Copy
ESV-groep | E-news november 2016

E-NEWS NOVEMBER 2016
IVOB - TRAINING VEILIG WERKEN

Geef uzelf of uw personeel op voor de laatste trainingen in 2016 door HIER te klikken

Data trainingen Veilig Werken:
- 12 december (basis)
- 13 december (middelbaar)
Eerste Practical Safety Event een feit

Op 21 september 2016 is door ESV Technisch Adviesbureau het eerste Practical Safety Event in Nederland georganiseerd. Dit idee ontstond ongeveer een jaar geleden. Een fenomeen wat we op zien komen op het gebied van veiligheid, is dat de theoretische veiligheid op sommige vlakken lijkt te winnen van de praktische veiligheid. Op elk vlak ontstaat een sluitende norm. Laten we deze norm eens uitdiepen en hier een onderbouwing van maken. Veiligheidstechnisch Nederland houdt zich hiermee keurig aan de normen en wetten. Echter, hoe lossen we dit nu op in de praktijk?

Als ESV Technisch Adviesbureau, scharen wij ons volledig achter de normen en wetgeving. Echter, wij streven er ook naar de vraag van onze klant praktisch te beantwoorden. In Nederland zijn er inmiddels meerdere evenementen opgezet op het gebied van veiligheid. Evenementen die veel nieuwe kennis bieden op het gebied van veiligheid. Echter, de praktische invulling van de machineveiligheid was tot op heden een ontbrekende factor.

Het typeert ESV om ook deze vraag van de klanten te beantwoorden. Om deze reden heeft ESV contact gezocht met diverse leveranciers, die gelijk enthousiast waren over dit concept en wilden meewerken. Aan de hand van een casus hebben deze leveranciers een door hen voorgestelde oplossing gepresenteerd. Hierdoor kwamen verschillende facetten van de veiligheidstechnische oplossingen in beeld. Tijdens een pauze en een afsluitende borrel, zijn de oplossingen op component niveau tentoongesteld door de leveranciers, waarbij de bezoekers van het evenement de gelegenheid hadden om leveranciers de hemd van het lijf te vragen over de toegepaste componenten in de gepresenteerde oplossing. Oplossingen konden hierbij praktisch en in sommige gevallen werkend worden getoond. In een forumdiscussie hebben bezoekers de gelegenheid gehad om leveranciers het vuur aan de schenen te leggen met betrekking tot de haalbaarheid van de gepresenteerde oplossing.

Het enthousiasme van het publiek geeft aanleiding om in september 2017 een tweede editie van het Practical Safety Event te gaan organiseren. Tijdens het experiment wat wij hebben uitgevoerd met de eerste editie van het evenement hebben wij verschillende verbeterpunten geconstateerd. Uiteraard worden deze verbeterpunten doorgevoerd in de tweede editie van het evenement, waardoor u een hogere verwachting mag hebben.

Ondanks de forse opkomst voor een evenement dat voor de eerste keer werd gehouden, hopen wij voor de volgende editie uiteraard op een nog grotere opkomst. Daarom willen wij u hierbij ook van harte uitnodigen. Indien gewenst is het mogelijk om via info@esv-groep.nl of het aanmeldformulier (zie button hieronder) alvast een aanmelding te verzenden, zodat wij u alvast op de gastenlijst kunnen zetten. Uiteraard wordt ook dan weer gezocht voor een mooie locatie met een hapje en een drankje, maar uiteraard zullen wij ook weer een leerzaam en oplossingsgericht programma presenteren.
Aanmeldformulier Practical Safety Event 2017

Aan het PRACTICAL SAFETY EVENT werkten mee:

Stap voor Stap

Procedures en veiligheid
Steeds vaker worden we geconfronteerd met arbeidsongevallen omdat medewerkers zich niet aan procedures houden. Hebben we hier dan altijd te maken met onduidelijke procedures? Vertrouwen bedrijven teveel op procedures? Is er sprake van een bepaalde cultuur ten aanzien van het hanteren van procedures? Moeten we extra technische veiligheidsmaatregelen treffen omdat medewerkers niet willen of niet goed lezen? Op zich is het niet eenvoudig om hier een afdoende antwoord op te vinden. We moeten ons bij technische veiligheidsaanpassingen realiseren dat er ook het gevaar bestaat dat machines te veilig gemaakt worden en dan door de medewerkers als onwerkbaar ervaren worden. Bijvoorbeeld onderhoud aan een machine waar men alleen bij een stilstaande machine binnen afschermingen mag werken of afschermingen mag verwijderen (gebruik makend van de LOTO procedure). Gaan we in zo’n situatie dan wel een noodstop plaatsen binnen de afschermingen omdat er de mogelijkheid bestaat dat medewerkers zich niet aan deze LOTO procedure houden? Of vinden we dit te overdreven? Eigenlijk kunnen we hier eenvoudig de vraag stellen of we dus bij nalatigheid veiligheidstechnische voorzieningen moeten gaan treffen. Nalatigheid moet mijns inziens gesignaleerd worden en in geval van nalatigheid behoren er door de bedrijfsleiding adequate maatregelen getroffen te worden. Het kan toch niet zo zijn dat er een bepaalde cultuur bestaat binnen het bedrijf om veiligheidsprocedures en instructies niet na te leven en dat daardoor allerlei extra technische maatregelen genomen moeten worden! We mogen toch ook vertrouwen op enig gezond verstand. Volgens mij moeten medewerkers begrijpen dat er soms geen andere veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden en dat hun eigen veiligheid soms dus afhankelijk is van het opvolgen van deze instructies en procedures. Er wordt al jaren geroepen dat bij sommige bedrijven een cultuurverandering noodzakelijk is. Toch zien we daar in de praktijk nog weinig van gerealiseerd. Toch kom ik steeds meer en meer tot de conclusie dat we met elkaar moeten begrijpen dat veiligheidsbewustzijn van de medewerkers de meest belangrijke factor voor een gedegen en succesvol veiligheidsbeleid is. Hierbij wil ik dan wel aantekenen dat volgens mij veiligheidsbewustzijn alleen maar kan groeien door voldoende repeterende aandacht voor het onderwerp veiligheid. Het steeds weer onder de aandacht van de medewerkers brengen. Met andere woorden: herhaling, herhaling, herhaling, ……………………………………
Pas was ik bij een bedrijf die elk kwartaal aandacht besteedt aan een bepaald veiligheidsaspect. Bijvoorbeeld een kwartaal lang extra aandacht voor de Lock Out Tag Out procedure. Daarna een kwartaal lang over veiligheidsaspecten betreffende het heftruckverkeer in het bedrijf.
Toen ik dit zag moest ik toegeven dat dit, naast voldoende technische maatregelen, misschien wel de beste benadering is om voldoende aandacht te vragen en te krijgen voor het veiligheidsbeleid. Met als resultaat het bewustzijn dat we altijd procedures nodig zullen hebben omdat technisch gezien niet alles qua onveiligheid op te lossen is.De Franse filosoof Gustave le Bon zei eens hierover: “Een volledige handleiding van de kunst van overtuigen hoeft slechts vijf hoofdstukken te bevatten; verzekering, prestige, suggestie, aansteking en herhaling.”

Bert Stap
Senior CE-specialist
Agenda IVOB

Training Veilig Werken Basis:
  • Maandag 12 december 2016
  • Dinsdag 31 januari 2017
Training Veilig Werken Middelbaar:
  • Dinsdag 13 december 2016
  • Woensdag 1 februari 2017
De volledige agenda van IVOB kunt u hier vinden.
Training Machineveiligheid:
  • Dinsdag 7 februari 2017 (Module 1)
  • Dinsdag 14 februari 2017 (Module 2)
  • Dinsdag 21 februari 2017 (Module 3)
  • Dinsdag 28 februari 2017 (Module 4)
Volg ons op LinkedIn
ESV Technisch Adviesbureau B.V. is sinds kort actief op LinkedIn. Wij zullen regelmatig updates en interessante nieuwsfeiten presenteren op onze bedrijfspagina.

Klik hier om naar de LinkedIn pagina te gaan. Hier kunt u zich direct aanmelden en zo op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.
Website ESV
Website IVOB
Email
LinkedIn
Copyright © 2016 ESV Technisch Adviesbureau B.V., All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van ESV Technisch Adviesbureau B.V. en IVOB B.V.


U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van IVOB

ESV Technisch Adviesbureau B.V. | IVOB B.V.
Mercuriusweg 30 | 3771 NC Barneveld

info@esv-groep.nl | 0342 - 42 42 51 | www.esv-groep.nl
info@ivob-opleidingen.nl
| 0342 - 42 42 51 | www.ivob-opleidingen.nl

uitschrijven    voorkeuren bijwerken