Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

  • Basisschoolleerlingen helpen bij design zorgrobot

  • Nieuwe masteropleidingen bij Zuyd Hogeschool 

  • Samenwerkingsmogelijkheden Zorgboulevard en ZTL

  • Brochure ‘Cliëntenparticipatie in onderzoek’ beschikbaar

  • Spel voor kinderen met een beperking

  • Studenten opleiding Zorgtechniek in de praktijk aan het werk

  • Gezonde voeding bij Pergamijn

  • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Basisschoolleerlingen helpen bij design zorgrobot

Leerlingen van Kerkraadse basisscholen helpen in het Continium te Kerkrade bij het verbeteren van robot IROMEC, die toegepast wordt voor spelontwikkeling bij kinderen met een fysieke beperking. Het co-creatietraject met de leerlingen maakt onderdeel uit van het vierjarige project ‘Sociale robots in de zorg’ van Zuyd Hogeschool. In het project wordt nauw samengewerkt met zorgpartijen, zodat de robot straks makkelijker in de praktijk geïmplementeerd kan worden. Het aanpassen van het fysieke uiterlijk van de robot is een belangrijke wens vanuit de zorgpraktijk. De kinderen van basisscholen Bleijerheide, Steltloper en Ursula helpen de onderzoekers hierbij door een ‘kostuum’ voor de robot te ontwerpen en maken. Het traject is voor het Continium een testcase voor zusterinstelling Cube. Dit design museum opent in het najaar de deuren op het Museumplein en dergelijke co-creatietrajecten zullen onderdeel worden van het museum.

 
De IROMEC is een spelrobot voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. Deze kinderen hebben vaak moeilijkheden met spelen; deelname aan spel is vanwege hun fysieke beperkingen vaak lastig en commercieel beschikbaar speelgoed is vaak niet geschikt voor deze doelgroep. De IROMEC robot is bedacht om kinderen met een beperking te ondersteunen bij de spelontwikkeling. Zuyd Hogeschool doet onderzoek naar de specifieke behoeften die er zijn op het gebied van spelontwikkeling bij kinderen met een beperking en kijkt of IROMEC kan bijdragen aan een passende oplossing. Hiervoor wordt tijdens het project het spelaanbod van IROMEC uitgebreid en/of aangepast op basis van de wensen en behoeften uit de dagelijkse praktijk voor kinderen met een ernstige fysieke beperking (kinderrevalidatie en speciaal onderwijs).
 
Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat het design van de robot nog verbetering kan gebruiken. Kinderen zijn hierbij een belangrijke partij; zij weten immers het beste hoe aantrekkelijk speelgoed eruit ziet. Daarom heeft het Continium i.s.m. Zuyd Hogeschool een zogenaamd co-creatietraject opgezet, waarin de kinderen helpen het uiterlijk van IROMEC te verfraaien en zo aantrekkelijker te maken om mee te spelen. Zes verschillende groepen gaan een dagdeel in het Continium aan de slag. Ze krijgen een demonstratie van IROMEC en kunnen de robot uitproberen. Vervolgens 'pimpen' ze een model van de robot met verschillende materialen. Inmiddels zijn de eerste 2 sessies succesvol verlopen. In Cube – design museum vinden vanaf najaar 2015 dagelijks dergelijke projecten plaats, waarbij bezoekers kunnen ondersteunen in het design proces. Door de doelgroep bij het designproces te betrekken, sluit het uiteindelijke design beter aan bij de behoeften en wensen van de eindgebruiker. 

Nieuwe masteropleidingen bij Zuyd Hogeschool

 
Zuyd Hogeschool start in september 2015 met twee nieuwe masteropleidingen over innoveren in de zorg.
 
Masteropleiding Innovation in Complex Care
De masteropleiding Innovation in Complex Care is bedoeld voor professionals die werken in de zorgpraktijk. De master geeft handvatten om ideeën voor innovaties in de ruimste zin verder te brengen. Dat begint bij het signaleren van een innovatiebehoefte en loopt via het genereren en selecteren van ideeën tot en met het ontwerpen en implementeren van de innovatie. Kijk hier voor meer informatie.
 
European Master Care and Technology
De European Master Care and Technology is zowel bedoeld voor professionals met een zorgachtergrond als voor professionals met een achtergrond in de technologie. In de master ligt de nadruk op onderzoek en op innovaties waarin technologie een hoofdrol speelt. Het programma is opgesteld door een consortium met partners uit Nederland, Portugal en Finland. Meer informatie vindt u hier.
 

Samenwerkingsmogelijkheden Zorgboulevard en ZTL
Ook in de Zorgboulevard komen onderwijs, werkveld en innovatie bij elkaar


Recent heeft een delegatie van het project Zorgboulevard (een initiatief van ROC West Brabant/Kellebeek college) een werkbezoek gebracht aan ZTL/EIZT. De doelstellingen van beide organisaties liggen dicht bij elkaar: breng onderwijs en werkveld bij elkaar om op die manier samen impulsen te geven aan innovatie. Techniek speelt daarbij een sleutelrol en juist op dat vlak verwachten beide partijen nauw te kunnen samenwerken. Zo kan kennis worden uitgewisseld op het gebied van bijvoorbeeld simulatieleren en zorgtechnologie.
 
Het project Zorgboulevard is een Regionaal Investerings Fonds (RIF) en vergelijkbaar met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Zorgtechniek Limburg. De Zorgboulevard is gevestigd in het nieuwe Kellebeek College in Roosendaal, samen met diverse zorg-en welzijnsinstellingen. Voor meer informatie klikt u hier


 

Brochure ‘Cliëntenparticipatie in onderzoek’ beschikbaar

De brochure ‘Cliëntenparticipatie in onderzoek’ is een eerste kennismaking met cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek op het gebied van zorg en welzijn. In hoofdlijnen wordt geschetst wat cliëntenparticipatie in praktijkgericht onderzoek inhoudt en hoe dit kan worden vormgegeven. De brochure is beschikbaar in twee versies: één versie sluit aan bij het perspectief van cliënten(vertegenwoordigers) en één versie sluit aan bij het perspectief van onderzoekers in zorg en welzijn.
 
De brochure vloeit voort uit onderzoeksprojecten binnen het lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken. De programmalijn ‘Methodieken van cliëntenparticipatie’ coacht onderzoekers in het ‘doen’ van cliëntenparticipatie. Dr. Maarten de Wit, ervaringsdeskundige, was hierbij betrokken.
 
De brochure is samengesteld door het Huis voor de Zorg i.s.m. Zuyd Onderzoek (lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken) en het Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie (EIZT).
 
U vindt de brochures hier.

Spel voor kinderen met een beperking

LUDI is een Europees netwerk dat het thema ‘Spel voor kinderen met een beperking’ beter op de kaart probeert te zetten. Deze COST action beoogt diverse professionals vanuit onderwijs, zorgorganisaties, diverse onderzoeksgebieden en vanuit technologische ontwikkelingen bij elkaar brengen om kennis te verzamelen en te delen. Samen met gebruikers worden de komende jaren tools en methodes ontwikkeld die kunnen worgen ingezet om meer kansen te creëren voor inclusief spel.Namens Nederland nemen Robin van Kamp, Nyoyn Janienke Sturm, Fontys Hogeschool en TU/e, Renée van den Heuvel en Rianne Jansens, Zuyd Hogeschool – Eizt, deel aan het LUDI netwerk.

De 3e Management Committee in Cyprus op 4 en 5 juni gaf een inkijkje in de eerste resultaten van LUDI die we in oktober kunnen verwachten. Werkgroep 1 beschrijft definities, classificaties en modellen die voor spel worden ingezet. Werkgroep 2 ontwikkelt een database waar de ervaringen van  spel met technologische producten, objecten en omgevingen voor kinderen met een beperking worden verzameld. Werkgroep 3 zal op basis van een literatuurstudie weergeven wat obstakels en faciliterende factoren zijn voor inclusief spel voor kinderen met een beperking in diverse contexten bv. thuis, school, natuuromgeving, de gebouwde omgeving. En werkgroep 4 probeert een duidelijk beeld te krijgen van de betrokkenheid van gebruikers en hun ervaringen, als ook het beleid van diverse landen op dit gebied.

Het netwerk biedt een unieke kans om het thema ‘Spel voor kinderen met een beperkingmultidisciplinair te doorgronden, stimuleert reflectie over de situatie in Nederland en biedt kansen voor zowel ons als studenten om samen te werken met Europese partners. Daarnaast sluit het thema van LUDI perfect aan bij lopende projecten binnen Eizt. Meer informatie vindt u hier. U kunt ook contact opnemen met Renee van den Heuvel of Rianne Jansens.

Positieve reacties uit het bedrijfsleven
Studenten opleiding Zorgtechniek in de praktijk aan het werk


Jochem Schenkel en Teun Kengen studeren aan het Arcus College te Heerlen en doen de nieuwe opleiding  Zorgtechniek. Ze zijn er bijzonder enthousiast over. “Onze opleiding bestaat zo als alle andere opleidingen uit algemene vakken zoals Engels, Nederlands en rekenen. Daarnaast krijgen we de techniekvakken zoals Datacom en Elektriciteitsleer. Er is dus heel veel aandacht voor theorie in relatie tot techniek. Natuurlijk zijn we niet alleen techneuten. Er is tijdens de opleiding ook ruimschoots aandacht voor zorg. Dat krijgen wij elke donderdag op ZAP te Heerlen waar we het vak Anatomie/Fysiologie volgen. Daardoor krijgen we een beter beeld van het menselijk lichaam en eventuele aandoeningen van patienten waar we later hoogswaarschijnlijk mee te maken hebben.”

Jochem en Teun hebben stage gelopen bij Petit Verbindt. Petit Verbindt koppelt mensen en bedrijven met een totaalpakket aan telecomdiensten, beveiligingsapparatuur en IT oplossingen en is partner van Zorgtechniek Limburg. Directeur Anita van Kruchten: “Wat onmiddellijk opviel aan de stagiares Teun en Jochem was behalve hun enthousiasme ook hun sociale competenties. Hun omgang met collega’s en leidinggevende werd op dezelfde gemakkelijke enthousiaste manier vormgegeven als de invulling van de opdrachten en vragen. Het was even zoeken naar een interessante invulling van de snuffelstage maar dit is achterafgezien door beide partijen goed opgepakt. Wij wensen beiden veel succes op dit bijzondere nieuwe pad en hopen ze aan het eind van hun studie nog een keer te spreken over hun bevindingen. Want het zou me niet verbazen als dit de medewerkers van de toekomst zijn.”

Gezonde voeding bij Pergamijn


Afgelopen februari is het project ´Gezonde Voeding bij Pergamijn´ van start gegaan. Pergamijn is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Overgewicht en obesitas bedreigen, net als bij de algemene bevolking, ook de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Veel cliënten van Pergamijn hebben overgewicht of obesitas (45%). Professionals binnen Pergamijn zijn bezorgd over het eetgedrag van cliënten en hebben aangegeven dat ze ondersteuning nodig hebben bij het creëren van een omgeving die gezond eetgedrag bevordert. Het oorspronkelijke doel van het project was om te onderzoeken welke (technologische) innovatieve oplossingen bedacht kunnen worden om het eetgedrag van cliënten te bevorderen. Echter, een eerste stap om dit doel te bereiken is een goede analyse van het probleem en van factoren die hierop van invloed zijn. Wanneer dit bekend is, is het duidelijk waarop innovatieve oplossingen zich zouden moeten focussen. Daarom is een eerste stap in dit project geweest om te onderzoeken welke determinanten het eetgedrag van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking beïnvloeden.
     
Als onderdeel van deze eerste stap in het project zijn interviews gehouden met cliënten, medewerkers, familie en de diëtiste verbonden aanPergamijn. Uit deze interviews bleek dat determinanten van drie verschillende niveaus een rol spelen in het eetgedrag van cliënten; individueel niveau (determinanten van cliënten), sociaal netwerk niveau (determinanten van mensen in hun omgeving, bv. medewerkers en familie) en management niveau (management invloeden). De belangrijkste determinanten van cliënten en mensen in hun omgeving waren kennis, vaardigheden, attitudes, eigen-effectiviteit en gewoonten. Management invloeden waren richtlijnen en communicatie over voeding binnen Pergamijn.

Innovatieve oplossingen om het eetpatroon van mensen met een lichte verstandelijke beperking te verbeteren zouden zich moeten richten op determinanten van alle hierboven beschreven niveaus. Deze determinanten bepalen namelijk samen het gezondheidseffect. Kennis en attitude ten aanzien van gezonde voeding zouden bijvoorbeeld vergroot kunnen worden door educatieve applicaties voor medewerkers en proef- en ervaarlessen voor cliënten waarbij gebruik gemaakt wordt van interactieve websites. Het project biedt aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van innovatieve oplossing met als doel het bevorderen van gezond eetgedrag van mensen met een verstandelijke beperking. Het doel is om een vervolgtraject te starten, waarin innovatieve oplossingen ontwikkeld worden.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met April Boessen.

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2015 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp