Copy
Topsport NOORD Nieuws, mei 2016
Bekijk deze Nieuwsbrief in je browser
ALGEMEEN
SportInnovatieCentrum Thialf
# Noorderlingen naar Rio

# TN/CTO H'veen op You Tube
# Activiteiten-agenda

 
VOOR SPORTERS
# Activiteiten leerlijn voeding
# Wijzigingen topsport-statussen
# Talent Centraal
VOOR COACHES
# RTC Ronde Tafel Coachgesprek
# Leerlijn fysiek na de zomer
# Themabijeenkomst NLcoach


CTO/RTC NIEUWS
# RTC Noord Shorttrack van start
# Even voorstellen...RTC Roeien
RTC-bijeenkomsten
# Bouw Sportstad Buiten
SportInnovatieCentrum Thialf
Het nieuwe Thialf zal vanaf 2017 plaats bieden aan het test- en innovatiecentrum voor de schaatssport (langebaan, in-line en shorttrack) in Nederland. Binnen de muren van schaatstempel Thialf wordt gewerkt aan innovaties voor topschaatsers als ook recreatieve sporters. Dankzij een trainingsomgeving voorzien van moderne test- en meetapparatuur kunnen nieuwe producten en diensten in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen worden ontwikkeld en getest.

>> Lees hier meer
Noorderlingen naar Rio
Vanaf 5 augustus zitten de sportliefhebbers weer aan de buis gekluisterd, want dan beginnen de Olympische & Paralympische Spelen in Rio de Janeiro (Brazilië). Het is voor het eerst dat dit evenement plaats zal vinden in Zuid-Amerika. Ook deze editie zijn er weer verschillende (oud) Noorderlingen gekwalificeerd en hopen daar een medaille te veroveren. 
 
>> Nieuwsgierig welke ‘Noorderlingen’?
Film CTO Heerenveen op You Tube
Sinds kort heeft Topsport NOORD – CTO Heerenveen een eigen You Tube kanaal. Hoewel de verdere vulling van het videokanaal nog in ontwikkeling is,  is er al wel een kort filmpje over CTO Heerenveen te zien. Klik hier voor het filmpje.
Activiteiten-agenda
20-6-2016:    Kookworkshop voor sporters (Emmen)
28-6-2016:    RTC Ronde Tafel Coach gesprek PG (H'veen)
28-6-2016:    Voedingsvoorl. voor RTC-sporters (deel 2) (H'veen)
30-6-2016:    Voedingsvoorl. voor RTC-sporters (deel 2) (Gron.)
5 – 21 aug:    OS Rio de Janeiro 
7 – 18 sept:   PS Rio de Janeiro
21-9-2016:    Voorlichting Sportvoedingsproducten (H'veen)     
Activiteiten leerlijn voeding
Om een doorlopende lijn op het gebied van o.a. voeding te waarborgen, van RTC-sporter tot topsporter binnen TeamNL, is de leerlijn voeding binnen zowel CTO Heerenveen als de Noordelijke RTC-programma’s afgelopen jaar van start gegaan. In het kader van deze NOC*NSF- leerlijn worden bijeenkomsten en workshops op het gebied van voeding georganiseerd. Deze zijn voor verschillende doelgroepen/leeftijdscategorieën, met afwisselende thema’s (van voorlichting tot kookworkshop) en op met name de locaties van de drie Topsport Talent Scholen. Als je binnen de doelgroep valt ontvang je persoonlijk of via het RTC een uitnodiging.

>> Lees hier welke workshops/bijeenkomsten voor jou zijn
Wijzigingen Topsportstatus
Vanaf 1 januari 2017 geldt het nieuwe Statusreglement Topsporters waarbij de huidige A- en HP-status ongewijzigd blijven. Nieuw is de invoering van de Selectie-status. De Selectie-status komt in plaats van de B-status, maar is niet gekoppeld aan een prestatie-eis. Tevens zijn er nog een aantal wijzigingen en aanvullingen.

>> Lees hier meer
Talent Centraal
Talent Centraal is een initiatief dat in het leven geroepen is door Talentboek (Yvonne van Gennip), SportTop (Jochem Uytdehaage), de SportMaatschappij (Sylvia Karres), Helden (Barbara Barend) en ABN AMRO. De doelstelling is bijdragen aan talentontwikkeling van zowel talentvolle sporters als van eenieder die wil werken aan zijn sporttalent. Per 8 april is daarom de website www.talentcentraal.nl live. Daar delen talenten, deskundigen en geïnteresseerden hun kennis en ervaring om sporttalent -hoe klein of groot ook- verder te helpen in hun ontwikkeling binnen de domeinen carrière, geld, kennis en imago.

>> Lees hier meer
RTC Ronde Tafel Coachgesprek m.b.t Prestatiegedrag
In het kader van de Leerlijn Prestatiegedrag van NOC*NSF organiseert Topsport NOORD onder leiding van Hardy Menkehorst (expert prestatiegedrag) op dinsdag 28 juni een Ronde Tafelgesprek met de trainer/coaches van de Noordelijke RTC’s. Doelstelling is om in een kleine groep ieders kennis en eigen ervaringen te delen en te brainstormen over thema’s binnen het gebied prestatiegedrag die de verschillende disciplines gemeenschappelijk hebben. Sporttakoverstijgende uitwisseling van kennis, ervaring, mogelijke oplossingen en ideeën.

>> Lees hier meer
Leerlijn fysiek van start na zomer
Na de leerlijnen Voeding, Prestatiegedrag en Dopingvrije sport voor Regionale Trainings Centra (RTC’s) is ook de leerlijn fysiek door NOC*NSF ontwikkeld. Topsport NOORD is bezig met een inventarisatie onder de huidige RTC-programma’s. De experts fysiek vanuit CTH Heerenveen ontwikkelen een werkwijze waarmee de RTC-programma’s bediend kunnen worden. Na de zomer starten we met deze leerlijn binnen de RTC’s.
Themabijeenkomst NLcoach in Heerenveen
Maandag 23 mei organiseert NLcoach  in Heerenveen een bijeenkomst met als thema “Fysiologische monitoring; een praktische vertaalslag voor de trainer-coach”. In de sport is het monitoren tegenwoordig gemeengoed. Met de heden ten daagse technologie, met bijv. handige apps, is het monitoren van training en trainingsbelasting voor een bredere doelgroep binnen handbereik. In deze bijeenkomst komen belangrijke ontwikkelingen in de inspanningsfysiologie naar voren. Welke wijze van monitoring is zinvol? En welke niet? Hoe kunnen we gegevens, verkregen uit betrouwbare en valide monitoring, nuttig maken voor de trainer-coach? Klik hier voor meer info of inschrijven.
RTC Noord Shorttrack van start
Al jaren faciliteert Topsport NOORD de shorttrackers. Vanaf 1 mei heeft Topsport NOORD ook het programma overgenomen van de KNSB. Sinds dit seizoen is de voormalig Jong Oranje/opleidingsploeg (vanaf komend seizoen Shorttrackteam Topsport NOORD) het RTC Noord Shorttrack. Deze groep bestaat uit circa 16  talentvolle schaatsers (17-25 jr). Zij hebben de afgelopen jaren o.l.v. Dave Versteeg hard gewerkt aan hun toekomst en een flink aantal (inter-)nationale titels binnengehaald. Vanaf 1 mei gaan ze verder als RTC Noord Shorttrack. In de volgende Nieuwsbrief stellen we ze uitgebreid aan je voor. Neem alvast een kijkje op hun facebook-pagina.
Even voorstellen....het RTC Roeien
Groningen is een echte roeistad. Er zijn drie grote actieve roeiverenigingen: Aegir, Gyas en De Hunze.
De Groninger roeiverenigingen koesteren hun talenten. Om deze talenten beter te kunnen ondersteunen is in 2010 het RTC Roeien Noord (Regionaal Talent Centrum) opgezet. Initiatiefnemers waren naast de Groninger roeiverenigingen, Aegir en Gyas ook de Koninklijke Nederlandse Roei Bond  (KNRB).
Veel Groningse roeiers worden door de KNRB afgevaardigd om deel te nemen aan World Cups, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Het gaat hierbij vooral om junioren en studenten van de Rijkuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, die bij de Hunze, Aegir en Gyas zijn begonnen met roeien.

>> Lees hier meer
RTC-bijeenkomsten
Tijdens de RTC-bijeenkomsten in Groningen en Heerenveen vorige maand vond er weer een inhoudelijke uitwisseling  plaats. Er werd onder andere gesproken over het gezamenlijk aanvragen van subsidie en de coördinerende rol van Topsport NOORD daarin voor de RTC’s. Ook zal Topsport NOORD, m.b.t  het beschikbaar krijgen van trainingsaccommodatie, de onderhandelingen met gemeente en andere partners voeren om gezamenlijk voordeel te krijgen.

>> Lees hier meer
Bouw Sportstad Buiten - Heerenveen
De eerste heiwerkzaamheden voor het overdekte inline-skatecentrum zitten erop. Dit betekent dat het buitensportpark al steeds meer vorm begint te krijgen. De verschillende sportonderdelen zijn al goed van elkaar te onderscheiden. Volg alles rondom de bouw hier.
Forward
Twitter
Website
Email
Topsport NOORD wordt ondersteund door:
NOC*NSF | Ministerie van VWS | Sportstad Heerenveen  
Provincie Fryslân | Provincie Groningen | Provincie Drenthe
Gemeente Heerenveen | Gemeente Groningen | Gemeente Emmen
Copyright © 2016 Topsport NOORD, All rights reserved.


Afmelden voor deze Nieuwsbrief   

Email Marketing Powered by Mailchimp