Resultaten, Centrale Eindtoets, Nieuwe Rekencursus en meer....
Is dit bericht niet goed leesbaar? Klik hier.
Logo Karin Bijles


Karin Vertelt...

  De rapporten zijn bijna allemaal bekend en ze waren weer zeer verrassend. Het is altijd een spannend moment maar wat is het elke keer weer mooi als leerlingen hun niveau verhoogd hebben.

Met de verzwaarde normering was het deze keer heel spannend maar de meeste hebben het weer voor elkaar. Het zelfvertrouwen groeit met de week en dat is dan ook de juiste houding om het werk tegemoet te treden.

Helaas gold dit niet voor iedereen maar we geven de moed niet op en blijven doorwerken om het beoogde resultaat te halen. Soms is alleen het zelfvertrouwen gegroeid en dan weten we dat de rest vanzelf komt. Hieronder zie je een aantal resultaten.

  Ook de adviezen voor onze leerlingen van groep 8 zijn bekend. Goed gedaan allemaal en we gaan ervoor dit advies met de Centrale eindtoets opnieuw waar te maken of zelfs te verbeteren. 
In deze nieuwsbrief leest u wat onze plannen zijn wat betreft de Centrale Eindtoets en de Entreetoets van groep 7.

  Verder willen wij u nogmaals attenderen op de Rekencursus. Deze is van start gegaan 18 februari en zelfs in de vakantie is er flink doorgewerkt. Het wordt ontzettend goed ontvangen door zowel de leerlingen als de leerkrachten. Inmiddels zijn er op de vrijdag twee leerkrachten en beide zijn reuze enthousiast over het resultaat. De leerlingen zijn twee uur lang in actie en werken met plezier. De tijd vliegt, de stof die ze doorwerken wordt begrepen, waardoor het plezier in het rekenwerk blijft en zelfs toeneemt. Het stap voor stap door de rekenstof heen gaan heeft sowieso als resultaat dat ze plezier in rekenen behouden of terugwinnen. 

Het is goed om deze rekencursus te bekijken met het oog op het Voortgezet Onderwijs, waar rekenen een verplicht vak is geworden.

Share
Tweet
Share
+1
Forward to Friend

Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets komt weer dichterbij (zie de data hieronder) en ook dit jaar willen we onze leerlingen hier optimaal op voorbereiden. Zoals bij u bekend is telt de uitslag niet mee voor het advies maar het gaat wel mee naar het Voortgezet Onderwijs en het is uiteraard goed voor het zelfvertrouwen van de leerling als hij/zij de toets goed maakt.

Officiële data van de Centrale Eindtoets:

De papieren Centrale Eindtoets afgenomen op:
• dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april

De digitale Centrale Eindtoets afgenomen op:
• woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april of
• dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 april

Het inhaalmoment van de Centrale Eindtoets wordt digitaal afgenomen. Dit wordt door de school zelf gepland in de periode:
• dinsdag 28 april tot en met vrijdag 29 mei 2015.

Er zijn een aantal wijzigingen in de Centrale Eindtoets. Allereerst is de naam veranderd en noemen we het Centrale Eindtoets omdat deze niet alleen meer door Cito wordt samengesteld. Er zijn twee andere eindtoetsen toegestaan, zodat een basisschool zelf de keuze kan maken welke van de drie toetsen ze gebruiken. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Centrale Eindtoets en zij zullen de uitslagen naar de scholen sturen.

Studievaardigheden is geen apart onderdeel meer maar is in de taal- en rekenopgaven verwerkt. In taal komen de onderdelen Informatiebronnen en Samenvatten aan de orde en bij rekenen zien we de tabellen, grafieken en diagrammen (zie Verbanden).

Op de onderdelen taal en rekenen worden de volgende domeinen getoetst:
• Onderdeel taal
        lezen
        woordenschat
        schrijven
        taalverzorging
• Onderdeel rekenen
        getallen
        verhoudingen
        meten en meetkunde
        verbanden (tabellen, diagrammen en grafieken)

Voor meer informatie over de Centrale Eindtoets kunt u kijken op www.centraleeindtoetspo.nl

Wat doen wij om onze leerlingen optimaal voor te bereiden:
We hebben drie dagen gepland waarin de leerlingen de Eindtoets kunnen oefenen op de manier die ze aangeboden krijgen in de Centrale Eindtoets. De oefentoetsen die de leerlingen gemaakt hebben worden in de lessen besproken zodat ze van hun gemaakte fouten leren. Indien nodig besteden we extra lessen om de zwakke onderdelen te herhalen.

Data:
Woensdag 18 maart van 13.30 uur – 17.00 uur
Zaterdag 21 maart van 10.00uur – 13.30 uur
Woensdag 25 maart van 13.30 uur – 17.00 uur

De kosten:
Een ochtend € 70,-
Twee ochtenden: € 130,-
Drie ochtenden: € 190,-

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u uw kind opgeven bij Peter van de Kuit, peter@karinbijlescentrum of bij Karin Verheijen karin@karinbilescentrum of bellen naar 06 12075023.

Entree toets

Op de meeste scholen wordt de Entreetoets van groep 7 niet meer afgenomen. Echter dit geldt niet voor alle scholen.
Een aantal scholen heeft ervoor gekozen de entreetoets wel af te nemen.

Of deze toets meetelt in het schooladvies van groep 8 en in welke mate, hangt helemaal van de school af. Er zijn scholen waarbij deze toets gewicht in de schaal legt aangaande het schooladvies; zij zien deze toets als een indicatie. Andere gebruiken deze toets als een voorspelling van de Centrale Eindtoets die in groep 8 afgenomen wordt.
Bij een aantal scholen zal deze toets gewicht in de schaal leggen aangaande het schooladvies. Sommige scholen willen i.p.v. de entreetoets een drempeltoets en laten deze toets mee tellen. En er zijn scholen die hun advies alleen baseren op het Leerling Volgsysteem (LVS).

Naast al deze toetsen tellen uiteraard ook de rapportcijfers, de werkhouding, de verzorging van het werk en de verantwoordelijkheid die de leerling neemt voor zijn eigen werk, mee.
Vraag op de school van uw kind waar zij het advies op baseren en welke toetsen afgenomen worden.

Leerlingen die zich willen voorbereiden op de entreetoets van groep 7 kunnen zich tevens inschrijven voor de oefendagen in maart (18, 21 en 25 maart).

 

Karin Bijles Centrum laat het IQ toenemen

Soms is er vanuit de ouders behoefte aan om hun kind te laten testen, omdat school dat vraagt of om een andere reden. Wij werken hiervoor samen met Drs. E. van Beckhoven en dit is wat zij schrijft over wat ze ziet bij onze leerlingen:
"Sinds 2012 werk ik regelmatig, in opdracht of via doorverwijzing, samen met Karin Bijles Centrum. Als orthopedagoog en directeur van OBAGO ben ik gespecialiseerd in onder andere SOVA trainingen, faalangsttrainingen en tests, zoals intelligentietests (IQ test) en dyslexie screeningstests.
Door de deskundige begeleiding die de leerlingen van Karin Bijles Centrum krijgen, wordt het beste bij de kinderen naar boven gehaald.
Zo hebben alle kinderen die eerder getest zijn, voor ze begeleidt werden bij Karin Bijles Centrum, geen enkele uitgezonderd, een hoger IQ in recente tests.
Dit scheelt soms maar een paar punten, maar in andere gevallen wel 10 punten of meer.
Daarmee wordt duidelijk bewezen dat de kwaliteit die wordt geleverd hoog is en er zeer professioneel gewerkt wordt."
Drs. E. van Beckhoven

Nieuwe rekencursus is van start gegaan

stap voor stap naar begrip en toepassing

We hebben tijdens onze 8 jaar ervaring gezien dat steeds meer leerlingen uitvallen op rekenen. Het rekenniveau is zelfs dermate gedaald dat er sinds dit jaar verplichte rekenexamens afgelegd worden in het Voortgezet Onderwijs.

Om hier ondersteuning in te bieden, zijn we deze rekencursus gestart.

Deze cursus is geschikt voor:
- Leerlingen van de basisschool (vanaf 6 jaar).
- Leerlingen die zich voor willen bereiden op het rekenexamen van de middelbare school.
- Studenten die een toelatingsexamen moeten doen om aangenomen te worden op de PABO.
- Leerlingen van het VMBO (B, K, G en T).
- Volwassenen die hun wiskunde willen bijschaven.
Je stroomt namelijk op je eigen niveau in en je gaat op je eigen tempo door de stof heen.

Er wordt gewerkt in een groepje van maximaal vijf leerlingen per docent en ieder werkt op zijn eigen niveau. Er dus is geen sprake van klassikaal onderwijs.
De stof wordt stap voor stap en onderdeel na onderdeel aangeboden. De leerling/student gaat pas verder met de volgende stap als hij d.m.v. een toets heeft laten zien dat hij het betreffende onderdeel volledig beheerst.

Ter ondersteuning van de theorie zijn er veel praktijkoefeningen, zodat het niet bij droge sommen blijft maar het rekenen een toepasbare kennis voor het dagelijks leven wordt.

Prijzen:
- 1 uur per week: € 95 ,- per maand
- 2 uur per week: € 175,- per maand
- 3 uur per week: € 250,- per maand
(Betaalt u per kwartaal dan krijgt u 5% korting en betaalt u per jaar dan krijgt u 10% korting)

Ter introductie krijgt u 2 uur in de week, de eerste maand voor maar € 140,-
(deze aanbieding is geldig tot 15 maart 2015).

Wanneer:
Elke woensdag en vrijdag.
Woensdag tussen 13:00u. en 17:00u.
Vrijdag tussen 15:00u. en 18:00u.
U kunt zelf kijken welke uren u het beste uit komt.

Waar:
Op onze locatie in Oost
Bataviastraat 24
1095 ET Amsterdam

Heeft u vragen of wilt u uw kind inschrijven?
Neem dan contact op met Peter van de Kuit
Telefoon: 06-11472692
E-mail: peter@karinbijlescentrum.nl

Voorbereiding op de Centrale Eindtoets

Om al onze leerlingen goed voor te bereiden op de Centrale Eindtoets, hebben we in maart een aantal dagen gepland waarop ze extra kunnen oefenen.
Deze voorbereiding geldt voor groep 8.
- 18 maart, van 13:30u. tot 17:30u.
- 21 maart, van 10:00u. tot 13:30u.
- 25 maart, van 13:30u. tot 17:30u.
De kosten voor één dagdeel zijn €70,- , voor twee dagdelen €130,- en voor drie dagdelen € 190,-
Kijk voor meer informatie op de site.

Huiswerk-
begeleiding
Het is alweer een ruim half jaar dat we ook huiswerkbegeleiding leveren.
De kinderen maken hun huiswerk en krijgen hulp als blijkt dat ze ergens moeite mee hebben. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is de planning.
Een voorbeeld:
Een van de leerlingen maakte zijn huiswerk altijd op de valreep, een avond van tevoren dus, waardoor hij met regelmaat zijn toetsen vergat te leren. We hebben gekeken naar zijn weekindeling en daarop een planning gemaakt. En nu maakt hij zijn huiswerk op de dag dat hij het krijgt, waardoor hij het een week van tevoren af heeft. Ook vergeet hij geen toetsen meer.
Het weekend is huiswerk-vrij voor hem, het enige wat ie soms moet doen is leren voor een toets in het weekend.

Denkt u dat uw kind hier ook baat bij heeft? 
Er is nog plek, hoewel deze beperkt is. 
  • Vrijdag tussen 15:00u. en 18:00u.
  • Maximaal 5 kinderen per docent
  • Vanaf €50,- per maand 
  • Voor alle kinderen die huiswerk krijgen; op de middelbare school maar ook op de basisschool.
Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met Peter van de Kuit: peter@karinbijlescentrum.nl of 06-11472692
Huiswerkbegeleiding Karin Bijles Centrum
'Like' ons op Facebook
'Like' ons op Facebook

Reacties van ouders


"Onze dochter heeft haar rapport vorige week gekregen en wederom was het een mooi resultaat.
Lezen en spelling- A
Begrijpend lezen en Rekenen-B
Wij zijn d’ r allen heel blij mee, dank voor de goede hulp."

"Vanaf groep 6 ging mijn dochter achteruit met rekenen; het leek erop dat ze de basis kwijt was en daardoor verder achter kwam te lopen. Door een relatief korte periode bij Karin Bijles Centrum, heeft ze weer plezier in rekenen gekregen en een flinke vooruitgang geboekt."

"Zoek je bijles voor je kind? Ik kan je Karin Bijles Centrum van harte aanbevelen. Mijn zoon is met sprongen vooruit gegaan!"

"Het voorlopig advies van mijn zoon was niet wat we verwacht hadden (VMBO-K). Met extra aandacht en huiswerk zouden we er aan gaan werken maar helaas, er zat geen vooruitgang in (hij had er geen zin en geloof meer in). Via Marktplaats zijn wij bij Karin Bijles Centrum terechtgekomen en dankzij Karin is mijn zoon in ZEER korte tijd (vanaf vlak voor de kerstvakantie) toch tot VMBO-T op zijn eindcito gekomen!! Wij hebben te laat hulp ingeroepen anders had mijn zoon waarschijnlijk nog hoger gescoord maar wij zijn hier al ontzettend blij mee!"

"Nadat onze zoon, met een uitzonderlijk goed rapport, toch slechts een voorlopig advies van VMBO-T kreeg eind groep 7 (dit vanwege 1 slechte CITO score voor begrijpend lezen en zijn werkhouding) zijn we op internet naar bijles gaan zoeken. Hierbij kwamen we bij Karin Bijles Centrum terecht. Door gerichte bijles op het begrijpend lezen en het oefenen van Cito's heeft hij nu een 543 = Havo/VWO gehaald. Onze zoon is weer op het juiste spoor gezet en hij is nu super gemotiveerd geworden om er uit te halen wat er echt in zit."

Een hoop komt ook mondeling naar ons toe. De A'tjes en de B'tjes vliegen ons om de oren!
 

Voor meer reacties van ouders kijk op onze site
www.karinbijlescentrum.nl

Share
Tweet
Share
+1
Forward to Friend
Copyright © 2015 Karin Bijles Centrum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences