Copy
Blaenavon World Heritage Site News & Events.
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website

Digwyddiadau

Darlith Tirweddau Byw - 13 Mai 
• Darganfyddwch drysorau, a’r hyn y mae’r Bartneriaeth Tirweddau Angof wedi bod yn ei wneud i ofalu am dirwedd Treftadaeth y Byd Blaenafon sydd o bwysigrwydd byd-eang
• Mynediad AM DDIM i’r ddarlith sydd yn dechrau am 6pm yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon • Taith mewn bws mini o amgylch y dirwedd am 10am ar ddydd Sadwrn 24 Mai. Cwrdd yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon • Lleoedd yn brin. Rhaid bwcio lle.
Ffoniwch 01495 742333 -  Manylion digwyddiadau eraill
Pwll Mawr: Amgueddfa Lofaol Cymru - Sulgwyn Gwyllt
Dydd Llun 26 Mai - ddydd Sul 1 Mehefin 11am - 4pm
Wythnos llawn gweithgareddau awyr agored y gall y teulu cyfan eu mwynhau, yn cynnwys teithiau cerdded, llwybrau, darganfod natur a llawer mwy. Mae angen dillad awyr agored sydd yn addas. Bwciwch drwy alw: (029) 2057 3650. Codir tâl.
Mae Rheilffordd Pont-y-pŵl a Blaenafon ar agor bob wythnos ym mis Mai.….
3ydd- Injan Stêm; 4ydd a 5ed Injans Stêm a Disel; 10fed ac 11eg Injans Stêm; 17eg a 18fed Hen Drên; 24ain, 25ain, 26ain Picnic yr Eirth; dewch i gwrdd â’n tedi, dewch â’ch picnic eich hun; gemau a gweithgareddau lu, ac mae pob plentyn yn cael picnic am ddim.
Mwy o fanylion...
Sêl Top Bwrdd, Bethlehem Court - Blaenafon
Mae Tîm Tref Blaenafon yn cynnal sêl top bwrdd yn Bethlehem Court; £5 y bwrdd neu dau fwrdd am £8 i grwpiau cymunedol a £10 i fusnes. Fe fydd cyfres o’r digwyddiadau hyn yn cael eu trefnu tan fis Awst, ar y dyddiadau canlynol: 7 Mehefin, dydd Sadwrn 12 Gorffennaf a 23 Awst.
Cysylltwch â Chanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon i drefnu bwrdd ar 01495 742333 neu e-bostiwch blaenavontic@torfaen.gov.uk

Newyddion

Wythnos y Celtiaid yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd
Ym mis Ebrill fe wnaethom gynnal ein “Hwythnos Geltaidd” boblogaidd i blant ysgol ifanc a gafodd cyfle i ddefnyddio Canolfan Treftadaeth y Byd i ddysgu mwy am ein cyndeidiau Celtaidd. Cawsant gyfle i wneud potiau, breichled arian a gwehyddu cyn mynd allan i’r awyr agored i gael “Hyfforddiant Rhyfela” a oedd yn cynnwys paentio eu hwynebau mewn lliw glas tanbaid! Daeth 250 o ymwelwyr ac oherwydd poblogrwydd y teithiau, mae sesiynau ychwanegol wedi cael eu trefnu ar gyfer Mehefin a Hydref… ac mae rhestr aros gennym yn barod!
Mae cynnig addysg Canolfan Treftadaeth y Byd yn ehangu i gynnwys dysgwyr o bob oedran. Os oes gennych ddiddordeb i ddod â dosbarth o blant, ffoniwch 01495 742333 i drafod eich anghenion neu beth am roi clic ar ein gwefan 

Camera gwib ar Safle Treftadaeth y Byd
Yn ddiweddar cawsom gamera gwib oedd modd ei rheoli o bell, yn ffilmio ar dir Canolfan Treftadaeth y Byd (yn ogystal â mannau eraill o amgylch Safle Treftadaeth y Byd). Fe wnaeth y camera, oedd yn swnio fel haid o wenyn blin, gipio lluniau trawiadol o ansawdd uchel, a chyn hir byddant yn ymddangos mewn ffilm sy’n hyrwyddo Safle Treftadaeth y Byd . Cadwch lygad am fwy o fanylion. 
Gŵyl Ymylol 
Cynhelir Gŵyl Treftadaeth y Byd Blaenafon eleni ar ddydd Sadwrn 28 Mehefin 2014.  Yn y cyfnod fydd yn arwain ati, byddwn yn cynnal ‘Gŵyl Ymylol’ o ddydd Sadwrn 21 Mehefin - ddydd Sadwrn 28 Mehefin.  Dyma gyfle gwych i fasnachwyr lleol hyrwyddo’u busnesau i’r gymuned leol ac ymwelwyr. Rydym yn annog masnachwyr i drefnu eu gweithgareddau, cynigion a digwyddiadau eu hunain a byddwn yn eu marchnata yn y cyfnod sydd yn arwain at y prif ddigwyddiad.  
Anfonwch fanylion eich gweithgareddau a digwyddiadau i kate.fitzgerald@torfaen.gov.uk  neu 01633 648319.
Achub y Tŷ Powdwr
Mae’r Tŷ Powdwr sydd wedi ei leoli ar y B4248 o Flaenafon i Frynmawr, yn Adeilad Rhestredig ac yn rhan o hanes Safle Treftadaeth y Byd.
Yn yr adeilad hwn y storiwyd y ffrwydron a ddefnyddiwyd i fwyngloddio.
Dros y blynyddoedd, mae dŵr ffo o’r tip glo wedi bod yn gwanhau’r Tŷ Powdwr ac i rannau helaeth yn gyfrifol am y difrod sydd yn achosi iddo gwympo. Er mwyn helpu i ddiogelu’r hyn sydd yn weddill, Mae Prosiect Tirweddau Angof wedi gwella’r system draenio yn yr ardal a chreu gwely cors fydd yn wych i fywyd gwyllt. Mwy o wybodaeth am brosiectau Tirweddau Angof. 


 
Hawlfraint © 2014 -Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cedwir pob hawl.
Rydych yn derbyn yr e-fwletin hwn am eich bod wedi dewis bod ar ein rhestr bostio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sy'n eich diweddaru chi ynglŷn â newyddion a digwyddiadau ym Mlaenafon.
Dyma'n cyfeiriad post:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen. NP4 0LS