Copy
Diweddariad a newyddion Digwyddiadau Economi a Mentergarwch Torfaen Hydref 2016
View this email in your browser

Digwyddiadau eraill gan Fusnes Torfaen

Ewch i’n tudalen digwyddiadau am wybodaeth bellach

Prosiect Effect

Ydych chi am ddechrau eich busnes neu fenter eich hun? Ydych chi’n adnabod rhywun sydd am wneud? A oes gennych fusnes eisoes ac angen goresgyn rhwystrau?
Os ydych yn byw neu’n gweithio yn Nhorfaen, gall Jayne Skyrme, eich Hwylusydd Mentergarwch eich helpu – mae’n rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol.
Mae Jayne wedi helpu dros 30 o bobl i ddechrau ym myd busnes, beth am i chi, neu berson yr ydych yn ei adnabod rhoi cynnig arni!
Mae EFFECT Torfaen yn bartneriaeth gymunedol newydd ac os ydych yn byw neu’n gweithio yn yr ardal - p’un ai yng Nghwmbrân, Pont-y-pŵl neu Flaenafon- fe allwch alw ar eich Hwylusydd Mentergarwch am gymorth busnes.
Os ydych eisoes wedi dechrau busnes gallwch barhau i alw arni am help.
Rhowch alwad i Jayne ar 07534 511575 neu e-bostiwch jayne.skyrme@torfaen.gov.uk

 

Prosiect Effect

Marchnad Pont-y-pŵl

Ydych chi’n gwybod am rywun sydd am ddechrau busnes?

Os ydych chi’n edrych at ddechrau neu ehangu busnes yna Marchnad Pont-y-pŵl yw’r lle i wneud hynny! Fe allwn ni ddarparu safle o ansawdd ar gost isel yn y lleoliad sefydledig, poblogaidd ac amrywiol yma. Mae gwaith adnewyddu diweddar yn golygu bod y cyfleusterau sydd ar gael, gan gynnwys stondinau sydd wedi’u hawyru ar gyfer arlwyo a stondinau achlysurol, hyblyg ac ar brawf heb eu hail!
Rydym bob amser am ddenu a rhoi croeso i amrywiaeth o fasnachwyr.  Felly os ydych am sefydlu busnes fel prydferthwyr, yn trin gwalltiau menywod, gwerthwyr blodau neu siop anifeiliaid anwes, bydd cartref i chi gyda ni. 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Farchnad Pont-y-pŵl

Cyfeiriadur Busnes Torfaen

Mae’r cyfeiriadur yn eich galluogi i chwilio AM DDIM am gyflenwyr nwyddau a gwasanaethau  yn Nhorfaen, yn annog masnachu’n lleol ac yn ffynhonnell ar-lein ar gyfer ymchwil a gwybodaeth ar weithgaredd economaidd a busnes yn Nhorfaen. Os ydych chi wedi’ch lleoli yn Nhorfaen yna ymunwch â dros 500 o gwmnïau sydd wedi ychwanegu eu manylion eisoes.  Fe fydd yn cymryd ond ychydig funudau i chi i wneud ac mae’n rhad ac am ddim.  Felly ehangwch eich proffil a’ch marchnata HEDDIW!                    

Cliciwch yma i weld y cyfeiriadur ac i ychwanegu eich busnes

Gwefan Economi a Mentergarwch Torfaen

Ffynhonnell anhepgor ar gyfer masnachu yn Nhorfaen yw hon. Mae yna restr gyfredol o ddigwyddiadau busnes, newyddion a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen.
Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i ddechrau busnesau newydd trwy brosiect EFFECT project, benthyciadau Busnes, cefnogaeth gyffredinol i fusnesau ynghyd â chymorth arbenigol ac wedi’i addasu’n bwrpasol gydag adleoli busnes yn y Fwrdeistref.  Ewch i’r wefan HEDDIW a chofiwch adael i ni wybod unrhyw newyddion da am eich busnes chi yn Nhorfaen!

Ewch i wefan EMT

Cyfarfod nesaf i Aelodau’r Clwb Busnes: 1af Rhagfyr 2016 

Mae digwyddiad Nadolig Llais Busnes ar nos Iau 1af Rhagfyr yn addo bod yn noson ddifyr ac anhepgor.  Os ydych yn aelod eisoes neu heb fod gyda ni o’r blaen mae’n werth i chi ddod!
Bydd rhai o enwau mawr y byd rygbi gyda ni – Lee Byrne a Nigel Meek yn ogystal ag Elvis yn canu ambell gân Nadoligaidd yn ystod y bwffe i ni gael mynd i hwyl y tymor!

Felly dewch i brofi’r Clwb Busnes a dewch yn aelod yn 2017!

 
Cliciwch yma i archebu lle

Digwyddiad blaenorol Llais Busnes Torfaen

Roedd cyfarfod Llais Busnes Torfaen yn llwyddiant rhwydweithio. Gyda dros 60 yn bresennol, mae cyfarfodydd Clwb Busnes Torfaen yn anhepgor ar gyfer rhwydweithio!  
Braf oedd gweld cymaint o fusnesau lleol yn defnyddio’r clwb er eu budd yn lleol ac mewn lleoliad anffurfiol a chyfforddus.  Cymrwch gip ar luniau o’r noson...
Cliciwch i weld lluniau o ddigwyddiadau blaenorol

Croeso arbennig i’n Haelodau newydd

Andre Hedges
Heard HR Solutions
IAM Financial Planning Ltd
EST HR Ltd
Idelible IP Limited
ITEC Skills & Employment
Sunflowers Secretarial Services

Ciciwch i weld y rhestr aelodaeth

Fe allwch ymuno a’r clwb nawr a chael aelodaeth drwy 2017 i gyd!  Ymunwch nawr!

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Torfaen Economy & Enterprise, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp