Copy
Economi a Mentergarwch Torfaen – Newyddion a Digwyddiadau Mehefin 2016
View this email in your browser

Digwyddiad Blaenorol Clwb Busnes Torfaen


Roedd cyfarfod Clwb Busnes Torfaen yr wythnos diwethaf yn Seibr-lwyddiant  - am  bwnc llawn gwybodaeth i fod yn ymwybodol ohono fel busnes. Mae'r bygythiadau i'n busnesau mor enfawr ar gymaint o lefelau, bod yn barod yw'r unig ddewis.
Roedd yn hyfryd gweld cymaint o fusnesau'n rhwydweithio a gweld sut y gallant weithio ar y cyd gyda'i gilydd. 

Digwyddiad Nesaf i Aelodau’r Clwb Busnes: 15 Medi 2016


Mae noson brysur ar y gweill ar gyfer y 3ydd digwyddiad ym mlwyddyn aelodaeth 2016. Archebwch eich 2 le ar gyfer y noson Hwyluso Rhwydweithio. Digwyddiad busnes lleol na ddylid mo’i golli, yn llawn gwybodaeth a chyfleoedd i rwydweithio. 
Cliciwch yma i archebu eich lle

Croeso arbennig i’n haelodau newydd, diweddar


Andre HedgesBron Afon Housing AssociationC E Barry & Son LtdChris Taylor Web Design, Cloche Business Development Ltd, Elegant WindowsFitzgerald Bookkeeping & Accountancy ServicesHudman Ltd
Hygenic IT South Wales, Indelible IP LimitedItec Skills & EmploymentLuminous MediaOptimal Health Chiropractic (South Wales)Simply Factoring BrokersSolstice Power Solutions, Superfast Business Wales, The Property Exchange, Transform Training & Development, Trios Tea Shop, UHOVIUtility Warehouse Discount Club
Cliciwch yma i weld ein rhestr aelodaeth gyfredol

Cyfeiriadur Busnes Torfaen

Gall busnesau yn Nhorfaen ychwanegu eu manylion am ddim i Gyfeiriadur Busnes Torfaen. Cyhoeddusrwydd am ddim i’ch busnes ac arf delfrydol i gael gwasanaethau lleol!

Cliciwch yma i weld cyfeiriadur ac ychwanegu eich busnes

Springboard yn Dathlu Degawd o Lwyddiant

Mae Canolfan Arloesi Busnes Springboard yn dathlu ei ddengmlwyddiant eleni. Ers iddo agor yn swyddogol ym mis Rhagfyr 2005, mae wedi denu 97 o gwmnïau, wedi helpu i sicrhau gwerth £12 miliwn o fuddsoddiad a chreu dros 500 o swyddi.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am Springboard

Llwyddiant Prosiect Effect

Mae Effect Torfaen bellach yn ei drydedd flwyddyn a hyd yn hyn mae wedi helpu i gefnogi dros 200 o unigolion sy'n dyheu i ddechrau neu ddatblygu eu busnes yn Nhorfaen, helpu i greu dros 50 o fusnesau ac wedi cyfrannu at greu 80 o swyddi. Mae'r prosiect, sy'n dilyn dull Sefydliad Sirolli i Hwyluso Mentrau, yn defnyddio dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i hyrwyddo hunanddatblygiad a harneisio cefnogaeth a chysylltiadau ei Banel Adnoddau sydd a 90 o aelodau, i gefnogi a hwyluso’r ffordd i gleientiaid.

Mae'r Tîm Adnoddau yn cynnwys arweinwyr cymunedol, entrepreneuriaid lleola'r rheini angerddol dros helpu eraill i lwyddo mewn busnes. Rhaid i aelodau'r Tîm Adnoddau feithrin ymagwedd anfeirniadol a meddu ar ddiddordeb gwirioneddol mewn cefnogi cleientiaid newydd. I gael mwy o wybodaeth ynghylch derbyn cefnogaeth gan Effect neu i ymuno â ni fel aelod o'r Tîm Adnoddau, cysylltwch â Jayne Skyrme, Hwylusydd Mentrau Effect ar 07534511575, jayne@torfaeneffect.com neu mae mwy o wybodaeth ar gael ar www.torfaeneffect.com.

 

 

Cliciwch yma i e-bostio Jayne

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur 2016

 • Cyfarfod Llais Busnes Torfaen
  15 Medi – 5pm
 • Cyfarfod Llais Busnes Torfaen
  6 Hydref – 5pm
 • Merched mewn Busnes Torfaen
  17 Tachwedd – 4.30pm
 • Cyfarfod Llais Busnes Torfaen
  1 Rhagfyr – 5pm
Edrychwch ar ein tudalen Digwyddiadau busnes am fanylion pellach
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Torfaen Economy & Enterprise, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp