Copy
Aanval op schooluitval - Regio 36 Noordoost Brabant
www.aanvalopschooluitval-regio36.nl
View this email in your browser

Samenwerken tegen vsv en voor kwetsbare jongeren ook in 2016!

We werken in de regio samen aan de landelijke ambitie om het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) nog verder terug te brengen.

Hoewel ons regionale vsv-convenant na dit schooljaar afloopt, blijven we ook daarna samenwerken in onze aanpak van vsv. Daarbij gaat er meer aandacht naar de groep jongeren in een kwetsbare positie.


Dit zijn jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften, kwetsbaar zijn om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg en hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen. Hierbij gaat het dus niet alleen om jongeren uit het vo en mbo, maar ook om jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Twee bijeenkomsten in Maart


Op dinsdag 29 maart 2016 organiseren we een activiteit in Oss en wel de Masterclass "Pijnlijke Contacten". Meer info vindt u hier.


Op 31 maart 2016 presenteren wij onze vier speerpunten voor de komende jaren op een regionaal congres in 's-Hertogenbosch

We wensen u fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2016!


 

Ronald Nijhuis (RBL BNO Oss)
Liesbeth Endendijk (Gemeente 's-Hertogenbosch)
Han Viguurs (ROC de Leijgraaf)
Reinoud van Uffelen (Koning Willem I College)


P.S. Dit is onze zesde en laatste nieuwsbrief in 2015. Eerdere nieuwsbrieven vindt u hier. Op onze website vindt u 
informatie over de aanpak en ontwikkelingen op het gebied van de Aanval op Schooluitval in de regio Noordoost-Brabant. 

 

Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2015 Aanval op Schooluitval regio Noordoost-Brabant, All rights reserved.