Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

  • Promotieonderzoek drs. Silke Metzelthin

  • Opleiding Zorgtechnicus uit de startblokken

  • ZTL ontwikkelt samen met Koraal Groep basiscursus
    Zorg & Techniek

  • Website EIZT/ZTL online

  • EIZT/ZTL start planmatig met profilering

Promotieonderzoek Drs. Silke Metzelthin

De effectiviteit van interdisciplinaire eerstelijnsprogramma ‘Zorg uit Voorzorg’

Drs. Silke Metzelthin promoveerde 26 maart jl. met haar onderzoek naar de effectiviteit van het interdisciplinair eerstelijnsprogramma ‘Zorg uit Voorzorg’. Metzelthin’s onderzoek richtte zich op de effectiviteit, haalbaarheid en kosteneffectiviteit van een preventieprogramma voor de meest kwetsbare ouderen binnen gemeenschappelijke samenlevingsvormen.
 
In onze vergrijzende samenleving is het waarborgen van goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie één van de grootste uitdagingen. Er zijn aanwijzingen dat extramurale zorg in vergelijking tot intramurale zorg betere resultaten oplevert en bovendien minder kost. De meeste ouderen willen ook graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit heeft tot gevolg dat er een sterke behoefte is aan (kosten-) effectieve en praktisch goed toepasbare zorginterventies. Lees meer >>

Opleiding Zorgtechnicus uit de startblokken


In de opleiding Zorgtechnicus komt een breed scala aan vakken komt aan bod, van zorgdomotica tot installatietechniek, van anatomie tot bedrijfskunde en van medische instrumentatie tot communicatieve vaardigheden. De opleiding Zorgtechnicus richt zich op studenten die enerzijds affiniteit hebben met de zorg en anderzijds graag met techniek bezig zijn. Ze hebben een vmbo-diploma gemengde of theoretische leerweg op zak, met wiskunde. Of ze hebben een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo.

De opleiding Zorgtechnicus is een vierjarige fulltime opleiding en wordt gegeven in Roermond en Heerlen. De start van deze opleiding is in september. Inschrijven is sinds kort mogelijk. Lees meer >>

ZTL ontwikkelt samen met Koraal Groep basiscursus
Zorg & Techniek


Zorgtechniek Limburg (ZTL)  heeft op verzoek van Koraal Groep, locatie Maasveld, een workshop ontwikkeld die is gericht op een eerste kennismaking met technologie in de zorg.

Het doel is om zorgmedewerkers te informeren over waarom technologie haar intrede doet binnen de zorg, op welke wijze dat gebeurt en wat dit betekent voor hun werkzaamheden. Lees meer >>

Website EIZT/ZTL online


De website van EIZT/ZTL is online. De site geeft informatie over de gezamenlijke activiteiten van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en Zorgtechniek Limburg (ZTL). Omdat de activiteiten van beide organisaties een nauwe relatie hebben is gekozen voor gezamenlijke profilering. De website zal in de komende maanden verder worden uitgebouwd. Lees meer >>

EIZT/ZTL start planmatig met profilering


Afgelopen week is het communicatieplan EIZT/ZTL definitief afgerond. In de communicatie richten we ons op algemene profilering van de organisatie, maar er zal ook specifiek aandacht zijn voor thema’s als kennisdeling, disseminatie, onderwijs en scholing. Langs deze lijnen wil EIZT/ZTL zichtbaar maken welke activiteiten, diensten en projecten worden gerealiseerd. Hiermee onderstrepen we de relevantie richting onderwijs, onderzoek en de regio in meer algemene zin. Lees meer >>

2014 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp