Copy

Korpus Šolar

Vir meseca aprila na Portalu jezikovnih virov

V letu 2015 na Portalu jezikovnih virov poteka izobraževalno-promocijska aktivnost Vir meseca, v kateri predstavljamo različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino.

Korpus Šolar prinaša pisna besedila, ki so jih učenci in dijaki slovenskih šol tvorili pri pouku. V precejšnjem delu besedil so posebej označene tudi jezikovne napake, ki so jih v spisih popravili učitelji.

Korpus najdemo na www.korpus-solar.net.
Glavne informacije o korpusu (v treh minutah).

Korpus vsebuje 2.703 pisnih izdelkov, ki so jih slovenski šolarji tvorili v sklopu šolskega pouka. Avtorji projekta so s pomočjo učiteljev ta besedila zbrali po celotni Sloveniji, nato pa gradivo na roko pretipkali,  z jezikovnimi napakami in učiteljskimi popravki vred.

Če ste učitelj, lahko te podatke uporabljate za pripravo jezikovnih vaj. V korpusu lahko poiščete specifično napako / popravek ali pa različne napake iste vrste. Primer: s klikom na desno sliko pridete do napak, ki so nastale pri zapisovanju besed skupaj oz. narazen.
Tadeja Rozman, koordinatorka priprave korpusa Šolar, pravi, da brez pomoči učiteljev projekta ne bi bilo mogoče izpeljati. Pri zbiranju besedil je sodelovalo kar 39 učiteljskih aktivov iz celotne Slovenije. Če ste med njimi, se vam prav lepo zahvaljujemo!
O sodelovanju z učitelji: brez učiteljev korpusa Šolar ne bi bilo.
ŠOLAR - Pogovor z dr. Tadejo Rozman 2
Pretipkavanje: s pomočjo študentov do zanesljivih rezultatov.
ŠOLAR - Pogovor z dr. Tadejo Rozman 3
Vpogled v težave učencev omogoča nova spoznanja

Korpus Šolar kaže, da imajo slovenski šolarji težave s postavljanjem vejic, kar za učitelje seveda ni novica. Novo pa je, da lahko s pomočjo korpusa zelo hitro pripravimo vaje za postavljanje vejic. Kopiramo delček naključnega besedila, zbrišemo vejice in - domača naloga je tu:

V navedenem odlomku se Saloma izkaže za razvajeno bogatašinjo ki enostavno hoče vse kar ji pride na misel Herod njen oče pa se mi zdi naiven da ji vse ugodi tudi če bodo zaradi Salome padle žrtve. Osebno še nisem srečal nobenega takšnega človeka vem pa da so.


Za učitelje in tiste, ki se slovenščine učite, objavljamo še en posnetek s portala PJV: kako v minutki pripravimo jezikovne vaje na temo "sklanjanje besede otrok".
Podatki iz korpusa Šolar so bili uporabljeni za pripravo testnih učnih gradiv na Pedagoškem spletnem portalu. Gre za spletno stran, ki vsebuje preproste razlage pogostih jezikovnih težav in klikljive jezikovne vaje, ki jih je pravi užitek reševati.

S klikom na sliko ob strani denimo najdete vaje za zapis besed, ki vsebujejo N oz. NJ. Zvonenje ali zvonjenje? Preizkusite se!
:)
Še ena zanimivost v zvezi s Pedagoškim spletnim portalom: vsi zgledi v razlagi in primeri za vaje so vzeti iz realnih besedil, vključeni pa so tudi posnetki realnega govora. Glavna ideja portala je, da se lahko na tak način o jeziku naučimo več, kot če se opiramo na izmišljene zglede. Za primer dajemo razlago namenilnika, do katere pridete s klikom na levo sliko.
Več informacij o korpusu lahko dobite na strani Portala jezikovnih virov. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo v mesecu maju predstavljali jezikovne vire starejše slovenščine.

Če vam je akcija "Vir meseca" všeč, obvestite o njej kolege oz. sodelavce, študente, prijatelje. Predvsem pa vam želimo uspešno in prijetno uporabo jezikovnih virov za slovenščino!
© 2015 Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Vse pravice pridržane.