Copy

Click here for the English Version

View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube
Email
Email
Forward to Friend
Lieve vrienden en vriendinnen,

Het is op 26 december 10 jaar geleden dat de tsunami toesloeg en wij Stichting Weeshuis Sri Lanka hebben opgericht. Tien zeer bewogen jaren, waarin enorm veel is gebeurd. Een compleet kinderdorp is gerealiseerd en inmiddels heeft het Somawathi Home onderdak geboden aan bijna 200 verweesde en verlaten kinderen. Dit alles dankzij uw steun. Een Vandaag maakte in 2005 een uitzending over de start in het eerste jaar. Dromen zijn zover waargemaakt; nu nog afmaken !!!

Aan de keukentafel

Jaarverslag 2013


Het Jaarverslag 2013 is zover gereed !
Vol trots kunnen wij melden dat we in 2013 €.277.254,- aan fondsen en rente hebben ontvangen. Onze prognose is weer gehaald en dat alles met een overheadkosten van slechts 4,3%. Wij zijn er heel trots op !

Het is weer mooi vormgegeven door Studio-Mix en wij zijn ook hen heel dankbaar voor al het werk dat ze kosteloos voor ons verrichten.

Het spreekt voor zich dat we weer gaan inzenden voor deelname aan de Transparant Prijs.

Gratis TV Spot

We hebben weer heel veel geluk:
een gratis, nieuwe spot op TV  !!!
Dankzij filmmaker Maxime van Maesen voor de mooie beelden, Lukkien voor de montage en technische begeleiding en RTL die de spot als 'stoppertje' gaat inzetten in het reclameblok op RTL-4, 5 en 7. 


 

Met uw foto de boom in

Om alle kinderen een idee te geven hoeveel familie zij in Nederland hebben, is er een Family Tree gemaakt.
Wij vragen alle bestaande en mogelijk nieuwe donateurs hun foto aan info@weeshuissrilanka.nl te mailen.

Zodra de boom compleet is met hopelijk honderden foto's wordt deze op posterformaat afgedrukt en in het Somawathi Home opgehangen. 

Wij kijken uit naar uw foto !!

 

Bestuurszaken

Na zeven jaar actief te zijn geweest als gewaardeerd bestuurslid heeft mevrouw Petra Brand haar taak als bestuurslid beëindigd. Evenals mevrouw Jolanda van Cooten voor onbepaalde tijd haar functie heeft neergelegd. De combinatie van full time werken, haar moederschap en bestuurslid blijkt niet combineerbaar. Beide dames zijn toegetreden tot het team van Professionals om ons op deelprojecten te assisteren.

De Fiscus

Per 1 juli 2014 is iedere fondsenwervende instelling verplicht te voldoen aan de eisen zoals gesteld door de Belastingdienst. Met het voldoen aan alle criteria zijn wij ANBI geregistreerd, vrijgesteld van schenkingsbelasting en kunt u uw giften aftrekken van uw inkomstenbelasting. Zelfs de tussenkomst van een notaris is niet meer nodig op het moment dat u een vijfjarige overeenkomst met ons aangaat; ongeacht de hoogte van uw bijdrage. Meer weten ? Doneren en de fiscus. 

Het Jaarverslag in één oogopslag


Om een zo helder en transparant mogelijke verslaglegging te doen kost het opstellen van een Jaarverslag veel tijd, zo ook het lezen! Daarom in één oogopslag o.a. de visie, de beleidsthema's voor Nederland en Sri Lanka, een overzicht van de verkregen donaties, de kerndoelstellingen en het organisatieschema.
 

In het Somawathi Home

In het Somawathi Home is mr. Saman Gamage (60 jaar) het team komen versterken als Resident Manager; woonachtig op het terrein. Samen met de Matron, de supervisors en het hoofd administratie vormen zij het Management Team dragen zij de verantwoording over de operationele taken. Mr. Gamage is getrouwd en zijn echtgenote woont met drie kinderen  in Galle.
In Sri Lanka is het gebruikelijk om bij een feestelijke gelegenheid je geluk te delen met minderbedeelden. Dit wordt gedaan in de vorm van een 'Dana', waarbij Sri Lankanen een traktatie aanbieden. De Reisorganisatie Visit Lanka was de eerste, gevolgd door Hotel Koggala Beach. Beiden boden aan alle 200 bewoners een feestelijke lunch en overhandigden een cheque.
Bij alle kinderen is een bloedtest afgenomen. Deze test is preventief om te checken of er sprake is van tropische ziektes.
Alle kinderen maken het goed. Zij gaan dagelijks naar school en 's middags volgen zij hun extra lessen in het Somawathi Home. In augustus hebben ze allemaal een maand vakantie.

Drie jongens op eigen benen

Vorige maand hebben drie jongens op 18 jarige leeftijd het Somawathi Home verlaten om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Darshana werkt als elektriciën in het Long Beach Hotel en woont in het stafkwartier van het Koggala Beach Hotel.Sajith en Prasanna werken in Ceylon Café waar Sajith barkeeper is en Prasanna (links op de groepsfoto) nog in opleiding. Alle drie hebben een goed spaarbankboekje, een goed inkomen en worden begeleid door het management van Somawathi Home. De vrijgekomen plaatsen zijn weer beschikbaar voor nieuwkomers.
 

Mooie opstekers

  • Op 21 mei jl. heeft de bijeenkomst met de heren van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. Unaniem is men uiterst content met onze werk- en handelswijze en menig compliment mochten wij ontvangen. 
  • Dankzij onze ambassadeur Ben Hoeboer werd op de Prins Willem Alexander School in Ermelo een grootscheepse Vastenactie gehouden. Van kunstverkopen tot een sponsorloop is er georganiseerd. In het bijzijn van alle leerlingen en leerkrachten mochten wij een cheque van € 1.900,- ontvangen en een hele stapel mooie tekeningen voor de kinderen in het Somawathi Home.
  • de heer Bob Rossier organiseerde een expositie in Ransdaal bij onze ambassadeur Mieke Witte. Een deel van de verkopen is opgedragen aan onze stichting en wij ontvingen € 1.200,-. Heel veel dank!
  • Maandelijks ontvangen wij € 4.800,- van vaste donateurs die een bordje/bedje/bekertje/studiebeurs hebben geadopteerd. U bent van onschatbare waarde voor de kinderen!
  • Van De Beer Stichting ontvingen wij € 7.500,- voor de vakopleiding van 15 leerlingen.
  • Henk en Veronique Nefkens vierden hun 25-jarig huwelijksfeest. Van alle gasten samen ontvingen wij €.3.975,-. U bent echt heel geliefd !!
  • Stichting Pelgrimshoeve in Zoetermeer schonk ons weer€.1.500,-, te besteden aan onderwijs.
  • Klaas van de Geest vierde zijn 75e verjaardag en droeg deze feestelijke gebeurtenis op aan onze stichting. Van alle gasten samen ontvingen wij € 1.500,-. Van harte Klaas.
Wij zijn u enorm dankbaar voor alles wat u de afgelopen jaren heeft bijgedragen. Wij, als bestuur hopen nog vele jaren door te gaan en dat kan alleen met uw support. Dit project heeft een open einde en zolang er behoefte is aan kinderopvang gaan wij door.
Hopelijk samen met u !!


Hartelijke groeten, 
namens alle kinderen in het Somawathi Home.

 


Ons e-mail adres: info@weeshuissrilanka.nl
unsubscribe from this list