Copy
Szanowni Państwo,

w zakresie obowiązków Prezydenta Miasta i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych jest zobowiązany do podejmowania natychmiastowych decyzji w celu zapewniających bezpieczeństwo ludzi poprzez współpracę z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową; koordynowanie działań medyczno – sanitarnych; koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi;


W związku z uzasadnioną obawą o budżet i stabilność finansową gminy, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) dnia 28.04 zwróciłem się do Państwa w swoim, a także imieniu osób kontaktujących się z naszą fundacją z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej: 
  1. Czy w Państwa gminie został już powołany koordynator ds. powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu wsparcia działań ratowniczych o których mowa dalej w piśmie. Ew. czy taki zespół lub o podobnej funkcji już funkcjonuje i kto jest w nim osobą odpowiedzialną.
  2. Czy prowadzą Państwo ewidencję zgonów związanych w związku z eksperymentem medycznym masowego wyszczepiania populacji szczepionkami mRNA wszelkich producentów (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen)
  3. Jaka jest dotychczasowa suma roszczeń odszkodowawczych z tytułu dezinformacji i współudziału gmin w procederze masowego wykonywania eksperymentu medycznego na mieszkańcach gminy?
Dziękuję za odpowiedzi w ustawowym terminie i zwracam się z następnym wnioskiem podyktowanym również obawą o budżet i stabilność finansową gminy j.w. zwłaszcza w sytuacji popełnienia przestępstwa przez pracowników jednostki odpowiedzialnych w zakresie materii jaką jest organizacja zapewnienia bezpieczeństwa i koordynacja.

- O udzielenie informacji nt. kompletnego stanu zatrudnienia w jednostce (gminie) na dzień otrzymania zapytania wysłanego w dniu 28.04.2021 r. na które państwo odpowiedzieli. 

W załącznikach i uzasadnieniu do poprzedniego pytania wymienione są konkretne fakty i dowody, a także zapisy kodeksu karnego, które obligowały i wciąż obligują państwa do podjęcia odpowiednich działań zw. z posiadaną wiedzą o popełnianiu przestępstwa lub ich kumulacji. 

Jednocześnie, na podstawie Art 61 Konstytucji RP oraz stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej wnoszę o następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji:
wysyłka na wskazany adres e-mailowy: mat@neos.com.pl w tytule: "stan zatrudnienia gminy"

Pozdrawiam,
Mateusze Jarosiewicz
Opolska 51/1 52-010 Wrocław
 
Copyright © 2021 Prawdo do życia, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp