Copy
ESV-groep | E-news maart 2017

E-NEWS MAART 2017
IVOB - TRAINING VEILIG WERKEN

Geef uzelf of uw personeel op voor de training Veilig Werken door HIER te klikken

Eerst volgende trainingen Veilig Werken:
- Maandag 10 april (basis)
- Dinsdag 11 april (middelbaar)
Wegens groot succes van het Practical Safety Event van vorig jaar, organiseren wij, als ESV Technisch Adviesbureau BV, in samenwerking met diverse gerenommeerde leveranciers ook dit jaar weer een Practical Safety Event. Dit event vindt plaats op woensdag 20 september 2017 in De Basiliek te Veenendaal. Dit keer zelfs een hele dag!

Voor meer informatie klik hier.
Aanmeldformulier Practical Safety Event 2017
Kom ESV & IVOB bezoeken op de beurs!
UITNODIGING

Kennis moet je onderhouden:
Maintenance NEXT 2017!
Dinsdag 11 april tot en met donderdag 13 april in Rotterdam Ahoy
Maintenance NEXT 2017, dé belangrijkste technologie- en onderhoudsexpo van de Benelux. Hier komt de hele sector drie dagen bijeen met als doel het Nederlandse installatiepark zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Maintenance NEXT is niet alleen de broedplaats voor innovaties van slimme onderhoudsoplossingen, maar ook het platform voor het delen van kennis en ervaring op het gebied van asset management. “Niet geweest is een gemiste kans!”
KLIK HIER OM U KOSTELOOS TE REGISTREREN
Ga naar www.maintenancenext.nl voor het overzicht van alle exposanten en het actuele programma.
 
OPENINGSTIJDEN   LOCATIE
Dinsdag 11 april   10:00 - 18:00 uur   Rotterdam Ahoy
Woensdag 12 april   10:00 - 18:00 uur   Hal 2 t/m 6
Donderdag 13 april   10:00 - 22:00 uur   Ahoyweg 10
Stap voor Stap

Soms zijn er interpretatieverschillen door een gekleurde bril!

Wat is het soms heerlijk om consultant te zijn. Gisteren was weer eens zo’n echte consultancydag. Een uitgebreide discussie met een Duitse fabrikant over het feit of er op zijn machine wel of niet een noodstop geplaatst moest worden. Hij was van mening van niet, want een noodstop had bij zijn machine volgens hem geen toegevoegde waarde. Krachtenspel van de machine was zo groot dat, als je beklemd werd met een lichaamsdeel, dat binnen 1 tot 1,5 seconde zou leiden tot een amputatie. Dus een noodstop zou niets doen. Wel gaf hij aan dat de machine ook direct stil stond als je de machine wilde stoppen. Maar volgens hem had de noodstop geen toegevoegde waarde en was zijn interpretatie van de Machinerichtlijn dat hij de machine niet behoefte uit te voeren met een noodstop. Plus, was zijn argument, dat zij juist een instructie op de machine hadden geplakt dat niemand zich in het werkgebied mocht begeven. Dit was volgens hem afdoende. Als er dan wel iets zou gebeuren dan zou het een “gevalletje jammer” zijn.

Dat hij een verbod, om zich in het werkgebied te bevinden, op de machine van toepassing had gemaakt was te begrijpen, omdat de machine niet technisch te beveiligen was. Dus inderdaad een goede veiligheidsmaatregel. Het heeft enige tijd en inspanning gekost om de fabrikant ervan te overtuigen dat een veiligheidsmaatregel ook weleens door mensen overtreden kan worden. En dat er dan mogelijk een situatie zou kunnen ontstaan waar, dankzij een noodstop, erger voorkomen zou kunnen worden. Daarnaast heb ik hem vertelt, dat ook ik weet dat een noodstop bedoeld is voor een calamiteit waarvan we allemaal hopen dat die nooit zal voor komen. Ook dat wij hopen dat een noodstop nooit gebruikt zal moeten worden.

Na een lange discussie de betreffende fabrikant kunnen overtuigen dat de Machinerichtlijn 2006/42/EG in de eis 1.2.4.3. van de Bijlage I toch echt zegt dat een machine voorzien moet zijn van een noodstop en dat in diezelfde eis een paar uitzonderingen genoemd worden.
Eis 1.2.4.3. Noodstop
Een machine moet zijn voorzien van één of meer noodstopinrichtingen waarmee reële of dreigende gevaarlijke situaties kunnen worden afgewend. Dit geldt niet voor:
— machines waarbij het risico niet verminderd zou worden door de noodstopinrichting, hetzij omdat deze de normale tijd waarbinnen de machine stopt niet vermindert, hetzij omdat deze het niet mogelijk maakt de in verband met het risico vereiste bijzondere maatregelen te nemen.


Hiermee zien we dat door mensen nog steeds de wetgeving selectief en met een gekleurde bril gelezen wordt.

Bert Stap
Senior CE-specialist
Agenda IVOB

Training Veilig Werken Basis:
  • Maandag 10 april
  • Donderdag 18 mei
  • Woensdag 14 juni
Training Veilig Werken Middelbaar:
  • Dinsdag 11 april
  • Donderdag 15 juni
Training Machineveiligheid:
  • Dinsdag 9 mei (Module 1)
  • Dinsdag 16 mei (Module 2)
  • Dinsdag 23 mei (Module 3)
  • Woensdag 31 mei (Module 4)
De volledige agenda van IVOB kunt u hier vinden.
Website ESV
Website IVOB
Email
LinkedIn
Copyright © 2017 ESV Technisch Adviesbureau B.V. en IVOB B.V., All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van ESV Technisch Adviesbureau B.V. en/of IVOB B.V.


U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van IVOB.

ESV Technisch Adviesbureau B.V. | IVOB B.V.
Mercuriusweg 30 | 3771 NC Barneveld

info@esv-groep.nl | 0342 - 42 42 51 | www.esv-groep.nl
info@ivob-opleidingen.nl | 0342 - 42 42 51 | www.ivob-opleidingen.nl

uitschrijven    voorkeuren bijwerken