Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • Masterclass Gebruiksgericht Ontwerpen op 6 oktober 2015

 • Een actieve, gezonde leefstijl voor ouderen in de zorg

 • Meerjarenverslag EIZT/ZTL: innoveren met zorgtechnologie

 • Themadag Technologie in de Zorg

 • Luc de Witte gekozen tot President Elect van de AAATE

 • De slimme drinkbeker van Erik Janssen

 • RAAK MKB: COM! start in september

 • EIZT/ZTL op sociale media

 • WHO GATE Research Group Meeting in Boedapest

 • Automatische stressdetectie bij clienten Daelzicht

 • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Aanmelden kan nu!
Masterclass Gebruiksgericht Ontwerpen op 6 oktober 2015

 

Bij innovaties in de zorg speelt de eindgebruiker een belangrijke rol. Of het nu een cliënt van een zorginstelling is of een zorgprofessional, de eindgebruiker bepaalt voor een belangrijk deel of een product een succes wordt, of dat het na aanschaf op de plank beland. Om een beeld te krijgen van die eindgebruiker, hoe hij/zij leeft en wat zijn/haar wensen zijn, is het van belang dat hij/zij betrokken wordt bij het ontwerpproces van innovaties in de zorg. Dat noemen we user-centered design (gebruikersgericht ontwerpen). Het betrekken van de eindgebruiker bij het ontwerpproces geeft de cliënt en de zorgprofessional een stem, en zorgt ervoor dat innovaties op zijn wensen en behoeften worden afgestemd.

In deze masterclass Gebruikersgericht Ontwerpen geeft Janienke Sturm, lector Mens en Technologie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven, inzicht in hoe een gebruikersgericht ontwerpproces in de zorg eruit kan zien en in welke fasen in het proces de gebruiker een rol kan vervullen. Ook geeft ze voorbeelden van verschillende methoden en technieken die voorhanden zijn voor de verschillende ontwerpfasen en diverse doelgroepen (bv ouderen met dementie, kinderen, en mensen met een fysieke beperking). De theorie zal worden geïllustreerd aan de hand van twee praktijkcases.
De masterclass vindt plaats op 6 Oktober aanstaande, van 13.00 - 14.00 uur
op Zuyd Hogeschool, Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen, lokaal: D.1.228
Aanmelden kan nu! Neem daarvoor contact op met Jacqueline Muller, Lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken.

Een actieve, gezonde leefstijl voor ouderen in de zorg
 

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor meer bewegen voor ouderen in de zorg. Het belang van meer bewegen is bij verzorgenden, verpleegkundigen en paramedische zorgprofessionals (intramuraal en extramuraal) wel duidelijk, maar hoe realiseer je dat? Hoe stimuleer je ouderen tot meer bewegen op een manier die bij hen past? Hoe beklijft het actieve beweeggedrag in het dagelijks leven? Melanie Kleynen, fysiotherapeut en epidemioloog en Susy Braun, hoofddocent/senior onderzoeker, schreven er en korte column over. Die kunt u hier lezen.

Meerjarenverslag EIZT/ZTL
Innoveren met zorgtechnologie

Recent heeft EIZT/ZTL haar meerjarenverslag gepresenteerd onder de titel ‘Innoveren met zorgtechnologie – van dromen naar doen! Het verslag beschrijft de ontwikkeling van EIZT/ZTL in de afgelopen jaren: wat is er gerealiseerd, hoe verhoudt zich dat tot de wereld waarin wij leven en welke ambities zijn er voor de komende jaren? U vindt interessante interviews met onder andere Marian Kaljouw, voorzitter van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen bij Zorginstituut Nederland over de nieuwe zorg en zorgberoepen, met de mensen die dagelijks vormgeven aan EIZT en ZTL en natuurlijk mensen uit de zorgpraktijk. Interessant leesvoer, zeker als u geïnteresseerd bent in de toekomst van de zorg. U vindt het meerjarenverslag hier.

Kom kijken op 23 oktober aanstaande!

Themadag Technologie in de Zorg
 

Op vrijdag 23 oktober aanstaande vindt van 09.00 tot 16.00 weer de Themadag Technologie in de Zorg plaats. Verschillende bedrijven zullen hier hun kennis  en producten op het gebied van zorgtechnologie presenteren en demonstreren. Natuurlijk zijn er ook presentaties van lopende onderzoeken bij EIZT. De bijeenkomst vindt plaats in de grote hal van Zuyd Hogeschool, Nieuw Eckholt 300 te Heerlen. Als u geïnteresseerd bent in zorgtechnologie is deze themadag een bezoek waard. Voor docenten is het een prachtig moment om ideeën op te doen voor het schrijven van de curricula. Meer weten? Klik dan hier voor het voorlopige programma!
Luc de Witte gekozen tot President Elect van de AAATE

Tijdens het AAATE congres (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe) dat van 10 – 12 september plaatsvond te Boedapest, is Luc de Witte gekozen tot President Elect van de AAATE (2016-2017) en President voor de periode 2018-2019. De AAATE heeft als missie om de vooruitgang van ondersteunende technologie te stimuleren waardoor het welzijn van onder andere mensen met een beperking en ouderen vergroot zal worden. De AAATE is een interdisciplinaire Europese vereniging die zich bezighoudt met alle aspecten rondom ondersteunende technologie zoals; gebruik, onderzoek, ontwikkeling, fabricage, levering en beleid. De AAATE telt momenteel meer dan 250 leden uit geheel Europa en andere delen van de wereld. Deze stap betekent voor EIZT een enorme versterking van de internationale connecties betekenen en biedt kansen voor samenwerking.

De slimme drinkbeker van Erik Janssen gaat de wereld veroveren!
 
Uitvinder Janssen uit Susteren heeft een beker ontwikkeld die registreert wat er in en wat er uit gaat.  Vooral in ouderenzorg en ziekenhuizen kan de slimme drinkbeker een grote rol gaan spelen. Janssen heeft een ondernemersprijs gewonnen met zijn idee. De beker wordt komende maanden getest door Zuyd Hogeschool in samenwerking met de Limburgse zorginstelling Proteion. 

RAAK MKB: COM! start in september
 

Leveranciers van communicatieondersteunende hulpmiddelen en compenserende dyslexiehulpmiddelen ervaren veelal gelijksoortige problemen in de klantenservice. Daardoor worden de mogelijkheden van de geleverde hulpmiddelen vaak niet optimaal benut na levering, waardoor communicatieve en/of opleidingskansen niet of onvoldoende gegrepen worden. Voor mensen met een spraak- of taalstoornis ligt zelfs sociaal isolement op de loer. Om het verstrekkingsproces van de hulpmiddelen te optimaliseren start in september 2015 het twee jaar durende project COM. COM staat voor ‘Communicatie Ondersteunende hulpmiddelen Op de Markt’ en ‘Compenserende dyslexie hulpmiddelen Op de Markt’. Vanuit het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek (SIA) is op 15 juni jl. de RAAK- MKB aanvraag voor het project COM gehonoreerd met een subsidie van 278.410 euro. Meer informatie over het project vindt u hier.

EIZT/ZTL op sociale media


Sinds kort is EIZT/ZTL ook actief op de sociale media Facebook, LinkedIn en Twitter.
Via deze kanalen blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en events van EIZT en ZTL. Ook delen we via deze social media kanalen regelmatig interessante artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en innovaties in de zorg.
Wilt u ons ook volgen? U vindt ons op:
·         Facebook: https://www.facebook.com/eiztztl?ref=hl
·         Twitter: https://twitter.com/eizt_ztl
·         LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eizt-en-ztl?trk=top_nav_home

WHO GATE Research Group Meeting in Boedapest

Meer dan 1 miljard mensen hebben op de dag van vandaag ondersteunende technologie (AT) nodig terwijl maar 5 tot 15% van deze populatie toegang heeft tot de benodigde technologie. De verwachting is dat in 2050 zelfs zeker 2 miljard mensen AT nodig zullen hebben. Met name in lage en midden-inkomenslanden hebben de mensen nauwelijks toegang tot de benodigde ondersteunende technologie. Er is hier sprake van een enorme discrepantie waar actie op ondernomen moet worden. Daarom is in samenwerking met de WHO, AAATE, RESNA, Trinity College Dublin en Zuyd Hogeschool de WHO GATE Research Group Meeting georganiseerd op 9 september, voorafgaand aan het AAATE congres te Boedapest. Hier hebben experts op het gebied van ondersteunende technologie, afkomstig van heel de wereld, samen gezeten om de onderzoeksagenda (op wereld niveau) op het gebied van ondersteunende technologie te bespreken. Het was een betrokken discussie waar veel onderzoeksvragen voorgesteld en besproken zijn. Het doel is om uiteindelijk een onderzoeksagenda op te stellen waaruit interessante projecten zullen ontstaan die bijdragen aan het verbeteren van de toegang tot AT.

Automatische stressdetectie bij cliënten Daelzicht

Daelzicht, zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een aantal interne cliënten die last hebben van ongecontroleerde emotionele (woede)uitbarstingen, gepaard gaande met destructief gedrag. Om dit tijdig te signaleren en te kunnen voorkomen, is in het voorjaar van 2015 via Meetpunt een multidisciplinaire groep van 4 studenten samengesteld, die de mogelijkheden heeft onderzocht voor de automatische detectie van de opbouw van stress bij die cliënten. Dit is trouwens een vraagstuk waarin ook veel andere partijen zijn geïnteresseerd die zich bezig houden met (openbare) veiligheid, zoals de politie, voetbalstadions, evenementenorganisaties en het openbaar vervoer.
 
In eerste instantie werd gedacht aan slimme camerasystemen waarmee emoties kunnen worden geregistreerd. Vorig jaar heeft Daelzicht daarmee enkele, helaas teleurstellende, experimenten gedaan. Gezichtsherkenning en emotiedetectie bleken nog niet zo eenvoudig. Tegenwoordig komen echter ook veel apparaatjes op de markt waarmee diverse andere stress-indicatoren zoals hartslag, lichaamstemperatuur en bio-impedantie (transpiratie) kunnen worden gemeten. De studenten kregen de opdracht om te onderzoeken op welke manieren stress kan worden gemeten en welke technische mogelijkheden daarvoor al bestaan. Ze ontdekten dat een combinatie van een armband/smartwatch, geluidsdetectie en beelddetectie voor de zorg veelbelovend is. De Arnhemse zorgorganisatie Siza blijkt al te hebben geëxperimenteerd met een z.g. Emotiemeetsysteem (EMS), waarin stemgeluid, gelaatsuitdrukkingsherkenning en lichaamsparameters worden gecombineerd. De studenten hebben experimenten uitgevoerd met het in het EMS gebruikte softwareprogramma Facereader (free trial beschikbaar op de site van fabrikant Noldus).
Vlak voor de zomervakantie hebben de studenten hun resultaten gepresenteerd aan het bestuur van Daelzicht. De reacties waren zeer positief. Daelzicht gaat contact zoeken met Siza. In het najaar van 2015 wordt bekeken hoe we verder gaan. Een aardige spin-off van het studentenonderzoek was de ontdekking van de apparatuur van Hearth Math waarmee je je eigen stress kunt reguleren. Daelzicht overweegt om die in te zetten voor training van haar eigen medewerkers: Een rustige en beheerst optredende verzorger is beter in staat om de opkomende stress bij een cliënt in goede banen leiden.
Tenslotte: Een café in het Belgische plaatsje Dilsen heeft geëxperimenteerd met automatische gezichts- en emotie-herkenning van de gasten, om te kunnen analyseren wie er vaker komt en hoe men zich gaandeweg de avond voelt. Allemaal natuurlijk zeer experimenteel en inmiddels weer gestopt, maar toch....
Voor meer informatie of een exemplaar van het studentenverslag kun je je wenden tot Guido Dautzenberg.

 

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2015 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp