Copy
Zuster Jeanne Devos Fonds voor Kinderrechten
Nieuwsbrief januari 2015
View this email in your browser
Ik wens dat we met heel veel mensen dromen dat alle kinderen op de wereld de kans krijgen om kind te mogen zijn, opdat kinderen niet hoeven opgesloten te zitten, opdat er geen kinderen meer worden gekocht en verkocht, opdat ze niet hoeven te werken! En als we dat nu eens met genoeg mensen gaan dromen, dan wordt onze droom realiteit.

- Zuster Jeanne Devos 
Steun het Zuster Jeanne Devos Fonds

Twee jaar geleden bezocht ik het kinderhuis dat in Ranchi opgericht werd. In navolging van de vier huizen die zuster Jeanne Devos met haar National Domestic Workers Movement reeds opende, zochten de Sisters of Charity of Nazareth samenwerking voor een dergelijk project in hun regio. Een mooi oud pand op het kloosterterrein kon in gebruik genomen worden voor een crisisopvangcentrum voor meisjes in nood. De beweging van zuster Jeanne leverde de coördinatie, de expertise, de samenwerking met de basisgroepen van vrouwen in huisarbeid. Bij mijn recent verblijf konden we evalueren waar het initiatief nu staat.

Hieronder leest u een verslag.

Professor Peter Adriaenssens
Voorzitter Zuster Jeanne Devos Fonds


 
 
 

Shelter Home for Children, Ranchi, India

Op korte tijd blijkt het Shelter Home for Children een stevige plaats verworven te hebben. Met de middelen van het Zuster Jeanne Devos Fonds kon voorzien worden in training van de lokale stafleden, het verspreiden van het noodnummer in de regio, de wekelijkse samenkomsten van vrouwen in de plaatselijke groepen. Ruim 150 meisjes werden in crisis opgenomen. Vaak gevlucht voor omstandigheden van misbruik en uitbuiting krijgen ze hun eerste stabilisatie in het huis. Intussen wordt samengewerkt met de kinderbescherming aan de verdere doorstroming.  Daardoor realiseert Ranchi samen met het huis in Shillong een echte kortdurende opvang. Er werd sterk werk gemaakt van een goede ketenwerking, waarbij de verschillende partners vlot overnemen van elkaar. Zo gaan meisjes in nood snel naar de eerste opvang in het Shelter Home om dan hooguit acht weken later al in een meer definitieve oplossing terecht te komen, zoals een internaat of herintegratie in hun gezin.
 

Uitdagingen

Jammer genoeg moet vastgesteld worden dat de problematiek van child trafficking snel toeneemt en zelfs dreigt groter te worden dat dat van misbruik in huisarbeid. Meisjes worden meegelokt, verleid om mee te gaan met ronselaars die hen een toekomst beloven als model of danseres. Doordat zij ‘vrijwillig’ meegaan is de aanpak van het probleem complex. Bovendien worden deze meisjes snel verplaatst doorheen het land of zelfs overgebracht naar andere regio’s in Azië. Niet zelden zijn zij hun identiteit kwijt, weten niet meer waar ze precies woonden, wie hun ouders waren.

Tijdens dit werkverblijf werkten we samen aan trainingen in opvang, screening en stabilisatie van deze meisjes. Weerom werden we geconfronteerd met de complexe opdracht waarvoor de beweging van zuster Jeanne zich inzet. Maar even indrukwekkend is de inzet en het doorzettingsvermogen van de stafleden.

 


Resultaten

Als er één plaats is waar de resultaten van het werk van de beweging tastbaar zijn, is dit in de Children Clubs die nu bijna twee jaar draaien. Overdag werken deze meisjes in huisarbeid, ’s avonds volgen zij les bij vrijwilligers van de beweging. Ze worden voorbereid om deel te nemen aan de nationale examens in India. In een appartement met twee slaapkamers ontmoeten we een groep van … 120 meisjes die les volgen en in de laatste voorbereiding zitten voor hun examens. Gedreven zijn ze, ze willen elk een eigen droom realiseren. Velen willen in kinderopvang werken of als sociaal assistent anderen helpen de weg te vinden naar een betere toekomst, of nog als leerkracht het land helpen een groter deel van de bevolking te alfabetiseren. Father Chetan is de bezielende motor van de beweging die deze projecten aanstuurt. Hij is inmiddels één van de drie directieleden die het dagelijkse werk van zuster Jeanne overgenomen hebben.

Vol enthousiasme toont Father Chetan het jongenshuis dat hij hoopt te kunnen oprichten met de beweging. Zuster Jeanne zet zich in voor de nationale coördinatie tussen alle regio’s, en ook om de middelen te vinden om projecten mee te realiseren in coöperatie met lokale overheden. Straatjongens vinden minder werk bij het ophalen van vuil, nu recycleren een industrie wordt. Om hen van straat en bendes weg te houden, wordt een project uitgewerkt waar ze overdag ingezet worden in boerderijen en ’s avonds opgevangen worden in een soort internaatshuis. Ten slotte werd tijdens dit verblijf samen met Father Chetan gewerkt aan een train-de-trainer programma, dat in de nabije toekomst moet toelaten dat eigen medewerkers van de beweging de kwaliteit van traumazorg opvolgen en waar nodig opleiding geven.
 

 

Met sprongen vooruit

Zo opgesomd lijkt het een vlot verhaal, waar alles netjes op de juiste plaats valt. Maar de dagelijkse werkelijkheid is er een van beginnen en herbeginnen. Alleen wie volhoudt blijft de steen met kleine bochtjes te kunnen verleggen. Fijn is het dan op de vlucht Vlamingen te ontmoeten die met tussenpauzes van enkele jaren het werk van zuster Jeanne volgen, en te horen hoe zij de situatie voor kinderen in India met sprongen zien vooruit gaan. Met wat afstand kan dat beter gezien worden dan voor wie er midden in staat.

Met dergelijke werkbezoeken en actieve deelname aan vorming, vergaderingen van de beweging, observatie van hun werk met kinderen willen we vanuit het Zuster Jeanne Devos Fonds de vinger aan de pols houden: lukt het om de middelen van de vele mensen die in Vlaanderen haar doelstellingen steunen op de juiste plaats te krijgen, en blijft de visie en het beleid van zuster Jeanne gedragen door de twee miljoen leden? Het antwoord is volmondig ja, haar bezieling wordt niet gelost, vooruitgang wordt geboekt. Maar de weg is niet af.

Daarom danken we iedereen van u die haar het vertrouwen blijft geven, en aan ons als Fonds om als intermediair te zorgen dat het op de beste manier zonder verlies van middelen bij haar komt.

 
Steun het Zuster Jeanne Devos Fonds
Copyright © 2015 Leuvens Universiteitsfonds, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp