Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

  • Hackathon Snoezelrobot zeer geslaagd

  • Heidag 'Stimuleren van een gezonde en actieve levensstijl' 

  • Nieuwe masteropleidingen bij Zuyd Hogeschool 

  • Incosense Smart succesvol in EU programma Future Internet Challenge eHealth

  • EIZT/ZTL in de pers 

  • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Hackathon Snoezelrobot zeer geslaagd

 

Recent vond er weer een Hackathon plaats. Deze werd georganiseerd door EIZT, LIOF, Zuyd Hogeschool en Daelzicht. Daelzicht, een zorginstelling voor mensen met een beperking. De opdracht; ‘ontwerp een zintuigprikkelende robot voor onze cliënten’.
 
Multidisciplinair
Studenten van de opleidingen Bouwkunde, Ergotherapie, Elektrotechniek, Logopedie, Hotelschool, Social Work, Technische Bedrijfskunde, Verpleegkunde en Werktuigbouwkunde gingen in het weekend van 27 februari aan de slag om een oplossing te bedenken bij deze vraag. Op vrijdagavond gaf Jan Valkenborgh, lid van de Raad van Bestuur van Daelzicht, een introductie aan de studenten. Hij vertelde over zijn droom, namelijk de droom dat de cliënten van Daelzicht een gepersonaliseerde robot als buddy hebben.
 
Invulling weekend
Op vrijdagavond zijn de multidisciplinaire teams samengesteld en hebben de studenten met elkaar kennisgemaakt. Op zaterdagochtend gaf Tom Luijten (docent bij CMD) een introductie op het thema zorgrobotica. Om een beter beeld te krijgen van de cliënten van Daelzicht werden de studenten rondgeleid op locatie bij Daelzicht. Met al deze voorkennis hebben de studenten op zaterdag en zondag gebrainstormd, ideeën uitgewerkt, prototypes gemaakt en een presentatie voorbereid.
 
Ondernemerschapsweek
Op woensdag 4 maart, tijdens de Ondernemerschapsweek Zuyd, presenteerden de teams hun concept voor een deskundige jury. Deze jury bestond uit voorzitter Paulette Wauben (LIOF), Karel van Rosmalen (Zuyd), Claire Huijnen en Roger Bemelmans (onderzoekers op het thema zorgrobotica bij EIZT), Jan Valkenborgh en Audrey Lemmens (Daelzicht), Ger Schoeber (Hotraco Innovative Solutions) en Dick van der Pijl (Focal Meditech).
 
Winnaar
De jury was erg onder de indruk van de vier concepten en de manier waarop deze gepresenteerd werden. Na lang beraad is de Snoezie als winnaar gekozen. De belangrijkste reden hiervoor was dat Snoezie het beste aansloot bij de vraag in z’n totaliteit en  vanwege de haalbaarheid.
Snoezie is ontwikkeld door een team studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Ergotherapie, Social Work en Technische Bedrijfskunde. Zij ontvingen een kennisvoucher van 2.500 euro en 100 euro per persoon aan prijzengeld.
 
Kijk voor een samenvattend filmpje op Youtube of volg de Hackathon van EIZT via Facebook

Heidag ‘Stimuleren van een gezonde en actieve levensstijl’
 

Op maandag 30 maart vond er een heidag plaats voor projectpartners en geïnteresseerden in de programmalijn ‘Stimuleren van een gezonde, actieve leefstijl’  van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Er waren zo’n 35 mensen aanwezig vanuit de zorg, onderwijs, onderzoek en het MKB. Dit maal werd de hei-dag gehouden in ‘De beeldentuin’ in Maastricht. In de ochtend lag de nadruk op het presenteren van updates rondom 8 lopende projecten binnen de programmalijn. Onderwerpen varieerden van ‘motorisch leren na een beroerte’, ‘de beweegboulevard in de gemeente’, ‘3D-printen van voeding’ tot ‘features van technologie die blijvende gedragsverandering naar een actieve leefstijl stimuleren’. Na de presentaties, was er de mogelijkheid om met behulp van post-it stickers input en ideeën aan te leveren over hoe de projecten verbonden zouden kunnen worden in eigen projecten of welke spin-off mogelijkheden er naar de eigen situatie zijn. Dit werd gevolgd door een lekkere en gezonde lunch en een wandeling met mooi uitzicht over Maastricht. De middag bestond uit interactieve sessies waarin de huidige stand van zaken en toekomstperspectieven van de programmalijn werden besproken en gediscussieerd. De deelnemers kijken terug op een geslaagde dag en wij danken iedereen die een positieve bijdrage aan heeft geleverd. 

Nieuwe masteropleidingen bij Zuyd Hogeschool

 
Zuyd Hogeschool start in september 2015 met twee nieuwe masteropleidingen over innoveren in de zorg.
 
Masteropleiding Innovation in Complex Care
De masteropleiding Innovation in Complex Care is bedoeld voor professionals die werken in de zorgpraktijk. De master geeft handvatten om ideeën voor innovaties in de ruimste zin verder te brengen. Dat begint bij het signaleren van een innovatiebehoefte en loopt via het genereren en selecteren van ideeën tot en met het ontwerpen en implementeren van de innovatie. Kijk hier voor meer informatie.
 
European Master Care and Technology
De European Master Care and Technology is zowel bedoeld voor professionals met een zorgachtergrond als voor professionals met een achtergrond in de technologie. In de master ligt de nadruk op onderzoek en op innovaties waarin technologie een hoofdrol speelt. Het programma is opgesteld door een consortium met partners uit Nederland, Portugal en Finland. Meer informatie vindt u hier.
 

Open Care Group, Betawerk en EIZT naar finale 
 

Incosense Smart succesvol in EU programma Future Internet Challenge eHealth 


Open Care Group en Betawerk - beiden afkomstig uit Parkstad - ontwikkelden de Incosense Smart. Deze slimme sensor registreert het gewicht van de incontinentieslip en geeft via een device een signaal door aan de zorgverlener. De zorgverlener krijgt zo inzicht in de situatie van patiënt en kan hulp op maat bieden. De ontwikkeling van deze sensor maakt de zorg zowel menswaardiger als efficiënter. Expertisecentrum Innovatie Zorg en Technologie (EIZT) geleid door ZUYD Hogeschool zorgt voor de onderzoeksmatige begeleiding van de Incosense Smart. De Incosense Smart bereikte de laatste ronde van de Future Internet Challenge eHealth, een EU programma voor start-ups in de zorg.
 
Future Internet Challenge eHealth (FICHe) is een acceleratorprogramma van de EU met als doel de 'innovatiekracht van eHealth in Europa te versterken'. FICHe doet daarvoor een beroep op start-ups in de zorg. Bij de opening van het programma in oktober 2014 schreven 308 internationale start-ups zich in. Zo'n 80 start-ups werden door een vakjury geselecteerd voor de volgende fase van het programma. Alle deelnemers worden geacht gebruik te maken van de FIWARE technologie. FIWARE is een innovatieve cloudgebaseerde infrastructuur die kosten efficiënte ontwikkeling van Future Internet applicaties mogelijk maakt.
 
Met drie versnellingsfasen worden de 80 start-ups uitgedaagd een businessmodel, een proof-of-concept en een investeerderspitch te ontwikkelen. Alleen de beste 50% bereiken de volgende fase van FICHe. Incosense Smart behoorde tot twee keer toe bij de beste 50% en ontving funding ter waarde van € 50.000. Onderdeel van deze laatste ronde is een intensief traject met experts in zorginnovatie en businessdevelopment, met als doel de Incosense Smart verder ontwikkelen. Zo wordt de Incosense Smart medio mei gepresenteerd op de eHealth Week in Riga, Letland. In july presenteren de 40 overgebleven start-up voor een onafhankelijke jury. De 20 beste start-ups ontvangen funding ter waarde van € 150.000 om hun product in de markt te zetten.
 
De toenemende vergrijzing in Europa zorgt voor een stijging van de kosten in de zorg. Technologische ontwikkelingen zoals wearables maken innovatie voor een breed publiek toegankelijk. De EU vindt innovatie in de zorg van belang, onder andere vanwege de stijgende kosten van de zorg. Ehealth wordt gezien als een belangrijke strategie om het huidige niveau van zorg overeind te houden. FICHe is gefinancierd vanuit het EU programma voor onderzoek en innovatie FP7.

EIZT/ZTL in de pers

Met enige regelmaat worden initiatieven van EIZT/ZTL in de pers belicht. Regionale media en vakbladen besteden aandacht aan de inhoudelijke programma’s van de organisatie, maar met enige regelmaat worden we ook gevraagd onze visie te geven op ontwikkelingen in de zorg.
 
Zo is recent een artikel gepubliceerd in Dagblad De Limburger met als titel ‘Innovaties waar de zorg op zit te wachten’. Als het gaat om innovaties in de zorg werken instellingen veel te weinig samen en dat leidt tot een hoop geldverspilling. Luc de Witte, hoogleraar technologie in de zorg aan de Universiteit Maastricht en lector aan Zuyd Hogeschool: ''Er moet veel meer oog zijn voor innovaties die echt de zelfredzaamheid bevorderen. Voor patiënten is een organisatie volstrekt irrelevant. Het gaat om de hulp die ze krijgen.” Voor het hele artikel klikt u hier.
 
Een ander voorbeeld is een artikel met de titel ‘Ook verspilling bij uitdokteren innovaties in de ouderenzorg’. Dat artikel vindt u hier.

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2015 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp