Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • Uitnodiging voor bijeenkomst 'Robots in de Zorg' op 19 juni

 • Zorgtechniek Limburg op Facebook

 • Congres 'Technologie en Onderwijs' in voorbereiding!

 • 'HelpingHand' project valt twee keer in de prijzen

 • ZTL werkt aan beeldvorming 'zorg en techniek' bij vmbo-leerlingen

 • Uitnodiging symposium: 'Van interdisciplinaire naar interprofessionele samenwerking en educatie'

 • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Uitnodiging voor bijeenkomst ‘Robots in de Zorg’ op 19 juni


Robots in de zorg zijn in opkomst maar in de zorgpraktijk nog niet heel zichtbaar. Binnen EIZT wijdt de programmalijn Robotica zich aan het implementeren van zorgrobots en aan het ontwikkelen van praktijkgerichte zorgtoepassingen van robotica. Bij zorgrobots moet vooral niet aan een robotmannetje gedacht worden die bijvoorbeeld een verzorgende vervangt, maar eerder aan een slimme machine die gericht medewerkers in de zorg kan ondersteunen.

 EIZT heeft als netwerkorganisatie de ambitie om met het hele werkveld gezamenlijk te werken aan innovatieve zorg. Het programma van Zorgrobotica wil om die reden een werkgroep vormen waarin zorgaanbieders, kennisinstellingen en techniekontwikkelaars zich gezamenlijk buigen over welke zorgproblemen op welke wijze efficiënt met robots opgelost zouden kunnen worden.

Als eerste bijeenkomst van deze werkgroep ‘Robots in de Zorg’ organiseren wij op 19 juni een dynamische bijeenkomst voor professionals die mee kunnen en willen denken over de toepassing van robots in de zorg. We willen u ook graag uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Voor meer informatie klikt u hier.

Zorgtechniek Limburg op Facebook
 

De pagina bestaat al enige tijd, maar nu er meer en meer informatie op komt te staan brengen we het graag onder uw aandacht: ZTL is te vinden op Facebook. De pagina is gevuld met nieuwtjes en activiteiten die direct me ZTL te maken hebben, maar u treft er ook informatie over zorg en zorgtechnologie in meer algemene zin. Een leuke, gemakkelijke manier om ‘bij’ te blijven en een hele laagdrempelige plek waar jongeren met affiniteit voor het onderwerp zich een beeld kunnen vormen van het vakgebied en meedoen in discussies. De pagina is hier te vinden.

10 december 2014 in ’s Hertogenbosch
Congres ‘Technologie en Onderwijs’ in voorbereiding!
 

Binnen innovatieve zorgconcepten neemt technologie een steeds belangrijkere plaats in. Dat betekent dat huidige en nieuwe zorgprofessionals met flinke veranderingen in hun vakgebied te maken krijgen en daarop moeten worden voorbereid. Maar hoe verbind je zorg en techniek? Hoe geef je zorgtechnologie vorm in onderwijs? Hoe koppelen we de voortdurende technische innovatie aan competenties in het onderwijs? Wat moet de inhoud van de opleidingen zijn en wie bepaalt dat? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het congres ‘Technologie en Zorgonderwijs’ op 10 december 2014 in Den Bosch. Het congres wordt georganiseerd door het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en Zorgtechniek Limburg (ZTL). Het congres richt zich primair op zorgopleidingen, op MBO- en HBO- niveau, in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is het ook interessant voor zorginstellingen en bedrijven op het gebied van zorgtechnologie.
 
Meer informatie over het congres komt de komende maanden beschikbaar via deze nieuwsbrief en via www.eizt.nl. We houden u uiteraard op de hoogte!

'HelpingHand’ project valt twee keer in de prijzen

Winnaar Delft Design Challenge en Betere Zorg, Mijn Idee

 
Het EIZT programma Zorgrobotica is, met haar partners Alten, InteSpring, en Settels vrijdag 30 mei 2014 met het project ‘HelpingHand’ een van de vijf winnaars van de Delft Design Challenge geworden. Doelstelling van Delft Design Challenge is een kruisbestuiving tussen de creatieve industrie en een specifiek maatschappelijk domein om innovatie te stimuleren. Dit jaar ligt de focus op de zorg. Op 31 maart jl. viel hetzelfde project al in de prijzen bij de zorginnovatiewedstrijd van de provincie Flevoland ‘Betere Zorg? Mijn idee!’. In de categorie ‘Beste Prille Idee’ is het ‘HelpingHand’ project uitgeroepen tot winnaar. Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een Europese Silver subsidie.
 
Centraal in het ‘HelpingHand’ project staat een intelligente robotarm die ondersteuning biedt op momenten dat mensen hun stabiliteit verliezen en dreigen te vallen. Naarmate mensen ouder worden ontwikkelen ze beperkingen in hun motoriek. De kans op vallen neemt toe, beperkt hun dagelijkse activiteiten en maakt zorg noodzakelijk. De robotarm volgt de bewegingen van de gebruiker en wordt actief (‘bevriest’) als de gebruiker zijn stabiliteit verliest. De ‘HelpingHand’ wordt zo ontworpen dat onervaren gebruikers deze robot intuïtief kunnen benutten. Het ondersteunt bij activiteiten die op het toilet en in de badkamer plaatsvinden, waardoor menselijke zorg overbodig wordt en privacy behouden blijft. De ‘HelpingHand’ wordt bevestigd aan de muur van het toilet, maar kan in de toekomst ook gebruikt worden bij andere huishoudelijke activiteiten waar de stabiliteit in gevaar dreigt te komen.
 
De inzet van de robotarm zorgt voor een aanzienlijke reductie van de zorgkosten, een erg actueel thema. Met de inzet van robotica wordt het mogelijk om niet alleen fors te besparen op de zorgkosten, ook kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Bij robotica wordt nog vaak gedacht aan inzet in de industrie, maar het zal in de toekomst veel toepassingen kennen in de zorg.
 

ZTL werkt aan beeldvorming ‘zorg en techniek’ bij vmbo-leerlingen
 

Recent heeft ZTL, samen met Zorg aan Zet, op een drietal plaatsen in de provincie zo’n 250 vmbo-leerlingen laten kennismaken met zorg en techniek. Door middel van mini-workshops werd aan de leerlingen duidelijk gemaakt dat het werken in de zorg van de toekomst onlosmakelijk verbonden zal zijn met de inzet van allerlei technologische hulpmiddelen. Hoezeer deze aanpak in de smaak viel, bleek uit de aanvraag voor een extra dag door het Charlemagne College uit Landgraaf.
 
Op donderdag 5 juni werden dus nog eens zo’n 70 2e-jaars vmbo-leerlingen ‘ondergedompeld’ in zorg en techniek. Bij zorginstelling Sevagram konden ze in de praktijk bijvoorbeeld kennismaken met de beeldschermvloer en de beweegtuin. Op de Zorgacademie werden de workshops verzorgd door medewerkers van Zorg aan Zet, ZTL en EIZT. Het was een mooie gelegenheid om ook de onderzoekskant van Zorgtechniek in eenvoudige bewoordingen te laten zien aan deze jeugdige doelgroep. Dat de boodschap goed overkwam, bleek uit de enthousiaste reacties van zowel de leerlingen als de workshopleiders.

Uitnodiging symposium 26 september 2014
'Van interdisciplinaire naar interprofessionele samenwerking en educatie'
 

Op vrijdag 26 september organiseren Zuyd Hogeschool en Robuust in samenwerking met het Netwerk Interprofessionele Educatie en Samenwerking het symposium:
 
“Van interdisciplinaire naar interprofessionele samenwerking en educatie
Over het versterken van de organisatie- en ondernemerskracht van interdisciplinaire samenwerking in praktijk en educatie”
 
De programmasecretaris Op één Lijn, opent het symposium met resultaten van het ZonMw stimuleringsprogramma Op één Lijn. Op één Lijn moet de organisatiekracht en daarmee het innovatief vermogen van de zorg dichtbij huis vergroten.
Albine Moser, werkzaam bij Zuyd en Universiteit Maastricht, neemt ons mee in de wereld van interprofessionele educatie en samenwerking.
 
Wat valt er te halen tijdens de workshoprondes? Een greep uit ons aanbod:
 • Tijdens de workshops krijgt u onder andere de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan met het op ICF gebaseerd digitaal dossier, ontwikkeld binnen het Multidisciplinaire
 • Samenwerkingsmodel van Maasgouw.
 • U kunt u peilen wat de status is van uw samenwerkingsverband en welke ondernemerseigenschappen van belang zijn voor samenwerken.
 • Toe aan de volgende juridische stap voor uw samenwerkingsverband? Titia Hollman neemt u op begrijpelijke wijze mee in de juridische wereld van samenwerkingsverbanden. 
Voor het hele programma en inschrijven klikt u hier.

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2014 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp