Copy
cliquez pour la version en ligne
klik voor de online versie

LEGO®

Aanwerving van een medewerker ‘Research by Design’ voor het team Brusselse bouwmeester (nederlandstalige taalrol)

Solliciteren ten laatste 10 april

 
De aanwerving van nieuwe medewerkers die in 2015 gestart maar vervolgens onderbroken was, is nu opnieuw gelanceerd.
De Brusselse bouwmeester is op zoek naar een medewerker voor ‘research by design’.
De nieuwe medewerker zal werken in het team Brusselse bouwmeester dat in het totaal 13 personen zal tellen. De opdracht van de bouwmeester en zijn team is het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit van architecturale, stedenbouwkundige en landschappelijke projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanuit een onafhankelijke positie.


_ 1 medewerker Research by Design (nl)
U wordt toegewezen aan de cel research by design in het team van de Bouwmeester. Dat team ondersteunt de uitvoering van het Kanaalplan via ontwerpend onderzoek. U vervoegt de 2 medewerkers die in de cel research by design sinds begin 2016 aan het werk zijn.
 
Ontwerpend onderzoek is een doorslaggevend instrument om van het Kanaalplan een sterk en kwalitatief stadsontwikkelingsplan te maken. 
De medewerker zal onderzoek- en ontwerpwerk verrichten rond stadsvormen, masterplannen, programma's, architectuur en openbare ruimten maar ook thematisch ruimtelijk onderzoek, gaande van de schaal van één enkel gebouw tot die van het gehele gewest.
 
Volgende taken zullen u concreet worden toevertrouwd:

  • Ontwerpend onderzoek verrichten in verschillende stadia van projecten, op verschillende schalen en over verschillende thema's;
  • Het resultaat van dat onderzoek grafisch voorstellen via plannen, maquettes, schetsen, 3D, enz.;
  • Presentaties en de presentatiedocumenten voorbereiden voor diverse doelgroepen;
  • Nauw samenwerken met de Bouwmeester en zijn team;
  • Werkgroepen bijwonen en het secretariaat ervan verzorgen;
  • Begrip hebben voor administratieve kwesties bevatten en ze omzetten in strategische aanbevelingen;
  • Goed ruimtelijk ontwerp verdedigen en naar voren schuiven, door zich altijd opnieuw voor te houden dat het algemene belang primeert;
  • Actief de informatie en kennis waarover u beschikt doorgeven aan uw collega's op het werk;
  • Bijdragen tot de goede werking en het positieve imago van de research by design-cel.

 
U kan uw kandidatuur hier indienen tot 10 april 2016 (nl)

Voor verdere informatie kan u terecht bij Kristiaan Borret (02/204.29.82 –  kborret@gob.brussels) of Fabienne Lontie (02/204.23.80 – flontie@sprb.brussels)

Copyright © 2016 Bouwmeester - Maître architecte, All rights reserved.

Sign up for our newsletter
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp