Copy
Schoon Water nieuwsbrief #31 met o.a. de resultaten 2014, de SchoonWaterWijzer, Spuitdoppen-keuzehulp, einde laagrisico middelen buiten de landbouw en Schoon Water Zeeland.
View this email in your browser

Mooie resultaten 2014 

Landbouw

In 2014 namen 390 agrariërs deel aan Schoon Water binnen de 11 meest kwetsbare grondwaterbeschermings-gebieden. Iedereen maakte begin 2014 een plan van aanpak en bezocht bijeenkomsten, spreekuren en excursies om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken en inzichten op het gebied van gewasbescherming. De gemiddelde milieubelasting over het gehele project, dus alle gewassen in alle grondwaterbeschermingsgebieden, ligt in de periode 2012-2014 ruim onder de uitspoelingsnorm van 500 milieubelastingpunten per ha (mbp/ha). Het ligt zelfs onder de 250 mbp/ha.

Gemeenten

Alle 17 Schoon Water gemeenten met een grondwaterbeschermingsgebied beheren in 2014 het groen in deze gebieden chemievrij en 16 gemeenten doen dat ook op verhardingen.

Bedrijven

Met verschillende bedrijven, waaronder Heineken en Kempen Airport, is in het voorjaar van 2014 contact geweest over het chemievrij beheer van hun bedrijventerreinen. De bedrijven Bavaria, Heineken en Kempen Airport conformeren zich aan het chemievrije beheer op het niveau van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau Zilver: Kempen Airport en Heineken en niveau Goud: Bavaria).
Lees de samenvatting van de resultaten, de hele rapportage of bekijk alles onder 'Resultaten' op de site!

Laat zien dat je slim omgaat met gewasbeschermingsmiddelen en maak kans op € 500,-

Heb je een goede spoelplaats, nieuwe phytobac, biofilter? Ben je trots op je GPS-apparatuur, vliegtuigsensoren, nieuwe spuitdoppen? Pak je telefoon en laat het ons in maximaal één minuut zien! Lees de hele oproep van Gerard Nabuurs

Einde voor laagrisicomiddelen buiten de landbouw

Staatssecretaris Mansveld meldt aan de kamer dat er (nog) geen laag risico middelen buiten de landbouw beschikbaar zijn. Dat betekend dat ook het gebruik van Cito en Ultima per 1 januari 2016 verboden zijn. Vanaf die datum moeten gemeenten chemievrij gaan werken. Lees de brief

Schoon Water Wijzer maakt gewasbeschermingsmonitor makkelijk

Met een ingevulde en geëvalueerde SchoonWaterWijzer en een actuele spuitregistratie voldoet een teler bovendien aan zijn wettelijke verplichting (gewasbeschermings-monitor). Lees meer

Helderheid in regels rond zuiveringssystemen

Schoon Water voor Brabant heeft in overleg met ministerie en omgevingsdienst onduidelijkheden rond regelgeving voor zuiveringssystemen voor gewasbeschermingsmiddelen opgehelderd en samengevat. Lees het hele bericht.

Hulpmiddel voor juiste keuze dop

De keuze voor de juiste spuitdop bij gewasbescherming is erg belangrijk voor een goed spuitresultaat én om drift te beperken. Spuitdoppenkeuze.nl maakt deze lastige keuze gemakkelijk. Lees alles over de web-app.

Chemievrij beheer van sportvelden in Brabant trekt veel aandacht

40 geïnteresseerden kwamen naar de info-bijeenkomst over chemievrije sportvelden. Dat blijkt nog een hele uitdaging. Er waren veel vragen, maar ook veel antwoorden. Lees het hele bericht.
Op 10 juni is Schoon Water Zeeland van start gegaan door sluiten van overeenkomst tussen Waterschap, gemeenten, drinkwaterbedrijf en ZLTO.
Goede prestaties Schoon Water telers mooi in beeld in Brabant Magazine. 
De Scholencampagne met gast-lessen over bestrijdingsmiddelen aan basis- en middelbare scholen startte op 10 maart in Roosendaal. 
Buxusteler en Schoon Water deelnemer Casper Verhoeven is Groen Bedrijf van de maand maart. 
Het waterschap Brabantse Delta lichtte de bedrijfswaterplannen toe op de bijeenkomst van aardbeientelers in Zundert.
Bekijk de twee filmpjes, over de onkruidbrander van Hans van Meer en de phytobac van Hens Sevenster.
aanmelden voor de nieuwsbrief
Schoon Water voor Brabant in een notendop
Doel van ‘Schoon Water voor Brabant’ is het verminderen van gebruik en emissie van schadelijke bestrijdingsmiddelen naar het water in Noord-Brabant. Oppervlaktewater is de leefomgeving van allerlei planten en dieren. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een goede ecologische kwaliteit. Grond- en oppervlaktewater zijn ook een bron voor drinkwater. Het is belangrijk om dit schoon te houden. Dan blijft het voor iedereen geschikt als bron voor drinkwater, nu en in de toekomst.
 
‘Schoon Water’ is zowel gericht op bescherming van het grondwater in 11 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden als op bescherming van grond- en oppervlaktewater in heel Brabant. Alle gebruikers van middelen doen mee: burgers, bedrijven, landbouw en gemeenten. 16 deelnemende gemeenten werken toe naar het certificeringniveau ‘zilver’ op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Acht gemeenten werken al geheel chemievrij. Verder nemen bedrijven zoals Kempen Airport in Cranendonck en Bavaria in Laarbeek actief deel. Vanaf 2012 is het project verbreed en opengesteld voor loonwerkers en agrariërs in heel Noord-Brabant.
 
Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden zetten alle grondgebruikers een stap richting duurzaam beheer. Agrariërs bekijken samen met hun adviseurs hoe zij minder of minder schadelijke bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en worden gefaciliteerd om met schoon water maatregelen aan de slag te gaan, zoals een Wingssprayer of luchtondersteuning. Gemeenten en bedrijven krijgen hulp bij certificering en gaan samen met hun adviseur na hoe de onkruidbestrijding duurzamer aangepakt kan worden. Alle bewoners van de 11 grondwaterbeschermingsgebieden worden met nieuwsbrieven en acties geïnformeerd en bewuster gemaakt.
 
Organisatie
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Overlegplatform Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.
 
CLM, DLV en Eco Consult verzorgen de uitvoering van het project.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
• CLM: Peter Leendertse: E pele@clm.nl T 0345-470751
• Provincie Noord-Brabant: René Klerks: E rklerks@brabant.nl T 06-18303154
• Brabant Water: Sandra Verheijden: E sandra.verheijden@brabantwater.nl T 073-6838514
• ZLTO: Johan Elshof: E johan.elshof@zlto.nl T 073-2173000
• Stichting Duinboeren: Emiel Ansems: E duinboeren@hetnet.nl T 0411-643639
• Waterschappen: Minke Lagerwerf (De Dommel): E mlagerwerf@dommel.nl T 0411-618487
 
Copyright © 2015 Schoon Water, Alle rechten voorbehouden


Aanmelden voor deze nieuwsbrief?  Afmelden voor de nieuwsbrief   Pas uw data aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp