Copy
Aanval op schooluitval - Regio 36 Noordoost Brabant
www.aanvalopschooluitval-regio36.nl
View this email in your browser
Beste lezer,

Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet daalde met 1200 naar 24.451. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel voortgang te boeken.

In de regio Noordoost-Brabant bleven alle mbo-instellingen onder het landelijke mbo-gemiddelde van 5,0%. Daarbij was de score van ROC de Leijgraaf opmerkelijk. Daar wist men het vsv-percentage terug te brengen van 4,8% in 2013-2014 naar 3,9% in 2014-2015. Minister Jet Bussemaker was vanmorgen speciaal naar Oss gekomen om ROC De Leijgraaf te feliciteren met de lage schooluitval. Hierbij ook mijn felicitaties!

Het landelijk gemiddelde voor vo en mbo samen zakte van 1,9% naar 1,8%. Onze regio kwam net als vorig jaar uit op een percentage van 1,5%. Daarmee staan we als regio in de top 10.

Wilt u meer lezen over de cijfers en ook doorklikken naar de cijferbijlage kijk dan hier

Op 31 maart 2016 staan we stil bij de succesvolle samenwerking in de regio. Om successen te behouden en verder aan te scherpen tekenen we een nieuw regionaal convenant 2016-2020. Hierin maken we afspraken over het verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten maar ook over het versterken van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. Meer informatie over de bijeenkomst op het Koning Willem I College leest u hier. Inschrijven kan hier

U krijgt dit bericht omdat u het afgelopen jaar belangstelling heeft getoond voor ons werk en/of één van onze regionale bijeenkomsten heeft bijgewoond. Op onze website www.aanvalopschooluitval-regio36.nl informeren wij u over ontwikkelingen op het gebied van vsv en kwetsbare jongeren. Wij versturen maximaal 6x per jaar een nieuwsbrief. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief dan kunt u zich hieronder uitschrijven.

Met vriendelijke groet,

Reinoud van Uffelen
Programmamanager VSV Noordoost-Brabant


Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2016 Aanval op Schooluitval regio Noordoost-Brabant, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences