Copy
View this email in your browser


Eindejaars nieuwsbrief 2022

Hierbij aan het einde van 2022 een nieuwe versie van onze nieuwsbriefl
LinkedIn
Twitter
Website

Hear hear hear!

Het Techniek Loket

Meer leerlingen in onze regio kiezen voor techniek in het vmbo.

Meer leerlingen in de regio Noordoost-Brabant kiezen voor techniek in het vmbo. Dat is goed nieuws want daar is het ons met z’n allen om te doen!
 
Het jaar is bijna ten einde. Een tijd om terug te blikken en na te denken over de toekomst. Ook voor Het Techniek Loket geldt dat. Hoe zorgen we ervoor dat we de ontwikkelingen die zijn ingezet vasthouden voor de toekomst? Wat kunnen we aan initiatieven ontplooien om het technisch en technologisch vmbo in de regio nog krachtiger te maken? Hoe kunnen we nog meer halen uit de samenwerking met het basisonderwijs, met het mbo en met het regionale bedrijfsleven?
 
Kansen genoeg, maar het zijn ook uitdagingen in een tijd waarin er sprake is van een personeelstekort en een docententekort dat ook in onze regio speelt. Onderwijs is immers mensenwerk.
 
Op 13 oktober jl. vierden we met elkaar de samenwerking in het kader van Het Techniek Loket bij ons evenement TechTogether op de Noordkade in Veghel. De stuurgroep sprak zich uit: samen met de partners maken we in Noordoost-Brabant werk van Sterk Techniekonderwijs, ook na 1 januari 2024. We hopen snel duidelijkheid te krijgen over de structurele fase die dan start. Maar bovenal: we gaan door met de vele mooie initiatieven die overal gaande zijn.
 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om iedereen die op welke wijze dan ook bijdraagt aan het waarmaken van de ambities te bedanken voor de inzet en betrokkenheid. We wensen iedereen fijne feestdagen toe en het allerbeste voor 2023.
 
Willie Stevens en Edith Vissers
Het Techniek Loket

Groei!

Het Techniek Loket

Stijging leerlingaantallen zet door!

We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat de stijging van het aantal leerlingen dat in het vmbo kiest voor een technisch profiel in onze regio nog steeds stijgt. Alle initiatieven en inspanningen hebben dus effect. In 2019 hadden we als regio 1112 leerlingen in de harde techniek, in 2022 zijn er dat 1207. En dat in een regio waar sprake is van relatief grote krimp van leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs. Ook de doorstroom vanuit het technisch vmbo naar het technisch mbo laat een constant beeld zien. Zo’n 80% van de leerlingen stroomt door naar het technisch mbo.

Successen vieren!

Het Techniek Loket

Terugblik TechTogether

Zo’n 200 docenten, 50 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en 50 andere belangstellenden kwamen donderdag 13 oktober tijdens TechTogether naar de Noordkade in Veghel. Samen wisselden ze plannen, ideeën en ervaringen uit op het gebied van techniekonderwijs. Edith Vissers en Willie Stevens van Het Techniek Loket zijn blij met alle aandacht voor het techniekonderwijs. “Er is een groot tekort aan technisch geschoold personeel”, laat het tweetal weten.
 
Als je alle openstaande vacatures in Nederland bekijkt, dan steekt het aantal voor technische beroepen er sterk bovenuit. In totaal ligt het aantal vacatures in de technische sector boven de 100.000. Om het techniek- en technologieonderwijs op de vmbo-scholen te versterken wordt er jaarlijks honderd miljoen euro uitgetrokken. “Op de basisschool en de onderbouw proberen we de jeugd te enthousiasmeren om een technisch profiel te kiezen. Een project als Let’s Play in Schijndel en straks The Chocolate Factory in Veghel dragen daar enorm aan bij. Binnen het beroepsgerichte vmbo (basis- en kaderberoepsgericht) kiest in onze regio ongeveer een derde van de leerlingen voor een technisch profiel. Landelijk gezien ligt dat aantal op een vijfde”, weet Vissers. Waar dat precies aanligt, is moeilijk te verklaren. Vissers vervolgt: “Je ziet hier wel veel meer kleine zzp’ers in het straatbeeld dan in Randstad. Bovendien hebben we in de regio hele goede vmbo-scholen waar het techniekonderwijs staat als een huis.”

STO Twente

Landelijk

Bezoek uit Twente

STO Twente ging begin november twee dagen op bezoek in Brabant. De overeenkomsten tussen Brabant en Twente zijn frappant. Net als Noordoost-Brabant is Twente een grote regio met een spannende combinatie van hightech en maakindustrie en dus ook: een dringende noodzaak tot instroom vanuit het vmbo naar het technisch mbo. Gespreksthema’s die de revue passeerden waren: de structurele samenwerking met bedrijven, de onderlinge samenwerking tussen docenten van de vmbo-scholen, de samenwerking met het mbo, de techlabs in de regio en vooral ook de wijze waarop het techniekonderwijs vorm krijgt in de regio. Een rondleiding door de beroepsgerichte afdelingen van het Fioretti College maakte deel uit van het programma. Een tegenbezoek naar Twente gaat er zeker van komen.

Actemium & Starcker Factory

Bedrijfsleven

Contextrijke leeromgevingen bij het bedrijfsleven: Edulab Actemium en Starcker Factory

Leren doe je op school, maar vooral ook daarbuiten. Ook bedrijven beseffen dat maar al te goed en zetten hun deuren open. Daar maken leerlingen en docenten dankbaar gebruik van. En sommige bedrijven zetten nog extra stappen. Zo opende Actemium onlangs het vernieuwde Edulab, een plek waar de techniek van morgen beschikbaar gesteld wordt aan leerlingen vmbo en studenten mbo en hbo. Een ware proeftuin voor studenten met echte machines zoals ze ook in fabrieken gebruiken.

Een ander initiatief in Veghel is Starcker Factory, een initiatief van Flowfirm en Van Doren Engineers Veghel. Dit najaar is deze limonadefabriek officieel in gebruik genomen. Deze faciliteit biedt studenten, monteurs en zij-instromers de kans een vliegende start te maken in de procestechniek.

Bij beide initiatieven staan de deuren wijd open om eigentijds techniekonderwijs mogelijk te maken buiten de traditionele schoolmuren.

Dank

Het Techniek Loket

Afscheid Anita O’Connor

Vanaf de start van Het Techniek Loket was Anita O’Connor een van de drijvende krachten. Zij vervulde tot en met deze week de rol van penvoerder en voorzitter van de stuurgroep. Met passie, gedrevenheid en een grote dossierkennis gaf zij sturing aan Het Techniek Loket. Wij danken Anita voor haar inzet en zien ernaar uit om vanaf 1 februari 2023 verder vorm te even aan de ambities onder leiding van haar opvolger Barbara Baelemans.

Meer nieuws is te vinden op de website van Het Techniek Loket.

Alle nieuwsberichten
LinkedIn
Twitter
Website
Het Techniek Loket
P/A Fioretti College
Muntelaar 4
5467 HA Veghel


info@hettechniekloket.nl
www.hettechniekloket.nl
Het Techniek Loket
P/A Fioretti College
Muntelaar 4
5467 HA Veghel


info@hettechniekloket.nl
www.hettechniekloket.nl
Copyright © 2020 - Het Techniek Loket, All rights reserved.
Je kunt hier je voorkeuren aanpassen of uitschrijven.


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Het Techniek Loket · Muntelaar 4 · Veghel, Nb 5467 HA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp