Copy
Aanval op schooluitval - Regio 36 Noordoost Brabant
www.aanvalopschooluitval-regio36.nl
View this email in your browser

Verdere daling

Vandaag maakte het ministerie de voorlopige VSV-cijfers van schooljaar 2013-2014 bekend. Goed nieuws voor onze regio. Het aantal VSV-ers daalde ook in onze regio weer licht. In schooljaar 2012-2013 telden we 880 VSV-ers, in schooljaar 2013-2014 waren het er nog maar 813.

Hier vindt u meer cijferinformatie. 


Samenwerking tussen scholen en gemeentes

We werken in de regio Noordoost-Brabant samen aan de landelijke ambitie om het aantal Voortijdig SchoolVerlaters (VSV-ers) nog verder terug te brengen.

Deze scholen hebben het convenant in ondertekend

Deze gemeentes bevinden zich in onze regio


 
Convenant met een jaar verlengd
 

In de regio Noordoost-Brabant geven we samen uitvoering aan het vsv-convenant 2012-2015. 

Het convenant wordt met een jaar verlengd en dat betekent dat er ook voor schooljaar 2015-2016 een regionale rijkssubsidie beschikbaar is.

Op 6 februari kwam een regionale werkgroep bijeen in de Opkamer....

Lees hier verder
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Aanval op Schooluitval regio Noordoost-Brabant, All rights reserved.