Copy

Stap voor Stap

Metaal topscorer qua bedrijfsongevallen in 2015
Op 19 juli werd gepubliceerd dat, uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO, blijkt dat de metaalsector in 2015, met een score van 5,1%, de meeste ongevallen met verzuim het hoogst scoort van alle beroepen. Dit is ver boven het gemiddelde van 1,4% aan bedrijfsongevallen met verzuim in alle sectoren. De bouwsector was een goede tweede met 4,8%. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat in de metaal en de bouw werknemers elkaar ook vaak aanspreken op onveilig gedrag of onveilig werken. Hierbij wordt wel opgemerkt dat elektriciens en elektromonteurs elkaar het vaakst aanspreken. In de metaalsector is er al 10 jaar het programma ‘’5x beter’’, waarbij veel aandacht gevraagd wordt voor veilig werken. Maar is dit voldoende? Wordt er bij alle bedrijven voldoende aandacht aan besteed?
Waarom scoort men zo hoog? Waar hebben we dan in de metaal mee te maken? Zijn de werkzaamheden in de metaal, net zoals in de bouw, gevaarlijker dan in andere sectoren? Is er sprake van een bepaalde cultuur binnen de bedrijven? Is er sprake van een bepaalde cultuur bij de leiding van deze bedrijven? Werkt men met veel meer gevaarlijke machines dan in andere sectoren? Vragen waar niet één, twee, drie een goed antwoord op gegeven kan worden. Toch zullen er in de metaalsector ook verschillen zijn tussen de kleinere bedrijven en de grotere bedrijven qua aandacht voor de veiligheid. Is er misschien juist bij de kleinere bedrijven minder aandacht, met als gevolg meer ongevallen?! Hier zou weleens een kern van waarheid kunnen liggen. In een eerder verschenen rapport, van de Inspectie SZW, werd naar aanleiding van een inventarisatieonderzoek in de metaalsector (periode 2011-2014) geconcludeerd dat 65% van de bedrijven niet bekend was met het ‘’5x beter’’ programma en dat zij het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) maar een nutteloze administratieve last vonden. Tijdens het onderzoek bleek ook dat veel machines (waaronder kolomboormachines, draaibanken en freesbanken) niet goed afgeschermd waren.
Nu kunnen we heel lang uitweiden over cijfertjes en getallen maar uiteindelijk moeten we concluderen dat er bij deze ongeval percentages gewoon werk aan de winkel is. Dus zoals men in deze sector gewend is: tijd om de handen uit de mouwen te steken en aandacht te gaan geven aan de veiligheid van de werknemers.

Bert Stap
Senior CE-specialist

Training Machineveiligheid in november 2016

In november zal de modulaire training Machineveiligheid weer worden gegeven. De training bestaat uit 4 modules en is verspreid over 4 weken (1 trainingsdag per week).

Tijdens deze praktijkgerichte training worden allerlei richtlijnen behandeld. De nadruk zal liggen op de Richtlijn Arbeidsmiddelen en de Machinerichtlijn, aangezien de meeste bedrijven hiermee te maken hebben. Tevens is er aandacht voor aanverwante Europese Richtlijnen. Enige voorkennis van de Europese Richtlijnen is niet vereist. De training start op de eerste dag op een niveau dat voor iedereen haalbaar is.

De eerste module van de training Machineveiligheid zal plaatsvinden op 8 november 2016. Kijk in onze agenda voor de resterende data of ga direct naar het aanmeldformulier.

Heeft u zich al aangemeld voor de training Machineveiligheid of Veilig Werken? Klik hier voor meer informatie en schrijf u gelijk in!

Uniek in Nederland!

De aankomende training Veilig Werken

Basis: 9 november / 12 december 2016

Middelbaar: 13 december 2016

IVOB heeft een nieuwe training ontwikkeld: de training Veilig Werken. Deze training kent twee niveaus: Basis (duur: 1 dag) en Middelbaar (duur: ½ dag).

De eerstvolgende training Basis zal worden gegeven op 9 november 2016. De training Middelbaar kunt u op 13 december 2016 volgen.

Examens worden na afronding van de training afgenomen.

Kijk in onze agenda voor alle beschikbare data van de training of ga direct naar het aanmeldformulier om u aan te melden.

Website ESV
Website IVOB
Email ESV
Email IVOB
LinkedIn
Namens IVOB BV hopen wij u te mogen begroeten op één van onze trainingsdagen.
Bij een te hoge of te lage opkomst, behoudt IVOB het recht om de trainingen te verzetten naar andere data.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet- of typefouten. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden.
 
  Copyright © 2016 ESV Technisch Adviesbureau B.V. en IVOB B.V., All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van ESV Technisch Adviesbureau B.V. en IVOB B.V.

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van IVOB

ESV Technisch Adviesbureau B.V. | IVOB B.V.
Mercuriusweg 30 | 3771 NC Barneveld
uitschrijven    voorkeuren bijwerken