Copy
Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon  - Ionawr 2017 Newyddion a Digwyddiadau
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website

Digwyddiadau ac Atyniadau

Taclo’r Tumble – Ai chi fydd Brenin neu Frenhines nesa’r Tumble?
Mae Cymoedd De Cymru yn adnabyddus am eu bryniau a’u dringfeydd ysblennydd ac rydym ni’n gosod her i chi fel rhan o Flwyddyn y Chwedlau yma yng Nghymru. Beth am Daclo’r Tumble gyda Her y Tumble?
Dringfa eiconig 6km gyda golygfeydd godidog ar bob tu yw’r Tumble ac mae’n mynd o Ofilon, Y Fenni tuag at Safle Treftadaeth Y Byd Blaenafon gyda llethr o 10% i ben y Blorens.  Mae’n rhan o ras feiciau Taith Prydain ac yn rhan o’r Felothon Cymru blynyddol.
Am fwy o wybodaeth gan gynnwys teithlyfr, dolenni at lefydd i aros a’r tabl ar hyn o bryd, ewch i http://bit.ly/blaenavon-tumble.
Ariennir Her y Tumble trwy Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru

Newyddion Cymunedol

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon – lleoliad i’w osod
Mae Neuadd y Gweithwyr yn lleoliad ardderchog ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, arddangosfeydd bach, brecwastau priodas, digwyddiadau cymdeithasol a gweithgareddau. Mae’r Neuadd lan llofft yn dal 350 o bobl ar ffurf theatr neu 150 i gael pryd o fwyd ac mae’r llwyfan mawr a’r goleuadau a’r sain yn caniatáu i bobl weld theatr, dawns, comedi, cerddoriaeth a nosweithiau gwobrwyo.  Mae’r ystafell lawr llawr yn cynnig sinema 80 sedd, bwrdd snwcer a man cyfarfod.  Mae’r Neuadd hefyd yn gartref i Amgueddfa Gymunedol Blaenafon. Am wybodaeth ynglŷn â llogi cysylltwch â’r ysgrifennydd ar 01495 792661 neu e-bostiwch: blaenavonworkmanshall@gmail.com

Newyddion Treftadaeth

Ymgyrch Marchnata Arloesol yn creu darlun o’r Cymoedd
Mae ymgyrch gyffrous newydd gan brosiect ‘Y Cymoedd a Newidiodd y Byd’ yn dodi safleoedd treftadaeth yn y Cymoedd. Â’i fryd ar fynd a phobl ar antur - mae’n rhoi tro bach i’r syniad traddodiadol o deithiau treftadaeth ddiwydiannol trwy ddefnyddio byrddau stori a chyfryngau cymdeithasol i gysylltu pobl ag ‘arloeswyr’ o’r Chwyldro Diwydiannol sy’n ymgorffori ysbryd antur a’r disgwyliadau a wynebodd y cannoedd ar filoedd o bobl a symudodd yn gyflym i’r ardal yn ystod y cyfnod cyffrous yma yn hanes Cymru.
I lawrlwytho’r teithiau, ewch i: www.visitblaenavon.co.uk/TVTCTW/Pioneers;  dilynwch ni ar Facebook (The Valleys That Changed The World) neu Twitter @TVTCTW
Prosiect a arweinir gan CBS Torfaen a ran partneriaid cyhoeddus, preifat a thrydydd sector yw ‘Y Cymoedd a Newidiodd y Byd’ ac mae wedi derbyn arian gan Lywodraeth Cymru trwy Groeso Cymru.
Hawlfraint © 2017 - Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cedwir pob hawl.
Rydych yn derbyn yr e-fwletin hwn am eich bod wedi dewis bod ar ein rhestr bostio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sy'n eich diweddaru chi ynglŷn â newyddion a digwyddiadau ym Mlaenafon.
Dyma'n cyfeiriad post:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen. 
NP4 0LS


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Torfaen Economy & Enterprise · Torfaen County Borough Council, Ty Blaen Torfaen · Panteg Way, New Inn, Pontypool · Torfaen, Tof NP4 0LS · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp