Copy
Schoon Water nieuwsbrief: chemievrij beheer in de Beekse Bergen
View this email in your browserHet Schoon Water team wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig 2017 toe!

Beekse Bergen chemievrij
Schoon Water voor Brabant
Schoon Water voor Brabant werkt naast landbouw ook aan chemievrij beheer in de sport- en recreatiesector. Deze sectoren zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot 2020 uitgezonderd van het verbod op het professioneel gebruik van chemische middelen op verhardingen. Schoon Water helpt beheerders van o.a. gemeentelijke sportvelden, enkele golfbanen, De Efteling en De Beekse Bergen om de overstap naar chemievrij beheer nu al te maken.

Schoon Water in de Beekse Bergen
Safari- en bungalowpark De Beekse Bergen heeft al in het najaar van 2015 besloten hun park zonder chemische bestrijdingsmiddelen te beheren. Hiermee lopen ze voor op de meeste andere ondernemers in de recreatiesector. Dit is goed voor een schonere omgeving en schoon oppervlakte- en grondwater.
Lees meer
 
In memoriam Richard Korver
Afgelopen september is Delphy-adviseur Richard Korver overleden. Hij was pas 50 jaar. Hij was jarenlang een belangrijke Schoon Water adviseur en expert op het gebied van nieuwe machines en technieken. In Schoon Water heeft hij afgelopen jaren nauwgezet een diversiteit aan demonstraties van technieken verzorgd. Van GPS gestuurde spuitmachines in de akkerbouw, hete lucht machines op verhardingen tot pneumatische schoffels in de boomteelt.
 
Richard was een echte vakman. Rustig, bekwaam, oog voor detail en… oog voor mensen.
De foto van een van de bijeenkomsten van Schoon Water laat zien hoe de vakman Richard de interesse en aandacht van de telers heeft. Als Schoon Water adviseurs missen wij Richard. We hebben een collega en vriend verloren. 
 
Peter Leendertse (CLM)
Projectleider Schoon Water voor Brabant

Groenbemesters: keuze en beheer

Er zijn vele redenen om groenbemesters te zaaien. Ze zijn goed voor de bodemvruchtbaarheid en waterhuishouding, voorkomen de uitspoeling van stikstof in de natte herfst en wintermaanden, en kunnen meehelpen bij de bestrijding van aaltjes. Lees meer over welke groenbemesters u kunt kiezen en hoe die te verwerken.

Loket Erfemissie Gewasbescherming geopend

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Er is veel  informatie beschikbaar over maatregelen om erfemissie te voorkomen. Er kunnen echter vragen opkomen, specifiek voor het bedrijf. Deze vragen kunt u stellen bij het Loket Erfemissie. Lees meer

Bijeenkomst chemievrij onkruidbeheer

Sinds 31 maart 2016 is het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet meer toegestaan op verhardingen. Per 1 november 2017 geldt dat ook op niet-verharding. Gemeenten, groenvoorzieners en hoveniers hebben behoefte aan kennis en aan het uitwisselen van ervaring. Samen met Ministerie I&M en brancheverengingen verzorgden de adviseurs van Schoon Water een bijdrage op vier nationale bijeenkomsten.  Lees meer
Eenvoudig spuitregistratie delen met Schoon Water via managementsysteem
De goede resultaten van Schoon Water kunnen we alleen laten zien als u als deelnemer de spuitregistratie met ons deelt. Voor deelnemers met een teeltregistratiesysteem hebben we dat nog makkelijker gemaakt. Schoon Water voor Brabant staat in de lijst met afnemers. U kunt eenvoudig aangeven dat u de spuitregistratie wil delen met het project. Zoals elk jaar gebruikt CLM deze gegevens alleen om de milieubelasting per sector of gebied te berekenen. Er vindt geen controle plaats, de gegevens worden niet met derden gedeeld en de milieubelasting berekenen we altijd anoniem. 
Gebruikt u géén managementsysteem? U kunt via TeeltCentraal gratis uw spuitregistratie bijhouden. Neem contact op met SchoonWater.
Tip: reinig nu uw veldspuit, en vang spoelwater op om milieubelasting te voorkomen. Lees meer
Bijeenkomst asperge: dubbelrijsysteem vraagt minder herbiciden. Lees meer
December staat in het teken van SW bijeenkomsten. Lees hier een korte impressie
Bijeenkomst boomteelt: veel niet-chemische alternatieven voor gezonde planten. Lees meer
aanmelden voor de nieuwsbrief
Schoon Water voor Brabant in een notendop
Doel van ‘Schoon Water voor Brabant’ is het verminderen van gebruik en emissie van schadelijke bestrijdingsmiddelen naar het water in Noord-Brabant. Oppervlaktewater is de leefomgeving van allerlei planten en dieren. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een goede ecologische kwaliteit. Grond- en oppervlaktewater zijn ook een bron voor drinkwater. Het is belangrijk om dit schoon te houden. Dan blijft het voor iedereen geschikt als bron voor drinkwater, nu en in de toekomst.
 
‘Schoon Water’ is zowel gericht op bescherming van het grondwater in 11 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden als op bescherming van grond- en oppervlaktewater in heel Brabant. Alle gebruikers van middelen doen mee: burgers, bedrijven, landbouw en gemeenten. Alle 16 gemeenten in grondwaterbeschermingsgebieden werkten al voor het verbod chemievrij op verhardingen. Het merendeel doet dat ook in het openbaar groen. De helft van de gemeenten beheert de sportvelden chemievrij. Verder nemen bedrijven zoals Kempen Airport in Cranendonck en Bavaria in Laarbeek actief deel. Vanaf 2012 is het project verbreed en opengesteld voor loonwerkers en agrariërs in heel Noord-Brabant.
 
Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden zetten alle grondgebruikers een stap richting duurzaam beheer. Agrariërs bekijken samen met hun adviseurs hoe zij minder of geen schadelijke bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en worden ondersteund om met Schoon Water maatregelen aan de slag te gaan, zoals een Wingssprayer of luchtondersteuning. Gemeenten en bedrijven krijgen hulp bij certificering en gaan samen met hun adviseur na hoe de onkruidbestrijding duurzamer aangepakt kan worden. Alle bewoners van de 11 grondwaterbeschermingsgebieden worden met nieuwsbrieven en acties geïnformeerd en bewuster gemaakt.
 
Organisatie
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.
 
CLM, Delphy en Eco Consult verzorgen de uitvoering van het project.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.schoon-water.nl of bij:
• CLM: Peter Leendertse: E pele@clm.nl T 0345-470751
• Provincie Noord-Brabant: René Klerks: E rklerks@brabant.nl T 06-18303154
• Brabant Water: Sandra Verheijden: E sandra.verheijden@brabantwater.nl T 073-6838514
• ZLTO: Johan Elshof: E johan.elshof@zlto.nl T 073-2173000
• Stichting Duinboeren: Sjaak Sprangers: E duinboeren@hetnet.nl T 0411-643639
• Waterschappen: Minke Lagerwerf (De Dommel): E mlagerwerf@dommel.nl T 0411-618487
 
Copyright © 2016 Schoon Water, Alle rechten voorbehouden


Aanmelden voor deze nieuwsbrief?  Afmelden voor de nieuwsbrief   Pas uw data aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp