Copy
På tal om 6 Erbjudande
Öppna i webbläsaren

Kostnadsfri teater och fortbildning för skolpersonal

- Teaterturné hösten 2014, Malmö, Stockholm, Umeå och Göteborg

Sexualitet och identitet - en del av skolans helhet!


Scenkonstkollektivet PotatoPotato ger i samarbete med sexualundervisningsprojektet  På Tal om 6 en inspirerande och lärorik eftermiddag för din skolpersonal! Syftet med eftermiddagen är att ge er redskap att ämnesövergripande och ämnesintegrerat, arbeta med sexualitet och normer utifrån läroplanernas skrivelser.

Programmet är totalt tre timmar, som inleds med föreställningen Sug F*, Slicka K** - en rolig och pedagogisk djupdykning i hur vi kommunicerar om sex i skolan. Därefter erbjuder vi besökarna en 45 min fortbildningsworkshop.
 

Program


Teater: 75 minuter
Sug F*, Slicka K**

(*finger, fot, face, fantasi, fläck… **kind, kropp, kärlek, knä, kondom…)

I föreställningen Sug F*, slicka K** tar PotatoPotato avstamp i skolans nya läroplan Lgr11 och Lgy11, där en uppdaterad, fräsch undervisning i sex- och samlevnad, jämställdhet och likabehandling numera ingår (SKALL ingå!) i alla skolans ämnen.

Med hjälp av genusgestaltning, populärkultur och humor parerar gruppen mellan normer, fallgropar och osynliga gränser och erbjuder en peppig hjälp på traven i detta gigantiska ämne.


 


Workshop: 45 minuter
På tal om 6
 

På tal om 6 är ett webbaserat utbildningsmaterial för lärare med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet som tagits fram med finansiering av Allmänna Arvsfonden. Du hittar det här www.patalom6.se

Vår fortbildningsworkshop ger dig
♥ Grunderna i normkritisk pedagogik med koppling till läroplanen
♥ Redskap att jobba ämnesintegrerat och ämnesövergripande med sexualitet och normer i skolan.
♥ Konkreta tips på normkritiska arbetssätt.

Föranmälan till både teaterföreställningen och workshopen krävs! Anmäl dig till info@patalom6.se

 

Turnéplan


Malmö Rolfsgatan 5 16 & 17 september kl.13.00
Stockholm Hägerstensåsens medborgarhus 7 oktober kl.13.00
Umeå Skuggteatern 9 oktober kl.13.00
Göteborg Hvitfeldtska gymnasiet 28 oktober kl.13.00Pressklipp


Se nyhetsinslag om föreställningen och vårt samarbete här

Kontakt och anmälan:

Karin Carlsson, Projektledare info@patalom6.se, 072-022 30 79
Helena Engberg, PotatoPotato info@potatopotato.se, 0721-77 50 33.

Mer om oss:
www.patalom6.se 
www.potatopotato.se
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website