOgroep kan ervan meepraten. “Een workshop op maat heeft ons echt verder geholpen.”
 
De LEVANTOgroep ontstond vorig jaar na een bestuurlijke fusie tussen de zorginstellingen RIMO, RIBW H&M en Algemeen Opvangcentrum Impuls. Met ruim 450 medewerkers biedt LEVANTO hulp aan mensen met psychische of psychosociale problemen; zowel in 24 uurs voorzieningen als ook in dagverpleging, begeleid wonen en crisisopvang. “Innovatie is een van onze kernwaarden,” zegt Thymo Griesenbrock, stafmedewerker Zorg&Innovatie. “Om onze cliënten beter te kunnen helpen en ook om méér mensen van dienst te zijn, willen we gebruik gaan maken van beeldbellen. Onze persoonlijk begeleiders kunnen dan snel en gemakkelijk contact leggen met de cliënten via het beeldscherm. Andersom kunnen cliënten ons ook buiten de gebruikelijke uren beter bereiken. Beeldbellen maakt ons flexibeler, genereert tijdwinst en bevordert de zelfredzaamheid van onze cliënten.”
 
Terughoudendheid
Op zich logische argumenten, maar niet iedereen bij LEVANTO stond te juichen. “Er was terughoudendheid. Zo werd beeldbellen door een aantal medewerkers gezien als onpersoonlijk en ook waren er vraagtekens bij de techniek. Na een bijeenkomst begin dit jaar met andere zorginstellingen bij Zorgtechniek Limburg en EIZT hebben we om een concreet advies gevraagd.”
Gekozen werd voor een workshop. “Geen standaard verhaal en zeker geen technische sessie,” zegt accountmanager Josine Warnier van ZTL.  ”We hebben samen met LEVANTO een maatwerktraject van één dagdeel samengesteld, afgestemd op de doelgroep die zouden moeten gaan werken met beeldbellen en achterhaald waar nu de terughoudendheid zat. Want dat was het probleem, niet de techniek. De trainer heeft ruime ervaring met het voortraject en de implementatie van beeldbellen bij andere zorginstellingen.”
 
Resultaten
Thymo Griesenbrock knikt. “Precies wat we wilden: een bijeenkomst die enthousiasmeerde, informeerde en vooroordelen wegnam. De resultaten waren goed meetbaar. Vóór de workshop was een aantal medewerkers terughoudend en zeker niet enthousiast. Na afloop was de sfeer omgeslagen en kwamen medewerkers met ideeën en vragen over het vervolg. De trainer was in staat, naast de voordelen van beeldbellen te benoemen, de medewerkers zelf aan de slag te laten gaan zodat draagvlak werd gecreëerd en eventuele weerstand verdween. Hiermee is de basis gelegd om een volgende stap te zetten: het concretiseren van een plan van aanpak voor de verdere implementatie van beeldbellen via een begeleidingstraject. De workshop van ZTL heeft de weg gebaand. We zijn daar erg tevreden over.”
En dat hoort Josine Warnier natuurlijk graag. “Kennisoverdracht is uiteraard ook een vorm van innovatie. Veel instellingen weten niet wat mogelijk is. Ze worstelen, weten niet hoe de technologie zich ontwikkelt of waar ze moeten beginnen. Wij ondersteunen en brengen partijen bij elkaar. We kunnen voor elke instelling of bedrijf een bijeenkomst organiseren. Precies op maat.”
 

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2014 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp