Copy
Aanval op schooluitval - Regio 36 Noordoost Brabant
www.aanvalopschooluitval-regio36.nl
View this email in your browser

Op 31 maart jl. ondertekenden bestuurders van gemeenten, onderwijs en het UWV in Noordoost-Brabant het regionale Convenant voortijdige schoolverlaters (vsv) en kwetsbare jongeren 2016-2020. Het convenant bevat gezamenlijke afspraken over het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten én over betere ondersteuning van kwetsbare jongeren van school naar werk. Deze unieke samenwerking vindt plaats onder de vlag van AgriFood Capital Werkt!. Het convenant betekent een mijlpaal voor de regionale samenwerking op het gebied van versterking van arbeidsparticipatie van (kwetsbare) jongeren. Lees hier verder.

Op 31 maart presenteerde ik ook mijn boekje "Namen en rugnummers. U kunt er hier meer over lezen en u kunt hier een exemplaar bestellen. De opbrengst gaat naar Stichting Leergeld.

Op 1 april gaf Ronald Hünneman de masterclass "Pijnlijke Contacten". Op 17 mei komt hij nogmaals naar Oss. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ROC de Leijgraaf i.s.m. het RBL BNO. U kunt er hier meer over lezen en zich ook inschrijven.

Op 20 oktober organiseren wij in de middag een regionaal congres. Dit zal plaatsvinden in het oostelijk deel van de regio. Meer informatie volgt, maar u kunt de datum nu vast noteren.

U krijgt dit bericht omdat u het afgelopen jaar belangstelling heeft getoond voor ons werk en/of één van onze regionale bijeenkomsten heeft bijgewoond. Op onze website www.aanvalopschooluitval-regio36.nl informeren wij u over ontwikkelingen op het gebied van vsv en kwetsbare jongeren. Wij versturen maximaal 6x per jaar een nieuwsbrief. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief dan kunt u zich hieronder uitschrijven.

Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep VSV en Kwetsbare Jongeren

Reinoud van Uffelen
 


Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Aanval op Schooluitval regio Noordoost-Brabant, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences