Copy
Aanval op schooluitval - Regio 36 Noordoost Brabant
www.aanvalopschooluitval-regio36.nl
View this email in your browser
We werken in de regio samen aan de landelijke ambitie om het aantal Voortijdig SchoolVerlaters (vsv-ers) nog verder terug te brengen. Onze vorige nieuwsbrief dateert alweer van 13 juli. Hoewel ons regionale vsv-convenant na dit schooljaar afloopt blijven we samenwerken in one aanpak van vsv. Daarbij gaat er meer aandacht naar de groep Kwetsbare Jongeren.

Dit zijn jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)zorg en hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen. Hierbij gaat het dus niet alleen om jongeren uit het vo en mbo, maar ook om jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso).


Met vriendelijke groet,

Reinoud van Uffelen
Programmamanager VSV regio Noordoost-Brabant

 

Save the date: 31 maart 2016
 

Op 31 maart 2016 organiseren we een regionaal congres rondom vsv en kwetsbare jongeren.

Ook vanaf schooljaar 2016/2017 blijven we regionaal samenwerken waarbij we vol doorgaan met de aanpak van vsv waarbij we de groep kwetsbare jongeren meenemen.

Lees hier verder


Veel belangstelling voor opleidingsmodule
 

Er is in onze regio veel belangstelling voor de opleidingsmodule Loopbaancoaching voor kwetsbare jongeren.

De opleidingsmodule ‘Loopbaancoaching voor kwetsbare jongeren, een vak apart’ is een instrument voor kwetsbare jongeren. We zijn er trots op deze module in onze regio te kunnen aanbieden. Daarmee versterken we ook de multidisciplinaire samenwerking rondom kwetsbare jongeren.

Lees hier het hele verhaal

 
Cijfers zijn maar cijfers
 

Als u alles wilt weten over de vsv-cijfers in onze regio klik dan hier. 

Als u denkt: Cijfers zijn maar cijfers lees dan de column Namen en rugnummers. 

Als u in wilt zoomen op de vs-cijfers van uw eigen gemeente of school klik dan hier. 

Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 Aanval op Schooluitval regio Noordoost-Brabant, All rights reserved.