Copy
Jaargang 19, april 2021
View this email in your browser

Beste mensen,

Hierbij ontvangt u het aprilnummer van Vlugschrift Vluchtelingen. Voor uw tips voor een volgend nummer van Vlugschrift houd ik mij aanbevolen. Veel leesplezier!

Vlugschrift verschijnt maandelijks.  Kent u mensen voor wie Vlugschrift interessant is? Stuur het dan aan hen door. Wilt u zich abonneren, reageren op een artikel of Vlugschrift niet meer ontvangen? Stuur s.v.p. een mail aan j.jungheim@protestantsekerk.nl. Overname van tekst uit deze nieuwsbrief is toegestaan. Raadpleeg voor de rechten op doorgelinkte artikelen de betreffende websites.

Karel Jungheim

In dit vlugschrift de volgende onderwerpen:


Gebed van een vluchteling in een opvang als Moria

Situatie op Lesbos nijpend

Doe op zondag 20 juni mee mee Wereldvluchtelingendag

Zes vragen over de huisvesting van vluchtelingen

Begrijpelijke informatie over corona-vaccinaties

Ongedocumenteerden: pleidooien Amsterdamse ombudsman en VN, tussenevaluatie LVV

Kaartjes voor mensen in vreemdelingendetentie

Tigrayers en Eritreeërs samen tegen oorlog

Buitenland: Italië, Griekenland, Syrië, Ethiopië

Juridische en achtergrondinformatie

 

Het gebed van een vluchteling in een opvang als Moria

Bright Richards is oprichter en directeur van New Dutch Connections, een organisatie die (ex-)vluchtelingen wil inspireren en motiveren om opnieuw in zichzelf te geloven. Bright schreef een gebed, geïnspireerd op zijn tijd in een vluchtelingenkamp in Liberia. 

Mijn God mijn God. 
Waarom heb jij ons verlaten? 
Waarom ben je zo ver weg? 
Waarom verberg je je in deze moeilijke tijd?

Lees het hele gebed

Situatie op Lesbos nijpend

De winter op Lesbos was dit jaar erg koud. Alice Kleinschmidt, medewerker van Borderline (partner Kerk in Actie) is wanhopig over de situatie van de vele duizenden vluchtelingen, die alleen maar verslechtert. "Mensen bevroren in hun tenten en zelfs kleine kinderen worden weggesleurd na aankomst en in een reddingsvlot op volle zee achtergelaten."
Lees het hele verhaal

Doe op zondag 20 juni mee met Wereldvluchtelingendag

Sta op vluchtelingenzondag 20 juni samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht. Kerk in Actie heeft liturgiesuggesties voor de dienst op zondag 20 juni en een leuke actie om vluchtelingen in uw omgeving te verrassen met Deel je Cake. Of organiseer plaatselijk een Wake voor vluchtelingen, tegelijk met de inspirerende 24-uurs livestream wakevoorvluchtelingen.nl vanuit het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag, de plek van de kerkasielwake in 2018/2019 voor de familie Tamrazyan. Al het materiaal vindt u op protestantsekerk.nl/20juni. De collecte is voor vluchtelingen in Griekenland: kerkinactie.nl/collectes.

Zes vragen over de huisvesting van vluchtelingen

De huisvesting van vluchtelingen zorgt regelmatig voor discussie. Het aantal vluchtelingen dat wacht op een woning neemt dit jaar fors toe, terwijl het aantal asielaanvragen juist daalt. En er zijn al zulke lange wachtlijsten. Hoe komt dat? Waar komen deze mensen vandaan? En wat moet er nu gebeuren? VluchtelingenWerk gaat in op vragen.
Begrijpelijke informatie over corona-vaccinaties

Pharos heeft nu begrijpelijke informatie over de vaccinaties tegen het coronavirus.
Ongedocumenteerden: pleidooien Amsterdamse ombudsman en VN, tussenevaluatie LVV

De Amsterdamse ombudsman vraagt aandacht voor de kwetsbare positie van ongedocumenteerden. De documentaire De Onzichtbaren belicht het dagelijks leven van een aantal van hen. De Speciale VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten vindt dat ook ongedocumenteerden recht hebben op een minimuminkomen, aldus Stichting LOS. De Amerikaanse president Biden heeft een bemoedigend voorstel gedaan om ongedocumenteerde arbeidsmigranten te gaan legaliseren. 

En op 5 maart publiceerde Verweij Jonker de Tussenevaluatie van de LVV-pilots. De onderzoekers constateren dat er meer tijd nodig is voor een definitieve conclusie. 

Kaartjes voor mensen in vreemdelingendetentie

Denkt u wel eens aan de mensen die in vreemdelingendetentie zitten? Wilt u hen een hart onder de riem steken? Schrijf hen dan een vrolijk kaartje met een korte tekst in het Nederlands. Stuur uw kaarten naar: Stichting LOS, t.a.v. Meldpunt Vreemdelingendetentie, Hang 16, 3011 GG Rotterdam. Zij sturen ze voor u door.
Tigrayers en Eritreeërs samen tegen oorlog

Zij aan zij protesteerden Nederlandse Tigrayers en Eritreeërs tegen het geweld in de Ethiopische regio Tigray. ‘Wij hebben dezelfde taal en dezelfde cultuur. Wij zijn hetzelfde. We willen dat de wereld ons leed niet langer meer negeert’, aldus het ND, 4 maart 2021.

Buitenland: Italië, Griekenland, Syrië, Ethiopië

Italië: Er kwamen in de eerste maanden 2021 twee keer zoveel migranten aan als in 2020, maar er werden ook 4.000 mensen door de ‘Libische kustwacht’ teruggehaald naar Libië, meldt Ansamed. In Italië werden ook hulpverleners aangeklaagd voor mensensmokkel, aldus The Guardian. En wegens de door corona gesloten grenzen proberen migranten en asielzoekers lopend door de besneeuwde Alpen Frankrijk te bereiken, volgens Euronews.

Griekenland: In The New Humanitarian vertelt een dappere Canadese dokter hoe ze werkt voor vluchtelingen op Lesbos, maar geconfronteerd wordt met vreemdelingenhaat. Op hetzelfde Lesbos pleiten burgers volgens The National News ervoor woningen te openen voor vluchtelingen om in de koude winter nog enige beschutting te hebben. Frontex riskeert met pushbacks nog steeds levens op zee, volgens 360magazine.

Syrië: In dit land duurt de oorlog nu al 10 jaar. Van de 17 miljoen inwoners zijn 6,7 miljoen in eigen land ontheemd en 6,3 miljoen gevlucht, de meesten naar Turkije, Libanon en Jordanië, bericht The New Humanitarian. De Deense regering trok de verblijfsvergunningen van 94 Syriërs in nadat Damascus tot veilig gebied was verklaard, meldt Infomigrants

Ethiopië: Naast het bloedige conflict in Tigray leidde in de westelijke Benishangul-Gumuz regio een etnisch conflict tot meer dan 100.000 interne vluchtelingen, volgens The New Humanitarian.

Juridische en achtergrondinformatie

Het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt informeert over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning. Zie www.stichtinglos.nl/nieuws en de website www.basicrights.nl.
VluchtelingenWerk maakt een wekelijkse nieuwsbrief met achtergronden, UPdate. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mail naar: update@vluchtelingenwerk.nl

Op de website van Stichting INLIA vindt u nieuws en juridische dossiers in het Expertisecentrum.
De Googlegroep Voor Vluchtelingen verzendt nieuws updates en artikelen o.a. uit binnen- en buitenlandse kranten. Meldt u aan door te mailen naar Frans Zoer: frans.zoer@hotmail.com.

Uitgelicht: 

  • INLIA 15-01-2021: EU Hof van Justitie: amv-beleid strijdig met Terugkeerrichtlijn Nederland dient grondig te onderzoeken of er adequate opvang in het land van herkomst is voor een afgewezen alleenstaande minderjarige asielzoeker, ook als die 15 jaar of ouder is.
  • INLIA 15-02-2021: IND stelt te hoge eisen aan documenten bij opvolgend asielverzoek. De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de EU, reageert op prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Bosch.
  • UPdate 2021, nr. 8: Op 22 maart 2021 is het nieuwe algemeen ambtsbericht over Iran verschenen. Op basis van het ambtsbericht zou de positie van verschillende groepen in het asielbeleid voor Iran moeten worden versterkt.
  • UPdate 2021, nr. 9: De Rechtbank Den Bosch oordeelt, 11 februari 2021, dat Ethiopië geen veilig derde land is voor deze Eritreeërs. De situatie voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië is ernstig verslechterd.
  • Het UNHCR handboek (versie 02/2019) is in het Nederlands beschikbaar. 

Agenda

Copyright © 2021 Kerk in Actie, Alle rechten voorbehouden.

E: Karel Jungheim: j.jungheim@protestantsekerk.nl
W: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen
Wilt u het werk van Kerk in Actie steunen? Uw gift is welkom op b
ankrekening: NL 89 ABNA 0457 457 457
Klik hier om u af te melden voor de ontvangst van deze nieuwsbrief