Copy

Nieuwsbrief HTV Corona update
 

Kunt u dit bericht niet lezen bekijk deze email dan in je broiwser
 

Openstelling per 1 juli van kantine en terras HTV

Beste Leden,
 
De  regering heeft besloten dat de sportkantines en de daarbij behorende terrassen conform horeca richtlijnen per 1 juli  gebruikt mogen worden. Ook bij HTV moeten we de horeca richtlijn hanteren en de kantine en terras op 1,5 meter vrije ruimte inrichten.
 
Als wij die ingericht hebben is het de bedoeling dat dit ook zo blijft staan.
 
Het bestuur gaat er van uit dat de mensen achter de bar onze leden niet op hun verantwoordelijkheden hoeven aan te spreken over het respecteren van de vrije ruimte van 1,5 meter.
 
Per 1 juli gaan bij HTV de kleedkamers weer open en kunnen de douches weer gebruikt worden. Ook hiervoor geldt de 1,5 meter vrije ruimte. Waar die moeilijk te realiseren is, geven we elkaar de ruimte. De tafels verdwijnen uit de kleedkamers omdat daardoor de vrije ruimte niet te realiseren is.
 
De mensen van de bardiensten gaan de verplichte dagelijkse ontsmetting van klinken, kranen, wastafels doen, zowel In de keuken, kantine, toiletruimtes en de kleedkamers. Dat is vanaf 1 juli een onderdeel van de bardienst. Dit doen we aan het begin van iedere bardienst.
 
Sam Schoonmaak, gaat vanaf komende dinsdag weer de normale schoonmaak verzorgen.
 
Over de kompetities in alle vormen krijgen wij vrijdag 26-6-2020 nog nader bericht van de KNLTB.
 
Indien er door de handhavingsdiensten boetes uitgeschreven worden door het niet naleven van de corona richtlijnen is elk lid en bezoeker van HTV persoonlijk aansprakelijk voor de geleden schade met een omgekeerde bewijslast bij de handhavers.
 
 
Het bestuur van HTV
 
 
 

Corona protocol HTV

Helmondse Tennis Vereniging H.T.V.
11-5-2020 Corona maatregelen, protocol
H.T.V. en haar leden houden zich aan en past de opgelegde regels toe omschreven in:
 1. het protocol verantwoord sporten opgesteld door de NOC NSF
 2. Het protocol verantwoord sporten van de gemeente Helmond
 3. Stappenplan verenigingen – fase 2van 8-mei 2020 van de KNLTB
 
Communicatie naar leden en ouders.
 • De genomen corona maatregelen, protocol, stappenplan en informatie borden over de regelgeving wordt op de website van HTV gepubliceerd, evenals aan de leden verzondendie zijn goedgekeurd door de gemeente Helmond.
 • Ieder die het tennispark betreedt, wordt geacht op de hoogte van de genomen corona maatregelen te zijn.
 • Ieder die het tennispark betreedt, is verplicht zich aan de opgelegde corona maatregelen te houden. Bij geconstateerde overtredingen worden de leden aangesproken door onze toezichthouders, die steekproefgewijs controleren of de leden zich houden aan de gestelde maatregelen.
 • Bij vragen, kijk eerst naar de KNLTB site op https://corona.knltb.nl mocht je er dan nog niet uitkomen, mail of appJ de Vries
 • De in het protocol opgelegde corona coördinator voor HTV zijn:
  • Voor externe communicatie Bert Valentijn
  • Voor interne communicatie Joep de Vries
  • Dagelijkse steekproefgewijzetoezichthouder op de opgelegde regelgeving en
aanspreking op ongewenst gedrag: leden parkcommissie, groepsvertegenwoordigers van tennisgroepen en bestuursleden HTV.
 • De corona instrueren de toezichthouders op de opgelegde maatregelen het vastgestelde protocol het stappenplan en de genomen maatregelen op het tennispark.
Sancties - handhaving.
 • Verwacht wordt dat spelers zich houden aan de maatregelen in het coronaprotocol en de aanwijzingen van de corona-toezichthouders opvolgen. Mocht dit tot problemen leiden, dan zal het bestuur hier passend op reageren.
 • Indien door handhavers van gemeente of politie controle uitgevoerd wordt bij HTV zijn de overtreders persoonlijk aansprakelijk voor de opgelegde boetes. Tevens zijn zij aansprakelijk en verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan, (sancties en boetes die als gevolg aan de vereniging opgelegde worden) op basis van een omgekeerde bewijslast, (overtreder moeten bij de handhavers aantonen dat de opgelegde boete onrechtvaardig is en niet de tennisvereniging).
 
Senioren:
 • Algemene hygiëne maatregelen in verband met corona worden ook op het tennispark in acht genomen. Ze worden ook zichtbaar gemaakt d.m.v. posters bij de ingang, de accommodatie en speelvelden.
 • Op het tennispark waar de vrije 1,5 meter moeilijk te handhaven zijn worden verplichte looproutes ingesteld en aangegeven waar die moeilijk te handhaven is geeft men elkaar de ruimte door eventueel een stapje terug te zetten.
 • Spelers moeten digitaal reserveren op het baanreserveringssysteem van thuis uit (met de Club app). Zonder baanreservering mogen tennissers niet op het park aanwezig zijn. Op het tennispark moet de reservering op het baanreserveringssyteem bevestigd worden met behulp van de tennispasjes
 • Er mag alleen gespeeld worden met twee personen op een Spelers uit huishouden, die samen onder een dak wonen, mogen echter wel samen een dubbelspelcombinatie vormen.
 • Scorebordjes mogen niet gebruikt worden. Worden afgeplakt.
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar, en waar dat moeilijk is geven we elkaar de ruimte door een stap terug te zetten.
 • Het is niet toegestaan lichamelijk contact (bijvoorbeeld handen schudden of kussen) te hebben voor, tijdens of na wedstrijden.
 • Senioren persoon gebruik maken van de tennismuur
 • Op de spelersbanken houdt men 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Wissel van de baanhelft met de klok mee.
 • Er mogen geen bezoekers op het tennispark aanwezig zijn.
 • Iedere tennisser neemt zijn eigen materiaal (en eten en drinken) mee.
 • Na het tennissen gaat men meteen naar huis.
 • Je mag niet op het tennispark blijven of nabespreken.
 
Jeugdleden:
 • De ca 20 Jeugdleden die wij hebben mogen vrij tennissen op vastgestelde tijden dat er een toezichhouder aanwezig is.
 • De vastgestelde tijden zijn Maandag van 10 uur t/m 17 Uur woensdag van 10 t/m 17 uur.
 • Indien er van de jeugd uit verzoeken komen om op andere tijden te mogen tennissen is dat mogelijk indien een van de ouders als toezichthouder aanwezig kan en wil zijn. Die zal dan ook conform de richtlijnen geïnstrueerd worden.
 • De jeugd kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de tennismuur.
 
 

 
Communicatie met Gemeente Helmond.
 • De tennisbanen zijn na goedkeuring van de door HTV ingediende coronamaatregelen gemeentelijke vergunning gereed om bespeeld te worden. Het tennispark wordt opengesteld na goedkeuring en instructie van de toezichthouders.
 
Accommodatie / clubhuis.
 • De openingstijden van HTV om te tennissen zijn van 8.00 uur t/m 23.00 uur op alle dagen van de week.
 • Het clubgebouw van HTV is alleen open voor gebruik toilet, baanreserveringsysteem en toegang tot de AED.
 • De dames- en heren-kleedkamers en kantine incl. terras blijven gesloten. met bordjes aangegeven. De toiletgroepen en klinken worden dagelijks gereinigd.
 • Op de toegangswegen van en naar de tennisbanen worden informatiebordjes aangebracht die de regels verduidelijken.
 • Maak voor alle leden de gedragsregels en richtlijnen duidelijk.
 • Op het park hangen overal duidelijk zichtbaar de posters met richtlijnen en de informatiebordjes.
 • Voor personen van 13 jaar en ouder geldt dat in de oefenruimte bij de tennismuur slechts 1 persoon aanwezig mag zijn.
 
 
Bloedbank Sanquin.
 • De bloedbank Sanquin, die periodiekbij ons komt om bloed af te nemen, hebben een eigen protocol van HTV. Zij gebruiken de kantine en toiletgebouw van HTV om mensen te ontvangen aan te melden en als wachtruimte voor en na men bloed gegeven heeft. Ze worden daar door de gastvrouw een drankje koek en een broodje voor herstel aangeboden. De 1,5 meter afstand van elkaar wordt daar ook gerespecteerd en gehandhaafd de kantine is daar voor ingericht.
 
Trainingen.
 • De
 • Het trainingsmateriaal incl. tennisballen wordt door de trainers beschikbaar gesteld, men speelt met eigen tennisrackets.
 • De grootte van de lesgroepen zijn conform het protocol en er wordt met geen vermenging van leeftijdgroepen gelest (senioren en junioren).
 • De hygiëne maatregel voor de ter beschikking gestelde trainingsmiddelen zijn conform de het protocol van de NOC-NSF, evenals de baanbezetting en ontvangst en begeleiding van en uit het tennispark als het parkeren van de fietsen.
 • Proeflessen en inloopmiddagen worden door de trainers of door JIbb vastgesteld en die hebben hun eigen protocol die aansluit bij die van HTV.
 
Dit coronaprotocol is vastgesteld door het bestuur van HTV en goedgekeurd door de Gemeente Helmond.
d.d. 11 mei 2020,
Het bestuur van HTV
 

 
CORONA UPDATE: VERSOEPELINGEN PER 1 JULI VOOR CLUBHUIS, BINNENSPORT EN WEDSTRIJDEN
Het kabinet heeft woensdag tijdens een persconferentie de voorgenomen versoepelingen per 1 juli bevestigd. Dat betekent dat nu ook sportkantines en binnensportaccommodaties open kunnen. De ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus laten ook verdere verruiming van de maatregelen toe. Daarom worden per 1 juli ook de mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten verruimd, zowel binnen als buiten. Dat is goed nieuws, want het betekent dat evenementen, competities en toernooien weer mogelijk zijn en toeschouwers weer welkom zijn. Tennis en padel voor iedereen dus, op en rond de baan. En met de opening van de clubhuizen en terrassen brengen we de gezelligheid weer terug op het park.
Uiteraard blijft altijd de 1.5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt. Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan houden we het virus onder controle.
Wat betekent dit voor het spelen van tennis en padel, voor wedstrijden en evenementen op tennis- en padelverenigingen vanaf 1 juli?
 
Algemeen
 • Per 1 juli is zowel binnen als buiten tennis en padel weer toegestaan voor alle leeftijdsgroepen. Als de geldende maatregelen worden gevolgd is toestemming van de gemeente voor buitensport niet nodig. Binnensport accommodaties, waaronder tennis- en padelcentra mogen hun deuren weer openen. Hiervoor dient een plan voor openstelling met de gemeente afgestemd te worden.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Tijdens trainingen en in het spel bij wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dus in een rally bij een dubbel geldt de 1.5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden doen we nog even niet. Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig.
 • Bij trainingen is er geen maximum aantal spelers per baan meer. De leraar houdt altijd 1.5 meter afstand tot de leerlingen.
 • Voorafgaand en na afloop van het tennissen of padellen dienen spelers van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines, clubhuizen en terrassen die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Er geldt geen verplichte reservering of triage (vragen naar gezondheidsklachten) in het clubhuis als er minder dan 100 personen worden toegelaten.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
Wedstrijden en toernooien
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
 • Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn (exclusief spelers/trainers op de baan). Binnen geldt een maximum aantal van 100 personen. Dit is exclusief spelers/trainers op de baan, kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers.
 • Wanneer bij evenementen reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe te passen, dan is er geen maximale groepsgrootte. Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden:
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen.
Uitgebreide informatie over de maatregelen staan in het Algemeen Sportprotocol van NOC*NSF.
Advies KNLTB
De afgelopen maanden hebben we gezien hoe goed verenigingen het opstarten van tennis en padel hebben opgepakt. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid in de strijd tegen het coronavirus. Samen maken we tennis en padel op een verantwoorde en veilige manier voor iedereen mogelijk. We houden afstand en geven ruimte. Het blijft belangrijk om de drukte op het park, op de banen, op het terras en in het clubhuis te controleren en beheersbaar te houden, zodat de 1.5 meter gewaarborgd kan worden. We adviseren verenigingen dan ook het online baan reserveren via de website of ClubApp te continueren. Vanaf 1 juli is het mogelijk om de reservering te bevestigen op het Afhangbord in het clubhuis. Zorg ook dat er op een corona-verantwoordelijke op de vereniging blijft aangesteld, als aanspreekpunt voor leden en gemeente. Check hiervoor de aanvullende richtlijnen en adviezen tennis en padel.
Verenigingen verwijzen we voor de opening van de horeca naar het Horeca Protocol en het document met Extra tips horeca. Competitie en toernooileiders ontvangen vandaag ook adviezen en tips voor de organisatie van de KNLTB Competitie 2020 en toernooien.
Meer over de versoepelingen van de maatregelen in de sport lees je op deze pagina.

Beschikbare documenten (vanaf vrijdagmiddag): Veelgestelde vragen
We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande informatie vragen bij je oproept. Klik hier voor alle veelgestelde vragen en antwoorden over alle vragen rondom tennis, padel en het coronavirus.
 
Aanvullende richtlijnen en adviezen verantwoord tennissen en padellen

Aanvullende richtlijnen en adviezen verantwoord tennissen en padellen – Fase 4
1 juli 2020
 
 
Tennis- en padelaccommodaties werken per fase toe naar een gecontroleerde en verantwoorde openstelling van alle faciliteiten. Naast de 1.5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.
 
De gemeente kan handhaven op naleving van het Protocol Verantwoord Sporten. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.
 
Spelregels voor sport in het kort
(Bron: Rijksoverheid)
•      Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties mogen hun deuren weer openen en er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
•      Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1.5 meter afstand gehouden te worden.
•      Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wel 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
•      Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
•      Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 
Wedstrijden en toernooien
•      Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.
•      Daarbij geldt dat toeschouwers 1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Buiten mogen er maximaal 250 toeschouwers en binnen maximaal 100 toeschouwers bijeen zijn. Deze aantallen zijn exclusief sporters, trainers, officials en/of vrijwilligers op de baan. Zodra ze de baan afkomen behoren ze ook tot toeschouwers, tenzij ze direct het park verlaten.
•      Wanneer bij evenementen reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaatsen zijn toe te passen, dan is er geen maximale groepsgrootte. Toeschouwers dienen 1.5 meter afstand van elkaar te houden.
 
 
 
De belangrijkste gegevens hebben we hieronder overzichtelijk op een rijtje gezet:
 
  Buiten Binnen
Spelers Spelers (alle leeftijdsgroepen) hoeven geen 1.5 meter afstand te houden binnen het speelveld.
 
Voorafgaand en na afloop van de training en/of wedstrijd dienen spelers van 19 jaar en ouder wel
1.5 meter afstand tot elkaar te houden.
Spelers (alle leeftijdsgroepen) hoeven geen 1.5 meter afstand te houden binnen het speelveld.
 
Voorafgaand en na afloop van de training en/of wedstrijd dienen spelers van 19 jaar en ouder wel
1.5 meter afstand tot elkaar te houden.
Toeschouwers Iedereen houdt 1.5 meter afstand
van anderen.
 
 
Uitzondering: jeugd tot en met 18 jaar. Zij hoeven onderling geen
1.5 meter afstand te houden.
 
 
Maximaal 250 toeschouwers (exclusief spelers, trainers, officials en/of betrokken vrijwilligers op de baan).
 
Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
Iedereen houdt 1.5 meter afstand
van anderen.
 
 
Uitzondering: jeugd tot en met 18 jaar. Zij hoeven onderling geen
1.5 meter afstand te houden.
 
 
Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief spelers, trainers, officials en/of betrokken vrijwilligers op de baan).
 
Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: een reservering en gezondheidscheck vooraf.
 
Openstelling Horeca
Met ingang van 1 juli kunnen sportkantines en terrassen op sportlocaties weer open. De protocollen van de  Koninklijke Horeca Nederland zijn hierin leidend. Er zijn hiervoor dus geen aanvullende richtlijnen opgenomen in dit document.
 
Fase 4 - Sport specifieke aanvullingen en adviezen voor tennis en padel
Vanaf het moment dat de tennis- en padelaccommodaties weer open gaan voor publiek staat veiligheid voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen worden er ook in deze vierde fase een aantal maatregelen gehanteerd, waarmee spelers, toeschouwers, verenigingen en leraren op een veilige manier kunnen gaan sporten of op de accommodatie aanwezig kunnen zijn.
 
Deze richtlijnen en adviezen zijn breedtesport specifiek voor tennis en padel en ze zijn              samengesteld door de KNLTB in samenwerking met verenigingsfunctionarissen en leraren. Ze
 
 
 
zijn een aanvulling op het Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM.
De KNLTB zal haar leden en verenigingen nadrukkelijk informeren over de (nieuwe)
voorwaarden van een 1.5 meter samenleving.
 
 
Afstemming gemeente
In deze vierde fase geldt:
•      Buitensport: Wanneer de geldende maatregelen worden gevolgd is er geen toestemming van de gemeente nodig voor uitvoering.
•      Binnensport: De plannen voor de openstelling van de binnensport moeten worden afgestemd en goedgekeurd door de gemeente. Na goedkeuring kan ook iedereen op een veilige en prettige manier ontvangen worden bij indoor tennis- en padelaccommodaties.
 
Algemeen
Maak je vereniging corona-proof
•      Voor iedereen geldt:  Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.
•      De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen moeten zichtbaar hangen op ramen en deuren van het clubhuis. Ophangen bij de entree, op het raam van clubhuis/kantine, bij de toiletten en eventuele andere centrale plaatsen op het park (bijv. tennismuur en minibaantje). Posters (die je zelf kunt printen) vind je in de  KNLTB Corona Toolkit
•      Zorg voor een corona-verantwoordelijke (aanspreekpunt) binnen de vereniging. Leden van de vereniging kunnen met vragen bij hem/haar terecht.
•      Zorg ervoor dat zowel spelers als toeschouwers van 19 jaar en ouder buiten de baan altijd 1.5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
•      Zorg dat in het clubhuis en op het park van de vereniging een duidelijke routing zichtbaar is zodat spelers en toeschouwers elkaar zo min mogelijk passeren (in ruimte en tijd) bij het betreden of verlaten van de vereniging. Zorg dat iedereen altijd 1,5 meter onderlinge afstand kan houden; Informatiebordjes zijn te vinden in de  KNLTB Corona Toolkit.
•      Toiletten en kleedkamers zijn geopend. De vereniging kan ervoor kiezen om leden te adviseren zich zoveel mogelijk thuis om te kleden.
•      Bespreek hoe je de toestroom en reserveringen op de tennis- en padelbanen kan reguleren. Maak desgewenst afspraken over maximale aantallen.
•      Indien een vereniging kiest om online te blijven reserveren:
o  Voor online reserveringen kan de  ClubApp worden gebruikt
o  Indien telefonisch: communiceer duidelijk naar de leden hoe, via wie en onder welke voorwaarden er een baan gereserveerd kan worden
o  Ter info: de ClubApp wordt tijdelijk  gratis aangeboden voor KNLTB.Club of
AllUnited verenigingen
•      Denk na over baanbezetting en maak hiervoor schema’s zodat het park niet ‘te druk’
wordt.

 
 
•      De tennismuur/ minibaantje is toegankelijk voor iedereen, mits er 1.5 meter afstand wordt gehouden door spelers van 19 jaar en ouder.
•      Heb je nog geen digitaal afhangbord en zijn jullie wel geïnteresseerd? Neem contact op
met de KNLTB via  Verenigingsondersteuning@knltb.nl
 
Vrij Spelen
•      Spelers (alle leeftijdscategorieën) hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tijdens het vrijspelen op de baan.
•      Ga tijdens het wisselen van baanhelft niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).
•      Geef geen high fives en schud geen handen.
 
 
 
Training
Tip: Bekijk ook de documenten met tips voor leraren binnen de 1.5 meter samenleving
 
•      Er geldt geen maximaal aantal spelers per baan meer
•      De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen (vanaf 19 jaar en ouder) bij oefeningen en drills en maakt hier eventueel gebruik van hulpmiddelen om 1.5 meter afstand te garanderen.
•      De leraar dient te allen tijde rekening 1.5 meter afstand te houden t.o.v. leerlingen van
13 jaar en ouder, tenzij de veiligheid in het geding is. Bij de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet.
•      Leenrackets zo min mogelijk laten rouleren en na gebruik meteen desinfecteren.
 
 
Wedstrijden spelen
Tip: Bekijk ook de documenten met tips voor verenigingen voor de organisatie van toernooien en competities binnen de 1.5 meter samenleving
 
•      Wedstrijdspelers hoeven geen 1.5 meter afstand te houden tijdens het spelen van de wedstrijd.
•      Geef geen high fives en schud geen handen na afloop van een wedstrijd.
•      Ga tijdens het wisselen van baanhelft niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen)
•      Bespreek hoe je de toestroom van spelers en toeschouwers kan reguleren op je park
•      Verwacht je meer dan het maximaal aantal toegestane personen voor binnen en buiten op je evenement of bij wedstrijden, dan is een reservering of gezondheidscheck vooraf verplicht. De vragen voor de gezondheidscheck vind je in de  KNLTB Corona Toolkit.
 
Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op  corona.knltb.nl vind je altijd de meest actuele versie van de aanvullende richtlijnen.
 
 
 
 
 

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Helmondse Tennis Vereniging · Braakse Bosdijk 6 · Helmond, Nb 5701 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp