Copy

Slovarski portal TERMANIA

Vir meseca oktobra na Portalu jezikovnih virov

V letu 2015 na Portalu jezikovnih virov poteka izobraževalno-promocijska aktivnost Vir meseca, v kateri predstavljamo različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino. Ta mesec predstavljamo slovarski portal Termania.

Termania je portal, na katerem lahko na enem mestu iščemo po različnih slovarjih (splošnih, terminoloških, enojezičnih, dvojezičnih). Termania uporabnikom ponuja tudi orodje, da v zbirko dodajo lasten slovar in ga nadalje urejajo. Termanio najdete na www.termania.net.
TERMANIA - Predstavitev
Posnetek v treh minutah predstavi osnovne informacije o portalu: kako iščemo po slovarjih, v kakšni obliki so rezultati, kje dostopamo do urejevalnika lastnega slovarja.

Na portalu Termania je skoraj petdeset različnih slovarjev različnih vrst in obsega (v prihodnosti se bo ta številka še povišala). Na spodnji sličici so slovarji prikazani glede na število gesel. Najmanjši se ne vidijo dobro, ampak brez skrbi - mnogi od njih še rastejo, celo na dnevni ravni.

Vsi jezikovni viri, ki smo jih predstavljali do sedaj, so rezultat nacionalnih projektov in kot taki (so)financirani s strani države. Termania pa je izdelek podjetja Amebis, d. o. o., Kamnik. Čeprav gre za zasebno iniciativo, je Termania za uporabo brezplačna, tako iskanje po večini slovarjev kot uporaba slovarskega urejevalnika.

O Termaniji smo se pogovarjali z Mirom Romihom, direktorjem podjetja Amebis, ki je najprej povedal, kako in kdaj so na podjetju dobili idejo za razvoj portala.

TERMANIA - Pogovor z Mirom Romihom

Nato smo ga vprašali, na katere lastnosti Termanie so kot avtorji portala najbolj ponosni, kaj vidijo kot največji uspeh projekta.

TERMANIA - Pogovor z Mirom Romihom 2

Na koncu pa še, kakšni so načrti za nadaljnji razvoj portala.

TERMANIA - Pogovor z Mirom Romihom 3
Prednost portala Termania je, da omogoča iskanje po različnih slovarjih hkrati. Po novem lahko pri iskanju uporabljamo tudi nadomestne znake. Zvezdica nadomešča poljubno število znakov, vprašaj pa točno en znak. Nova funkcija je uporabna za iskanja po besednih družinah, ugankarske namene ipd.

Spodnji primer prikazuje, kako poiščemo pet črk dolgo besedo za žival na ok-. Vtipkamo ok??? in poiščemo odgovor med rezultati. Pomagamo si lahko s filtri (na levi), s katerimi je mogoče rezultate omejiti glede na izvorni ali ciljni jezik oz. glede na izvorni slovarski vir.
Čisto sveža nadgradnja portala Termania je prinesla še eno pomembno novost, in sicer prilagajanje portala velikosti zaslona, kar izboljšuje uporabniško izkušnjo na različnih napravah, npr. tablicah in pametnih telefonih.
Poleg iskanja podatkov v obstoječih slovarjih omogoča Termania izdelavo in urejanje lastnega slovarja. Ta možnost je koristna tako za večje slovaropisne projekte, v katerih sodeluje širša ekipa, kot tudi za manjše. Za študente (in profesorje) bi lahko bila denimo uporabna vključitev glosarjev, ki nastanejo kot del študijskega procesa, npr. v diplomskih ali podiplomskih nalogah. V srednjih šolah pa morda za raziskovalne naloge ali podobne projekte, prek katerih bi dijaki lahko spoznali slovaropisje kot proces in slovar kot pripomoček pri jezikovni rabi.
Tudi na ravni izdelave in urejanja lastnega slovarja prinaša nadgradnja Termanie pomembne izboljšave. Po novem je denimo mogoče slovarje izdelati s pomočjo čarovnika na spletu (brez posredovanja ekipe Amebisa), izboljšane so funkcije za skupinsko delo, izvoz v formatu XML, urejevalnik pa je pregleden in preprost za uporabo. Hvala avtorjem za uporabniško prijaznost!
Dodatne informacije o prosto dostopnih jezikovnih virih za slovenščino lahko dobite na strani Portala jezikovnih virov. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo v novembru predstavljali portal Fran, Terminologišče in Jezikovno svetovalnico ISJFR ZRC SAZU.

Če vam je akcija "Vir meseca" všeč, obvestite o njej kolege oz. sodelavce, študente, prijatelje. Predvsem pa vam želimo uspešno in prijetno uporabo jezikovnih virov za slovenščino!
© 2015 Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Vse pravice pridržane.