Copy

Jezikovni viri starejše slovenščine IMP

Vir meseca maja na Portalu jezikovnih virov

V letu 2015 na Portalu jezikovnih virov poteka izobraževalno-promocijska aktivnost Vir meseca, v kateri predstavljamo različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za slovenščino. Ta mesec predstavljamo projekt Jezikovni viri starejše slovenščine IMP.

Pri projektu IMP je bila pripravljena digitalna knjižnica z več kot 600 knjigami, izdanimi pred letom 1918. Besedila so pripravljena za korpusno raziskovanje, na voljo pa so tudi seznami starejših besed, skupaj s pomenom in primeri rabe. Projektna stran: http://nl.ijs.si/imp/.
IMP - Predstavitev
Glavne informacije o rezultatih projekta: knjižnica, korpus in besedišče starejših slovenskih besedil.

Med jezikovnimi viri starejše slovenščine najdemo rokopise, leposlovne in strokovne knjige, časopise, revije ... Večina jih je iz 19. stoletja, v manjši meri pa najdemo tudi starejše knjige, vse do vzorca Dalmatinove Biblije iz leta 1584. Skupno je zajetih 650 enot oz. 45.000 strani. Za vse enote so na voljo tako slike izvirnikov kot digitalni prepisi, zato je brskanje po zbirki izredno preprosto. Za pokušino in navdih navajamo primer "spomladanskega jedilnika" iz leta 1850. Pa dober tek!

Učitelji in profesorji lahko v digitalni knjižnici poiščete zglede za različne teme s področja slovenske zgodovine in razvoja jezika. Primer naloge, ki jo učenci lahko rešijo s pomočjo informacije o avtorstvu, je denimo: v katerem črkopisu je napisano izbrano besedilo. Druga ideja je, da učencem pokažemo starejše besedilo in raziskujemo, kako se skozi leta ne spreminja le jezik, ampak tudi družbene okoliščine, npr. na primeru učbenika za botaniko iz leta 1875 (v uvodu slika cesarja Jožefa II. pri plugu in odlomek iz Svetega pisma).
IMP - Tablica

Besedila, ki so zbrana v digitalno knjižnico projekta IMP, so bila tudi jezikoslovno označena in vključena v besedilni korpus. Posledično lahko po besedilih brskamo z zmogljivimi programskimi orodji, kot prikazuje posnetek.

Vključitev besedil v korpus omogoča pripravo različnih statističnih podatkov o starejši slovenščini. Na spodnjih sličicah (besednih oblakih) lahko npr. vidimo, katere besede se v besedilih tipično pojavljajo ob besedah: krastača, kruh, politika, šola in zabava. Uganete, katera slika spada k posamezni besedi? :)

Korpus besedil starejše slovenščine omogoča, da poiščemo arhaične ustreznice sodobnega besedišča, kar je uporabno tudi za prevajalce. Med primeri, ki imajo po več ustreznic, so na primer: krompir (korun, korunje, zemljak, podzemljica), učitelj (učenik, učnik, šolmošter), segreti (razvročiti, zgreti, razvročiniti), preklinjanje (šentovanje, kletje, plentarija), vzeti (pojeti, zaujeti, polomastiti), soba (stanica, prebivalnica, cimer) ... Na tej povezavi je za primer na voljo seznam različic za besedo čeprav. Do konteksta dostopate s klikom na [P].

S statistično primerjavo korpusa starejše slovenščine IMP in sodobnega referenčnega korpusa KRES lahko dobimo sezname besed, ki so specifične za prvi ali drugi jezikovni vir. Rezultati so zelo zanimivi: na eni strani srce, bog, mati, lice, gospod ..., na drugi člen, primer, program, skupina, podatek .... Še eno izhodišče za razmislek o tem, kako se skozi leta ne spreminja samo oblikovna podoba jezika, ampak tudi teme, o katerih pišemo in beremo.

Tretji rezultat projekta IMP je besedišče starejše slovenščine. Na posnetku si lahko ogledate, kako najdemo besede, kot so špogljiv, špot, špririh, skupaj z informacijo, kako so se uporabljale v besedilih in kaj so pomenile.

Za konec opozarjamo še na duhovito akcijo "Kuhajmo z Vodnikom", ki jo projekt Jezikovni viri starejše slovenščine IMP pripravlja v sodelovanju s festivalom Chelsea Finge v Ljubljani. V Kuharskih bukvah Valentina Vodnika si izberite najljubši recept, pripravite jed, objavite sliko in si prislužite unikatno Vodnikov majčko. Informacije, kako sodelovati (in zmagati), so na voljo na tej strani. Akcija poteka do 7. 6. 2015. Veliko zabave in ustvarjalnih uspehov vsem sodelujočim!

Več informacij o projektu IMP lahko dobite na strani Portala jezikovnih virov. Spremljate nas lahko tudi na Facebooku, kjer bomo v mesecu juniju predstavljali korpus Gigafida.

Če vam je akcija "Vir meseca" všeč, obvestite o njej kolege oz. sodelavce, študente, prijatelje. Predvsem pa vam želimo uspešno in prijetno uporabo jezikovnih virov za slovenščino!
© 2015 Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Vse pravice pridržane.