Copy
Aanval op schooluitval - Regio 36 Noordoost Brabant
www.aanvalopschooluitval-regio36.nl
View this email in your browser
Beste lezer,

De afgelopen drie schooljaren  heb ik met veel plezier gewerkt als Programmamanager VSV voor de regio Noordoost-Brabant. Deze functie hoorde bij het regionale convenant 2012-2016 en deze convenantsperiode ronden we nu af.

Save the date!

Op 20 oktober is er in de middag een regionaal congres waarop we terugkijken op de samenwerking van de afgelopen jaren. De bijeenkomst vindt plaats in Oss. Meer bijzonderheden volgen na de zomervakantie.

Op 31 maart ondertekenden bestuurders van gemeenten, onderwijs en het UWV in Noordoost-Brabant een nieuw regionaal Convenant voortijdige schoolverlaters (vsv) en kwetsbare jongeren 2016-2020.  (Lees hier verder.)

Op 7 juli zijn de uitvoeringsplannen en de begroting bij dit convenant vastgesteld door de stuurgroep. 

Inmiddels ben ik op 1 april gestart met een nieuwe baan op het Koning Willem I College als Teamleider bij Sociaal Maatschappelijke Studies. In de toekomst zal ik zeker bij de thema's VSV en Kwetsbare Jongeren betrokken blijven, maar in het nieuwe convenant zal ik daar een wat minder prominente rol in hebben.

Graag wil ik u een prettige vakantie toewensen en bedanken voor de prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Reinoud van Uffelen
(nu nog) Programmamanager VSV Noordoost-Brabant

U krijgt dit bericht omdat u het afgelopen jaar belangstelling heeft getoond voor ons werk en/of één van onze regionale bijeenkomsten heeft bijgewoond. Op onze website www.aanvalopschooluitval-regio36.nl informeren wij u over ontwikkelingen op het gebied van vsv en kwetsbare jongeren. Wij versturen maximaal 6x per jaar een nieuwsbrief. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief dan kunt u zich hieronder uitschrijven.


Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Aanval op Schooluitval regio Noordoost-Brabant, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences