Copy
Stap voor Stap

Hangt er bij uw bedrijf ook een vlag met een veiligheidscredo of heeft u een ongevallenmeldingsbord?
Steeds meer bedrijven hebben een veiligheidscredo en brengen dat naar buiten met prachtige spandoeken. Prachtige kreten zoals Safety First, Safety is everybody’s job en The safe way is the best way. Ongevallenmeldingsborden die al meer dan een jaar op “nul” staan. Prachtig dat er sprake zou zijn van een “nul” score en dat er dus sprake is van een veiligheidsbeleid. Maar is het wel een veiligheidsbeleid of valt de exposure onder het begrip “schijnveiligheid”. Want is uw fabriek of plant wel zo veilig als dat u aangeeft of denkt? Het CBS geeft aan dat 1 op de 15 medewerkers per jaar met een ongeval te maken heeft (dus meer dan 6%). In totaliteit wordt er gesproken over 458.000 arbeidsongevallen (Cijfers van het CBS over 2013).Als u dit vertaalt naar uw werksituatie dan betekent dat, dat u dus grote kans heeft om ook te maken te krijgen met ca. 6 arbeidsongevallen per jaar als er bij uw bedrijf 100 man werkzaam zijn. De ernst van de ongevallen kan natuurlijk variëren van ongevallen met verzuim of zonder verzuim. Van een snijwond tot ernstig letsel. Natuurlijk is één en ander afhankelijk van uw veiligheidsbeleid en praktische veiligheidsaanpak. Maar hoe goed is uw veiligheidsbeleid? Beschikt u over een up-to-date Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)? Heeft u uw machineveiligheid al eens in kaart gebracht door middel van een aanvullende risico inventarisatie? Heeft dit geresulteerd in een goed plan van aanpak? Het niet hebben van een up-to-date RI&E en een goed plan van aanpak, van de eventueel aanwezige arbeidsrisico’s, is een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet. Boetes op overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet kunnen oplopen tot maximaal € 50.000,00.

Een prachtig veiligheidscredo en een ongevallenmeldingsbord voorkomen geen arbeidsongevallen. Daadwerkelijke uitvoering van een goed plan van aanpak wel. Dus als laatste een vraag: “Dekt uw vlag de lading?”

Bert Stap
Test uw kennis!

In het wel of niet hanteren van A-, B- en C-normen is men vrij.
Waar
Niet waar


Klik op uw antwoord en controleer gelijk of u het goed heeft!

Uniek in Nederland!

De aankomende training Veilig Werken

Basis: 13 september 2016


IVOB heeft een nieuwe training ontwikkeld: de training Veilig Werken. Deze training kent twee niveaus: Basis (duur: 1 dag) en Middelbaar (duur: ½ dag).

De eerstvolgende training Basis zal worden gegeven op 13 september 2016.

Het is ook mogelijk om de training Veilig Werken in de avond te volgen. Kijk in onze agenda voor alle beschikbare data van de dag-en avondopleiding of ga direct naar het aanmeldformulier.

Examens worden na afronding van de training afgenomen.


 
Klik hier voor meer informatie over de training Veilig Werken Basis en Middelbaar en de tarieven
Heeft u zich al ingeschreven?
Namens IVOB BV hopen wij u te mogen begroeten op één van onze trainingsdagen.
Bij een te hoge of te lage opkomst, behoudt IVOB het recht om de trainingen te verzetten naar andere data.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet- of typefouten. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden.
 
  Copyright © 2016 IVOB B.V., All rights reserved.

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van IVOB
 
IVOB B.V. | Mercuriusweg 30 | 3771 NC Barneveld

info@ivob-opleidingen.nl | 0342 - 42 42 51 | www.ivob-opleidingen.nl

uitschrijven    voorkeuren bijwerken