Iemand anders Vertelt, in de krant, Zomerschool, Rekencursus en meer..
Is dit bericht niet goed leesbaar? Klik hier.
Logo Karin Bijles


Karin Vertelt...

Graag wil ik het woord overdragen aan anderen. Ik zou het leuk vinden als deze ruimte gebruikt wordt voor diegene die iets willen vertellen over onderwijs, hun kind, de school, het bijlescentrum enz.
Jan Willem hens bijt de spits af.

 

Jan Willem Hens vertelt...


"Wij nemen afscheid van Karin…
Op 15 april haalde ik Wouter Hens voor het laatst op in de Bataviastraat. In september gaat hij naar de havo/vwo brugklas. En daar zijn wij erg trots op. Daar heeft hij hard voor moeten werken, onder andere gesteund door Karin en Charlot. Het moet ongeveer 6 jaar geleden geweest zijn dat ik voor het eerst kennis maakte met Karin. Zij gaf toen mijn dochter Charlotte bijles, met name Nederlands. Dat deed zij nog in haar huis aan de Sumatrastraat. Het voelde meteen erg goed. Charlotte was tevreden en ging er met heel veel plezier naartoe. Inmiddels zit zij in 4 VWO!

Wat ik altijd erg goed en plezierig gevonden heb is dat de aandacht bij Wouter niet alleen ging om de harde vaardigheden (kunnen rekenen, taal, begrijpend lezen) maar ook om de meer zachte kant van Wouter: opletten, geconcentreerd werken, niet slordig zijn etc. En daar zijn zij goed in geslaagd.
Bewonderen doe ik ook Karins doorzettingsvermogen: eerst les bij haar thuis in haar huiskamer, toen ze daar wegens renovatie moest verhuizen, in het Zorgcentrum aan het Kastanjeplein en later op de Bataviastraat. Zij wilde namelijk perse in Oost blijven.
Zij kan immers, zoals ze zelf zei, toch "haar kinderen" in Oost niet in de steek laten? Dat tekent Karin!
Karin, ik hoop dat het goed blijft gaan met Karin Bijles Centrum en alle plannen die je hiervoor nog hebt. Ik heb nu geen kinderen meer voor de bijles. Mocht dat ooit veranderen, kom ik zeker weer bij je langs!
Het gaat jullie goed,
Jan Willem Hens. 
Vader van Wouter Hens."

Share
Tweet
Share
+1
Forward to Friend

Centrale Eindtoets

De Centrale eindtoets (vroegere Cito toets) is in een nieuw jasje gestoken en voor het eerst in april afgenomen. Het Parool vroeg ons wat we hiervan vonden. In het artikel “stressmoment is verschoven” van 20 april j.l. staat dat onze ervaring is dat leerlingen een stuk rustiger de eindtoets tegemoet treden. Het advies is er al maar wat wij zien is dat onze leerlingen dit advies ook graag waar willen maken. En…daar hebben ze hun best voor gedaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de resultaten goed zijn.

Karin Bijles Centrum in de krant

De Rekencursus ook voor
Middelbaar onderwijs

 

Referentie- en streefniveaus

De Rekencursus is ook geschikt voor Middelbaar onderwijs: voor VMBO en binnenkort ook HAVO en VWO.
Afgelopen schooljaar maakten Voortgezet Onderwijs leerlingen een rekenexamen als verplicht onderdeel van het eindexamen. Het resultaat telde in schooljaar 2014-2015 niet mee.
Vanaf 2015-2016 is dit wel het geval.
Dit rekenexamen geldt voor alle leerlingen. Dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor het rekenexamen voor VMBO is referentieniveau 2F. Voor HAVO/VWO is dat 3F.
Deze referentieniveaus (1F, 2F en 3F) beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. De fundamentele niveaus (niveau's F) richten zich op basale kennis en inzichten en zijn gericht op een meer toepassingsgerichte benadering van rekenen. De streefniveaus (S1, S2 en S3) bereiden al voor op de meer abstracte wiskunde. Voor zowel de fundamentele- als streefkwaliteit zijn drie niveaus beschreven (voor een uitgebreide beschrijving van deze referentie- en streefniveau's kunt u kijken op de site van de Rijksoverheid).

Onze Rekencursus bereid je voor op het rekenexamen voor VMBO (2F) en binnenkort komt er een nieuw deel uit waarmee je wordt voorbereid op het rekenexamen voor HAVO/VWO (3F).
Voor meer informatie over de Rekencursus kijk op onze site of neem contact op met Peter van de Kuit.

De Rekencursus

stap voor stap naar begrip en toepassing

We leveren nu 3 maanden deze nieuwe rekencursus. Achterstanden worden ingehaald, zekerheid verhoogd, de basis wordt stevig.

Dit zijn enkele reacties:

"Ze snapt de staartdelingen nu opeens!"

"Ja, daarvoor is ze inderdaad bij de Rekencursus gekomen; dat ze die grote keer sommen onder de knie krijgt."

"Mijn zoon komt sinds enkele maanden bij Karin Bijles Centrum voor de Rekencursus. Na deze periode zien we dat zijn rekenvaardigheid verbetert en dat hij het rekenen beter begrijpt. Heel belangrijk is dat hij met veel plezier naar de Rekencursus gaat en er opgetogen van thuis komt."

"Er zijn 2 dingen in de week waar ie graag naartoe gaat; Hockey en de Rekencursus."

"Heel erg bedankt, dit is precies wat ze nodig had om de hiaten weg te werken."

Voor meer informatie kijk op onze site.

Ook dit jaar zijn we er weer met Zomerschool voor Jou. De zomerschool is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar. Een week lang wordt er les gegeven in taal, rekenen, entree/citotraining. In combinatie met activiteiten, zoals: dans, kunst, koken, toneel en sport.
Gedurende de week wordt er met een kleine groep gewerkt aan het verstevigen van de basisstof en de voorbereiding voor het komende schooljaar.

Als uw kind momenteel les krijgt bij Karin Bijles Centrum rekenen we een flinke korting. U betaalt dan geen € 295,- per week maar € 225,- per week. 


Kijk voor meer informatie op onze site: www.zomerschoolvoorjou.nl


Dit artikel stond in "De Echo" op 6 mei 2015

Rekensprint

Mocht uw kind door het Rekensprint programma heen zijn, en merkt u dat de Rekensprint set niet meer gebruikt wordt (wellicht omdat uw kind begint met Rekensprint Extra);
dan bieden wij vanaf heden de mogelijkheid om uw gebruikte set weer bij ons in te leveren.
Uiteraard krijgt u daar een vergoeding voor.

Mail voor meer informatie naar
peter@karinbijlescentrum.nl
Huiswerk-
begeleiding

Heeft uw kind geen bijles nodig omdat het gewoon goed gaat maar heeft hij/zij nét even dat extra zetje nodig voor het huiswerk?
Dan zou de huiswerkbegeleiding een goed idee zijn.
Elke vrijdagmiddag van 15:00u tot 18:00u.

Kijk op onze site voor meer informatie

Samenwerking tussen Karin Bijles Centrum en Obago


In 2012 heb ik OBAGO opgericht en na een succesvolle start is OBAGO sinds 2014 HKZ gecertificeerd. OBAGO staat voor Orthopedagogisch Begeleidings- en Adviesbureau Gooi en Omstreken. OBAGO begeleidt kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische aandoening en/of gedragsproblemen.
OBAGO biedt de volgende diensten aan:
- Individuele begeleiding
- Verschillende tests: IQ test, Dyslexie Screening Test
- Observatie
- Sociale Vaardigheidstraining
- Faalangsttraining
- Weerbaarheidstraining
- en nog meer, zie www.obago.nl
Mijn connectie met
Karin Bijles Centrum is ontstaan omdat we dezelfde visie delen: gedragsproblemen kunnen komen door een tekortkoming of gebrek in leer- en studievaardigheden. Maar het kan ook andersom, denk aan de hoogte van een IQ, een aan autisme verwante stoornis of leerprobleem (dyslexie), waardoor leren moeizaam gaat.

Via Karin Bijles Centrum kunt u bij mij terecht voor bovengenoemde diensten.

Drs. Eveline Has-van Beckhoven

'Like' ons op Facebook
'Like' ons op Facebook

Reacties van ouders


Deze jongens zijn 3 jaar geleden verhuisd naar Turkije vanuit Nederland. Toen zij voor een paar weken op vakantie waren in Nederland zagen zij hun kans schoon om hun Nederlands weer op te halen, wat na 3 jaar aardig weg gezakt was.
Dit is wat zij schrijven over de bijles:
"Ik voelde dat mijn Nederlands slechter ging en wilde bijles nemen. Ik kreeg hier bijles en vond het best leuk. Ze hebben me veel geleerd. Ik weet weer waar ik goed in ben en wat ik beter moet gaan doen. Mijn leraar Peter was wel gezellig, hij gaf me goed les. Ik dank hem voor wat hij deed. Ik wil doorgaan met bijles als dat kan. Als u bijles wil kunt u hier terecht komen, vind ik."
Enes.
"Ik vond het leuk. Ik leerde veel dingen die ik niet wist."
Ensar.

"Ervaring met Karin Bijles Centrum is zeer goed. Nasim heeft er altijd zin in en haalt er veel voordeel uit. Resultaten op school zijn beter."
A. Benay.

"Lang was spelling en taal voor onze zoon een lastig punt. Op enig moment had hij zelfs een onvoldoende op zijn rapport terwijl hij voor andere vakken op ruim voldoende en goed zat. Ergens ging er daar iets niet goed.
Na een plezierige intake heeft Karin vastgesteld waar het 'probleem' zat en een plan van aanpak voorgesteld.
Hij gaat nu ongeveer een jaar wekelijks met plezier(!) naar Zohar en maakt ook zonder mokken zijn huiswerkopdrachten. En met veel resultaat: bij zijn laatste cito toetsen (gr 7) heeft hij taal zelfs beter dan rekenen gemaakt en verbetert hij zijn oudere broer met 't kofschip. Ook ik beveel Karin Bijles Centrum zeker aan."

"Onze ervaring met Karin Bijles Centrum is erg positief. Onze dochter heeft weer zelfvertrouwen gekregen en kan weer beter aansluiten bij de stof op school."
 

Voor meer reacties van ouders kijk op onze site
www.karinbijlescentrum.nl

Share
Tweet
Share
+1
Forward to Friend 
Copyright © 2015 Karin Bijles Centrum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences