Copy

Portal Fran in jezikovno svetovanje

Vir meseca novembra na Portalu jezikovnih virov

V letu 2015 na Portalu jezikovnih virov poteka izobraževalno-promocijska aktivnost Vir meseca, v kateri predstavljamo različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino. Ta mesec predstavljamo portal Fran, Terminologišče in Jezikovno svetovalnico ISJFR ZRC SAZU.

Na portalu Fran lahko iščemo po različnih slovarjih (splošnih, zgodovinskih, terminoloških, narečnih), svetovalnicah in besedilnih oz. besednih zbirkah Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Portal najdete na www.fran.si.
FRAN - Predstavitev
Posnetek v treh minutah predstavi osnovne informacije o portalu: kako iščemo po slovarjih in v kakšni obliki so rezultati. Opozorilo: posnetek je bil pripravljen pred nadgradnjo portala v različico 3.0, vendar ga kljub temu navajamo, saj so osnovne značilnosti iskalnika še vedno enake.

Portal Fran je kot iskalnik po vseh slovarjih in jezikovnih zbirkah, ki nastajajo na ISJFR ZRC SAZU, med najpogosteje uporabljanimi slovenskimi jezikovnimi viri. Spodja sličica prikazuje slovarje glede na število iskanj - po podatkih z dne 14. 10. 2015, ki so na portalu Fran dostopni v razdelku Statistika.

Pred kratkim sta bila na slovar dodana dva težko pričakovana slovarja: Slovenski etimološki slovar in Slovar slovenskih frazemov. V prvem lahko npr. izvemo, da se je beseda dež razvila iz zloženke, ki je v indoevropejščini pomenila "slabo nebo". V drugem pa najdemo razlago frazemov, ki vsebujejo besedo dež, npr.: biti kot dež v pratiki, govoriti kot dež, imeti brke [postrižene] na dež, jokati kot dež, potrebovati kaj kot puščava dež, priti z dežja pod kap ...

Na portalu Fran lahko uporabniki sodelujemo na dva načina: za opis lahko predlagamo besedo, ki je v slovarju še ni, ali pa predlagamo novo ustreznico za besedo, ki v slovenščino prihaja iz tujega jezika (npr. al dente, casting, mobing, skvoter, vintage itd.). Na spodnji povezavi je povezava do primera brainstorming.
Prek portala Fran lahko dostopamo tudi do gradiva, ki je bilo objavljeno v Jezikovni svetovalnici ISJFR ZRC SAZU. Gre za spletno mesto, kjer strokovnjaki za slovenski jezik odgovarjajo na uporabniška vprašanja o sodobni jezikovni normi in rabi. Spletna stran Jezikovne svetovalnice omogoča tudi iskanje po zbirki predhodnih vprašanj oz. odgovorov. 

Če želite izvedeti več o Jezikovni svetovalnici in jezikovnih podatkih, ki jih storitev uporabnikom ponuja, vas vabimo k ogledu spodnjega predstavitvenega posnetka. 
JEZIKOVNA SVETOVALNICA - Predstavitev

O Jezikovni svetovalnici smo se pogovarjali z vodjo, doktorico Heleno Dobrovoljc, ki smo jo najprej vprašali, kako in zakaj je svetovalnica nastala.

JEZIKOVNA SVETOVALNICA - Pogovor z dr. Heleno Dobrovoljc 1

V drugem delu pogovora pa je dr. Helena Dobrovoljc razložila, kakšne vrsta vprašanja uporabniki v Jezikovni svetovalnici tipično zastavljajo - in zakaj.

JEZIKOVNA SVETOVALNICA - Pogovor z dr. Heleno Dobrovoljc 2
Jezikovna svetovalnica se posveča splošnim vprašanjem o jeziku. Za terminološka vprašanja pa se lahko uporabniki obrnejo na Terminologišče: spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje ISJFR, ki ponuja dostop do številnih terminoloških slovarjev in jezikoslovne pomoči pri ustvarjanju slovenske terminologije.

Kratka predstavitev Terminologišča je na voljo v spodnjem posnetku.
TERMINOLOGIŠČE - Predstavitev

Dr. Mojca Žagar Karer, vodja Sekcije za terminološke slovarje na ISJFR ZRC SAZU, nam je povedala nekaj besed o namenu Terminologišča. Vabljeni k ogledu!

TERMINOLOGIŠČE - Pogovor z dr. Mojco Žagar Karer 1

Pa še drugi posnetek pogovora z dr. Mojco Žagar Karer, v katerem razloži, kako v terminološki svetovalnici poteka priprava odgovora na uporabniška vprašanja.

TERMINOLOGIŠČE - Pogovor z dr. Mojco Žagar Karer 2
Dodatne informacije o prosto dostopnih jezikovnih virih za slovenščino lahko dobite na strani Portala jezikovnih virov. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku. Akcija "Vir meseca" se je s tem prispevkom zaključila, vendar bodo vse objave ostale javno dostopne na spletu.

Želimo vam uspešno uporabo jezikovnih virov za slovenščino in prijeten vstop v leto 2016!
© 2015 Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Vse pravice pridržane.