Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • ZTL-Academy 2.0 daagt deelnemers uit

 • Symposium - Technology and Healthcare Innovation

 • Zorg op afstand is onontkoombaar  

 • Zorg via Skype: al lang geen science fiction meer 

 • Cicero Zorggroep en ZTL delen praktijkkennis rondom zorgtechnologie

 • De sociale techneut in de zorg

 • eHealth regiodag 2016

 • EHMA conferentie 2016 | The eHealth lifecycle: Do’s and Don’ts 

 • Meetpunt is kennismakelaar voor slimmer meten in de zorg

 • Crosscare bijeenkomst 26 mei 2016 

 • EIZT in het programma Samen Sterk van SBS

 • Envida participeert structureel on ontwikkelgroep ZTL

 • Projectsubsidie voor Health in Slums

 • Kennisuitwisseling Dementie en Technologie

 • EIZT/ZTL op sociale media

 • Nieuws en agenda EIZT/ZTL
   

ZTL-Academy 2.0 daagt deelnemers uit

 
De ZTL-Academy, de elektronische leeromgeving met het lesmateriaal dat ZTL heeft ontwikkeld voor de mbo-zorg (en welzijn)-studenten, wordt gedurende de zomerperiode ge-upgrade naar versie 2.0. Partnerbedrijf Emeta – specialist in e-learning – giet de ontwikkelde content in een vorm die de huidige deelnemers meer moet aanspreken en uitdagen. Er gaat o.a. gewerkt worden met een zgn. ‘avatar’; een robotje dat de student door het beschikbare lesmateriaal leidt. Daarnaast wordt een eerste serious game aan het materiaal toegevoegd en krijgt de hele ZTL-Academy meer gamification-elementen, waardoor studenten op een competitieve manier gaan leren.
De ZTL-Academy omvat vanaf 1 september een 8-tal modules en 3 keuzedelen die de (toekomstige) zorgprofessionals beter gaan toerusten op een beroepspraktijk waarin technologietoepassingen straks een wezenlijke rol spelen. Om de content voortdurend up-to-date te houden, participeren in de ontwikkelgroep van ZTL naast docenten ook medewerkers van zorginstellingen en bedrijven en inhoudsdeskundigen van EIZT.  Tweemaal per jaar vindt er een daadwerkelijke update van de inhoud van de Academy plaats, waarbij de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld zorgrobotica, wearables of zorg op afstand worden verwerkt in het lesmateriaal.
 
Overigens is het materiaal straks ook op een flexibele manier benaderbaar: d.m.v. een ‘supermarkt-model' kunnen maatwerktrajecten worden samengesteld, die elementen uit de modules bevatten. Zo kan bijv. een zorginstelling een traject samenstellen dat helemaal is toegespitst op de eigen leerbehoeftes van de medewerkers. Voor meer informatie over de inhoud en de mogelijkheden van de ZTL-Academy kunt u contact opnemen met Josine Warnier, tel: 06 46744971 of mail

Symposium - Technology and Healthcare Innovation
Noteer 15 september aanstaande vast in uw agenda!

Op 15 september 2016 organiseren het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht gezamenlijk een symposium over zorginnovatie en de mogelijke rol van technologie daarbij. Aanleiding voor het symposium is het vertrek naar Sheffield van prof. dr. Luc de Witte, de huidige directeur van EIZT en hoogleraar en lector Technologie in de Zorg aan de UM respectievelijk Zuyd Hogeschool.

Het symposium markeert de overgang van EIZT naar een nieuwe fase; na enkele jaren ‘zoeken en opbouwen’ is het centrum niet meer weg te denken uit de regio en vormt het de basis voor substantiële meerjarige programma’s met meerdere partners. Het recent goedgekeurde Kennis-As programma LIME (Limburg Meet) is daar een eerste voorbeeld van. Zo zullen er meer volgen.

Namens EIZT, Zuyd en UM nodigen wij u van harte uit voor dit symposium. Noteer de datum 15 september 2016 vast in uw agenda! Voor meer informatie klikt u hier.

Zorg op Afstand is onontkoombaar
Zelfmetingen, apps, e-coaches, you name it
 

  Interview met Luc de Witte in Zorgvisie ICT - april 2016.
 
De ontwikkeling in applicaties voor zorg op afstand is stormachtig, maar de schaalgrootte is nog gering. Aan interesse bij zorgaanbieders voor zorg op afstand geen gebrek. Alleen blijft opschaling nog te vaak steken omdat zorgverzekeraars de boot afhouden. Kijk hier voor het volledige artikel.

Zorg via Skype: al lang geen sciencefiction meer

Maar weinig mensen weten wat het is en hoe het werkt: eHealth. Toch is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg in opkomst. De technische hoogstandjes volgen elkaar in rap tempo op. Vanaf 6 juni 2016 was het eHealth week en maakte minister Schippers bekend 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor initiatieven van Nederlandse bodem. Lokaal Bestuur sprak met staatssecretaris Martin van Rijn, lector zorginnovaties Erik van Rossum en wethouder Nieske Ketelaar over de vraag wat gemeenten met eHealth doen of zouden kunnen doen. Lees hier meer.


Cicero Zorggroep en ZTL delen praktijkkennis rondom zorgtechnologieOp Cicero Zorggroep en Zorgtechniek Limburg gaan samenwerken om ervaringen en (praktijk)kennis op het gebied van zorgtechnologie te delen. Cicero Zorggroep gaat participeren in de ontwikkelgroep voor onderwijsproducten. Er worden pilots gedaan rondom de inzet van zorgtechnologie op de werkvloer om kennis te verduurzamen en studenten van de opleiding zorgtechnicus lopen stage op de zorglocaties met de nieuwste zorgtechnologie. Ook participeert Cicero Zorggroep in de klankbordgroep van deze opleiding. Voor Cicero Zorggroep draagt deze samenwerking bij aan het borgen en verder ontwikkelen van haar innovatieve zorgtechnologie op de werkvloer. Bovendien wil Cicero Zorggroep bijdragen aan de verdere optimalisering van het onderwijs op dit gebied. ZTL verwelkomt deze innovatie zorgpartner!


De sociale techneut in de zorg

Ouderen of mensen met een beperking moeten zelfredzaam zijn. Dan helpt het gebruik van ict als domotica, beeldschermzorg en elektrische hulpmiddelen. Maar wie installeert deze toepassingen bij de mensen thuis of in een zorginstelling? Dat doet straks de zorgtechnicus, een 'sociale techneut'die affiniteit heeft met de zorg en goed met mensen kan omgaan. Een unieke combinatie die vorm krijgt in de mbo 4-niveau opleiding Zorgtechnicus, een samenwerking van de Limburgse ROC's Gilde Opleidingen, Arcus en Leeuwenborgh.
 
Lees hier het interview met Jos Schoonbrood (docent electronica/ICT bij Arcus) en Ton Pagen (programmamanager ZTL).
 
eHealth regiodag 2016

In het kader van de nationale eHealth week (6-10 juni) vond op maandag 6 juni de regionale eHealth dag plaats in het van der Valk hotel in Urmond. Deze regionale eHealth dag werd gekoppeld aan de jaarlijkse EIZT-ZTL bijeenkomst.
 
Na de opening door Luc de Witte en een videoboodschap van minister Schippers, werd vanuit drie verschillende perspectieven gekeken naar de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eHealth in de regio Zuid-Limburg. Freek Boesten (IDEE/Maastricht Instruments), Koen Kasper (Opera Consultancy) en Thom Hoedemakers (Sananet) gaven een idee van de ontwikkeling van eHealth door bedrijven. Verschillende onderzoekers vanuit Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht (Martine Huygens, Laura Hochstenbach, Renée Verwey, Andreas Rothgangel en Erik van Rossum) deelden hun inzichten met betrekking tot de evaluatie van eHealth door kennisinstellingen. Hierbij informeerden Josine Warnier (ZTL) en Johan Kenzeler (Emeta) het publiek over de ZTL Academy. Een illustratie van de implementatie van eHealth door praktijkorganisaties werd verzorgd door Patrick Hermands (Meander), Rita Bastings (Mondriaan), Yvonne Huveneers (Sevagram) en Francois Backes (Leger des Heils). Tot slot gaven Luc de Witte en Ren Hendrix hun blik op de toekomst van EIZT en ZTL.
 
We kijken dankzij de deelname en actieve bijdrage van EIZT en ZTL partners terug op een geslaagde bijeenkomst! In deze regio gebeurt een heleboel: verschillende partijen zijn actief, mooie initiatieven worden opgestart, samenwerkingen krijgen steeds meer vorm. Hopelijk biedt dit alles inspiratie om samen verder te gaan met eHealth in de regio! 

EHMA conferentie 2016 | The eHealth lifecycle: Do’s and Don’ts
Door Laura Hochstenbach, Sarah Willard en Renée Verwey 

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de European Healthcare Management Association (EHMA) die plaatsvond van 14-16 juni in Porto hebben onderzoekers van Zuyd, de UM, het NIVEL en Vilans gezamenlijk een sessie georganiseerd met als titel ‘eHealth Lifecycle: Do’s & Don’ts. Elk van deze organisaties is bezig met de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eHealth toepassingen. De EHMA conferentie bood een mooi podium om in een unieke samenstelling te laten zien hoe wij invulling geven aan de eHealth lifecycle in Nederland. Tijdens deze sessie werden verschillende fases van eHealth onderzoek toegelicht aan de hand van verschillende projecten:

 • Introductie: Sanne van der Weegen (Vilans)
 • Stap 1: Consisting eHealth door Sarah Willard (Zuyd) - A review of eHealth platforms for the aging population living at home in the Netherlands
 • Stap 2: Needs assessment door Martine Huygens (UM) - Does patients’ willingness of using eHealth differ between chronic conditions?
 • Stap 3: Development and testing door Renée Verwey (Zuyd) - Development and testing of an online platform to support the network of caregivers of people with dementia
 • Stap 4: Evaluation door Laura Hochstenbach (UM/Zuyd) - Evaluation of an eHealth self-management support intervention delivered by nurses to outpatients with cancer pain
 • Stap 5: Implementation door Ilse Swinkels (Nivel)- Broad uptake of eHealth in primary healthcare: experiences in a Living Lab
 • Discussie: Sanne van der Weegen (Vilans)

Aan de hand van een aantal stellingen, zoals ‘The involvement of end useres in the development of new product is useless. Nobody ever asked for the google search engine’ en ‘The governement is responsible for providing and financing eHealth as a standard service’, werd het publiek aangemoedigd om deel te nemen aan de discussie. De sfeer tijdens de discussie was levendig en de reacties en tweets na afloop waren positief. Wij kijken terug op een succesvolle sessie en een geslaagde conferentie!Meetpunt is kennismakelaar voor slimmer meten in de zorg

Er wordt steeds meer gemeten in de zorg – door zorgverleners, verzekeraars en de overheid, maar ook door burgers en patiënten zelf. Dit is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van burgers en patiënten en de kwaliteit van de zorg. Overheidsinstellingen, zorgprofessionals, bedrijven en burgers kunnen met vragen over meten in de zorg terecht bij Meetpunt. Meetpunt is een portal van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) (Zuyd Hogeschool). Het verbindt verschillende partijen en functioneert als kennismakelaar in een open en onafhankelijk netwerk. Lees hier meer.


 

Crosscare bijeenkomst 26 mei 2016 Er zijn veel mooie ideeën en initiatieven, en de behoefte aan samenwerking en ondersteuning op het gebied van zorginnovaties in Zuid-Limburg is groot. Dat blijkt wel uit de aanwezigheid van ruim 60 vertegenwoordigers van zorgorganisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid bij de ontbijtsessie in de Zorgacademie Parkstad. Hier werd informatie gegeven over initiatieven vanuit LIOF en EIZT  die kunnen bijdragen aan de (door)ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties. De deelnemers discussieerden onder het genot van een ontbijtje over de behoeften in de zorg en de mogelijkheden tot innovatie. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, waar zaadjes werden gelegd voor nieuwe projecten en doorontwikkeling van bestaande ideeën. De eerste ronde van het project CrossCare heeft in de regio Zuid-Nederland-Vlaanderen, 68 aanvragen opgeleverd, waaronder een mooie oogst uit onze regio. Kijk voor meer informatie over het CrossCare project op www.Crosscare.eu.

EIZT in het programma Samen Sterk van SBS6
 

Het programma Samen Sterk is een televisieprogramma waarin getoond wordt hoe we als land, als zorgverlener en als cliënt samen sterk kunnen staan. Of het nou gaat om gezinsbegeleiding, langer thuis blijven wonen, een kunstmatige knie, acupunctuur of zelfs een operatieve ingreep: door samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken, kunnen we er voor zorgen dat we de toekomst sterker tegemoet treden. De uitzending van 11 juni stond in het teken van innovaties in de zorg. Angela van den Broek (presentatrice Samen Sterk) en Luc de Witte (directeur van EIZT) zijn samen bij Daelzicht en Cicero Zorggroep geweest, waar ze verschillende technologische innovaties in de zorg hebben laten zien.
 
Meer info vindt u hier.
Ook u kunt participeren!
Envida participeert structureel on ontwikkelgroep ZTL

Het ZTL ontwikkelteam wordt steeds verder aangevuld met onderwijsontwikkelaars vanuit het bedrijfsleven en zorginstellingen. Zo mogen we sinds afgelopen maand Margriet Hensen van zorginstelling Envida welkom heten.  Margriet heeft ruime ervaringen met het adviseren, instrueren en begeleiden bij de implementatie van zorgtechnologie in zowel intra-als extramurale settings. Zo heeft ze projecten gedaan  op het gebied van cameramonitoring in 4  verpleeghuislocaties en rondom de invoering van volledige zorgtechnologie (cameramonitoring – domotica – toegang). Extramuraal heeft Margriet een rol gespeeld bij de mobiele alarmering voor nachtmedewerkers en ondersteunt ze momenteel bij de implementatie van het elektronisch cliëntendossier. Haar ruime praktijkervaring komt uitstekend van pas bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande zorgtechnologie modules. Wilt u meer informatie over participatie in de ontwikkelgroep of de modules, stuur dan een mailtje naar zorgtechnieklimburg@rocgilde.nl.

Projectsubsidie voor Health in Slums

Via de universiteit van Sheffield in Engeland is een subsidie verkregen voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een mobiele 'toolkit' voor screening en monitoring van een aantal belangrijke ziektebeelden in sloppenwijken in India te ontwikkelen. Dit project gaat uitgevoerd worden door de universiteit van Sheffield met EIZT en enkele Indiase partners. Het idee is dat de 'toolkit' gebruikt kan worden door mensen zonder medische of andere zorgopleiding, en gebaseerd wordt op een smartphone die het apparaat verbindt met deskundigen op afstand. 

Kennisuitwisseling Dementie en Technologie
Haalbaarheidsstudie september 2016

Op 22 juni 2016 organiseerde het Zuyd-team van het RAAK-project Netwerkondersteuning Dementie een kennisbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst was het uitwisselen van kennis rondom het thema Dementie en Technologie. Ook werd een oproep gedaan voor het werven van deelnemers voor de vervolgfase van het project die start in september 2016.
 

Netwerkondersteuning Dementie

Het project Netwerkondersteuning Dementie beoogt d.m.v. een geïntegreerd aanbod van toepassingen en diensten aangeboden via een online platform, de samenwerking en communicatie tussen mantelzorgers en zorgprofessionals van mensen met dementie te ondersteunen om mensen met dementie langer en onder betere omstandigheden thuis te laten wonen.
In de lijn van dit project, werd op 22 juni een kennisuitwisselingsbijeenkomst georganiseerd waarbij o.a. docenten, studenten, medewerkers van zorgorganisaties en participerende bedrijven en overige belangstellenden aanwezig waren. De bijeenkomst werd geopend door Patrick Hermans, werkzaam bij MeanderGroep Zuid-Limburg, met een presentatie over zijn ervaringen m.b.t. GPS-positiebepaling en alarmering. Na de pauze werd de kennisuitwisseling voortgezet met een presentatie over de resultaten van een bruikbaarheidsonderzoek, dat heeft plaatsgevonden in de maanden februari tot en met april 2016. Dit bruikbaarheidsonderzoek richtte zich op het onderzoeken van de bruikbaarheid en de eerste ervaren effecten van het gebruik van het platform door mantelzorgers en zorgprofessionals die zorgen voor iemand met dementie. De presentaties kunt u vinden via deze link.

 

Help ons mee!

In september 2016 start een haalbaarheidsonderzoek met een vernieuwde versie van het platform Netwerkondersteuning Dementie om de ervaren effecten van het gebruik van het platform in kaart te brengen en de (on)mogelijkheden bij gebruik op grotere schaal. Dit haalbaarheidsonderzoek willen we uitvoeren met het netwerk van 40 mensen met dementie. Dat houdt in dat we op dit moment hard op zoek zijn naar mantelzorgers van mensen met dementie die hier graag aan willen deelnemen. Deels gaat het hierbij om mensen met dementie die al in zorg zijn bij Meander of Proteion. We willen echter ook netwerken vinden waarbij er sprake is van beginnende dementie en waar nog niet veel thuiszorg aanwezig is. Daarnaast zoeken we ook situaties waarbij grote families (3 of meer mantelzorgers) betrokken zijn voor de zorg van de persoon met dementie. Dus voldoet u zelf hieraan of kent u iemand in uw omgeving die aan deze criteria voldoet en het interessant vindt om deel te nemen? Dan horen we dat graag! Tips en informatie over potentiële deelnemers kunnen gemeld worden bij April Boessen (stuur haar een e-mail via deze link).
 

EIZT/ZTL op sociale media


EIZT/ZTL is ook actief op de sociale media Facebook, LinkedIn en Twitter. Via deze kanalen blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en events van EIZT en ZTL. Ook delen we via deze social media kanalen regelmatig interessante artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en innovaties in de zorg.
Wilt u ons ook volgen? U vindt ons op:
·         Facebook: https://www.facebook.com/eiztztl?ref=hl
·         Twitter: https://twitter.com/eizt_ztl
·         LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eizt-en-ztl?trk=top_nav_home

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!