Karin Bijles Centrum, Nieuwsbrief juli 2014
View this email in your browser
Logo Karin Bijles


Karin Vertelt...

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en vele hebben de weg naar Karin Bijles Centrum inmiddels gevonden. De leerlingen van vorig jaar hebben hun lessen weer opgepakt terwijl er ook veel nieuwe leerlingen gestart zijn. Van harte welkom, we houden jullie graag op de hoogte via de nieuwsbrief. 
Tijdens de zomervakantie hebben we niet stilgezeten. Zomerschool voor Jou was weer een groot success. Vier weken lang is de Zomerschool open geweest en in totaal hebben 30 leerlingen meegedaan waarvan een aantal twee of zelfs vier weken. Er is hard gewerkt maar ook veel plezier gemaakt. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de reacties van ouders en leerlingen van de zomerschool. Het Parool heeft ons ook gevonden en een positief artikel geschreven over de zomerschool. 
U vraagt zich vast af: “ Hoe gaat het met Nordin?” (zie vorige nieuwsbrief) Hij heeft tijdens de zomervakantie les gehad van Peter. Vorige week zag ik hem weer maar ik herkende hem niet direct. Zijn hele houding was veranderd.
Zijn moeder schrijft het volgende:
"Mijn zoon zit vanaf de zomervakantie periode bij Karin Bijles Centrum. Vanaf groep 6 heeft hij al een leerachterstand op verschillende gebieden. We hebben hiervoor de hulp ingezet van een ander bijlescentrum, dit heeft helaas geen resultaten opgeleverd. Integendeel mijn zoon ging met tegenzin naar bijles en na zijn bijles uurtjes kreeg ik een teleurgesteld/gefrustreerd kind terug.
Na een teleurstellende entreetoets zijn we (na het lezen van de recensies) bij Karin Bijles Centrum terecht gekomen. Vanaf het eerste moment klikte het tussen Peter en mijn zoon, door de positieve aandacht en duidelijke uitleg gaat hij nu met veel plezier naar bijles en school. Zijn zelfvertrouwen is weer terug en niet te vergeten hij heeft weer plezier in het leren!
Zijn schoolresultaten zijn in een korte periode sterk verbeterd. Ik ben achteraf ontzettend blij dat ik toch de keuze heb gemaakt om via Karin Bijles Centrum hulp in te schakelen, ik raad het dan ook echt iedereen aan!!!
Bedankt Peter, voor datgene wat je tot nu toe al met Nordin hebt bereikt!!!"
Wat kunt u van ons verwachten in het nieuwe schooljaar?
- Er zijn veel veranderingen voor groep 8 wat betreft de toetsing en de overstap van basisschool naar het Voortgezet Onderwijs. Wij houden u op de hoogte.
- We hebben ons team weer uitgebreid hebben met twee leerkrachten, Emma en Juna. 
- We zullen weer Cito-trainingen en Entree-toets trainingen geven. 
- Het gehele team van Karin Bijles Centrum staat weer klaar om u en uw kind te begeleiden en kwalitatieve goede service te leveren.
- Wij zijn met huiswerkbegeleiding gestart onder leiding van Peter van de Kuit.
- Karin Bijles Centrum gaat zich ook gaat richten op middelbare scholieren die hulp nodig hebben bij hun huiswerk of individuele begeleiding bij een bepaald vak. We hebben momenteel vier leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in het middelbaar onderwijs. 
- Persoonlijk wil ik me meer richten op het begeleiden van ouders en leerlingen o.a. in het doolhof van de veranderingen in het onderwijs.

Een goed schooljaar toegewenst!

Met een vriendelijke groet,
Karin Verheijen.
Nieuwe docenten
We hebben weer twee nieuwe leerkrachten in ons midden. Emma heeft ervaring met kinderen die leerproblemen ondervinden. Zij zal ons team versterken op maandag, dinsdag en donderdag op locatie Oost. 
Juna heeft net een nieuwe baan maar wil ontzettend graag bijles blijven geven dus zal bij ons blijven als invalkracht op de locatie in West.
Les Anita
Juna
Emma
Julia heeft een heerlijke week op de Zomerschool doorgebracht: elke dag kwam ze moegespeeld, blij en tevreden naar huis. Samen met Anouk koos ze uit waar ze aan wilde werken. Ze is vol vertrouwen naar haar nieuwe school gegaan. De combinatie van leren, afgewisseld met het maken van creatieve dingen , het spelen bij Batavia en naar het Flevopark (bad) motiveert Julia. Ze ziet daardoor het leren niet meer als een onoverkomelijke berg, maar heeft er plezier in krijgt omdat het te overzien wordt: kortom: een aanrader!!!!

“Ik dacht de eerste dag: Oh, help, moet ik de hele dag werken?” Maar dat viel mee. Bijna alles wat we deden was leuk, ook de kinderen vond ik heel aardig. En de juffen zijn allemaal lief. Ik heb veel gerekend en het schrijven ging heel goed.”
Extra service

We hebben een nieuwe service; Begeleiding aan ouders van leerlingen.

Regelmatig krijgen we vragen van ouders en leerlingen op alle gebied van onderwijs en opvoeding. Wij willen u graag hiermee helpen en bieden dit daarom nu als een extra service. Het meest handig is als u per mail uw vraag stelt. Karin zal deze dan beantwoorden. Haar email adres is karin@karinbijlescentrum.nl
Zij probeert uw vraag altijd binnen 24 uur te beantwoorden.  

Nieuw!

Huiswerk begeleiding

Ga huiswerk-vrij het weekend in!

Loop je vast tijdens het huiswerk maken?
Ga je naar de middelbare school en wil je wel wat hulp bij je huiswerk?
Geen bijles nodig maar wat hulp bij het huiswerk is welkom?
Vind je het lastig om je huiswerk te plannen?
Wil je ook je huiswerk op tijd af hebben en meer vrije tijd?


Vanaf vrijdag 22 augustus is het ook mogelijk om huiswerkbegeleiding te krijgen bij Karin Bijles Centrum.

Elke vrijdagmiddag tussen 15:00u. en 18:00u. zijn we open voor huiswerkbegeleiding op onze locatie in Oost.
Het aantal plekken is beperkt, dus wees er snel bij. 

 • Maximaal 5 kinderen per docent
 • Voor zowel middelbare school als basisschool
 • Kosten per maand  € 50,- voor 1 uur per week
 • Meerdere uren per week ook mogelijk (tegen gereduceerd tarief)
 • Zie onze site voor een volledig overzicht van de tarieven

Voor meer informatie neem contact op met Peter van de Kuit:
peter@karinbijlescentrum.nl of 06-11472692

Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Kernprocedure 2014-2015

De kernprocedure regelt de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Dit jaar verloopt het tijdpad geheel anders voor groep 8 wat betreft toetsing, adviezen en plaatsing in het Voortgezet onderwijs. Omdat de Cito eindtoets zo laat in het schooljaar afgenomen wordt, zal het basisschooladvies het bindend advies worden. De basisscholen gebruiken hiervoor de Cito’s van het LVS (leerlingvolgsysteem) vanaf groep 6. Mocht de uitslag van de landelijke Cito toch hoger uitvallen dan is er ruimte voor gesprek en evt. kan het advies bijgesteld worden. Mocht de uitslag lager uitvallen dan blijft het advies van de basisschool staan. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt contact opnemen met Karin. Het beste is dat u haar een mail stuurt met uw vragen via karin@karinbijlescentrum.nl.

Hieronder vindt u het tijdpad van de kernprocedure. 

 1. In september/oktober geeft de school een voorlopig advies. Het basisschooladvies.

 2. N.a.v. dit advies wordt besloten of er door de leerling een LAT (Leerling Achterstand Toets) gedaan wordt. Deze toets wordt afgelegd in week 40 (29 sept t/m 1 okt).

 3. In oktober/november wordt het voorlopig basisschooladvies besproken met de ouders en de leerling.

 4. Voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) wordt aan de ouders toestemming gevraagd voor een CAP(capaciteiten)-toets. Dit is de NIO-toets. Deze zal worden afgenomen in de periode van oktober – december.

 5. In december krijgt u van de school een keuzegids met alle VO-scholen van uw basisschool.

 6. In januari starten de open dagen in de VO scholen (oriënteer u zelf goed en kijk welk onderwijs het beste bij uw kind past). De open dagen worden georganiseerd van 5 januari t/m 13 maart. In de keuzegids wordt vermeld wanneer welke school open dag heeft.

 7. In week 3 en 4 (in januari) wordt de laatste Cito-toets van het LVS (leerlingvolgsysteem) gegeven.

 8. In week 5 (eind januari) wordt het definitieve advies gegeven wat besproken wordt met ouders en leerlingen.

 9. 16 maart kunnen de ouders en leerlingen samen met hun school een voorkeurslijst samenstellen. Ze mogen drie scholen invullen die hun voorkeur hebben.

 10. In week 17 -op 21, 22 en 23 april- is de Landelijke Cito-toets.

 11. De uitslag van de landelijke Cito krijgt de status van “second opinion”. Enkel in geval van beter presteren door de leerling dan verwacht kan het leiden tot bijstellen van het basisschooladvies. Er wordt met ouders en leerling gesproken als de uitslag van de Cito hoger is dan verwacht.

 12. Definitieve plaatsing. Er vindt geen loting meer plaats maar er wordt gekeken naar de voorkeurslijst van de leerling. Er worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op de school van hun eerste keuze. Lukt dit niet dan wordt gekeken naar de tweede keuze. Dit gebeurt allemaal tegelijk zodat elke leerling op het zelfde tijdstip hoort op welke school hij welkom is. 

  Wij willen graag de leerlingen van groep 8 bijstaan om op het juiste niveau uit te stromen naar het Voortgezet Onderwijs. Dit doen we door een aantal dagen in te plannen om ze voor te bereiden op de toetsen die komen gaan. U vindt hieronder de dagen die we ingepland hebben.

Agenda
Voorbereidingen op de toetsen
van 2014 - 2015Voorbereiding op de NIO Test

In november en december zal de bij een aantal leerlingen de Capaciteiten toets (NIO) afgenomen worden. Hiervoor wordt door school uw toestemming gevraagd. We kunnen de leerlingen hierop niet trainen echter wel voorbereiden zodat ze weten wat ze te wachten staat. Op 18 oktober, 25 oktober, 1 november en 8 november van 13 uur tot 17 uur kunnen de leerlingen zich hiervoor inschrijven.
De kosten van zo’n middag zijn € 70,-.
Voor twee middagen zijn de kosten € 130,-


Mocht er na deze middag op bepaalde onderwerpen meer ondersteuning nodig zijn, dan is er de mogelijkheid om een CITO-pakket te nemen waarbij de leerling individueel hulp krijgt. Onder het kopje 'Pakketten' vindt u hier meer informatie over.
U kunt zich inschrijven door op antwoorden/reply te drukken en te vermelden voor welke training(en) en/of voor welk pakket u uw kind wilt aanmelden.


CITO voorbereiding voor LVS

In januari krijgen de leerlingen van groep 8 de laatste toets van het LVS (leerlingvolgsysteem). Deze toets bepaald mede het advies voor het voortgezet onderwijs. Om ze daar zo goed mogelijk op voor te bereiden hebben we een mooi programma voor ze gemaakt waarbij de leerlingen instructie krijgen op hoe ze de vraagstukken gestructureerd kunnen aanpakken. Ze herhalen de basisvaardigheden en de regels die daarbij horen. Ook oefenen ze met de aanpak van meerkeuzevragen, waarbij wij de nadruk leggen op het begrip van de stof en het verwoorden van de stappen en regels. 
De oefendagen zijn: zaterdag
15 november, 22 november27 december en 3 januari 2015 van 10 uur tot 17 uur.
De kosten voor een dag zijn € 150,- en voor twee dagen € 275,-. Dit is inclusief lunch.

Mocht er na deze middag op bepaalde onderwerpen meer ondersteuning nodig zijn, dan is er de mogelijkheid om een CITO-pakket te nemen waarbij de leerling individueel hulp krijgt. Onder het kopje 'Pakketten' vindt u hier meer informatie over.

U kunt zich inschrijven door op antwoorden/reply te drukken en te vermelden voor welke training(en) en/of voor welk pakket u uw kind wilt aanmelden.


CITO voorbereiding voor landelijke CITO toets

Woensdagmiddag 19 maart van 13.30 uur tot 17.30 uur, zaterdagochtend 21 maart van 9.30 uur tot 13.30 uur en woensdagmiddag 26 maart van 13.30 uur tot 17.30 uur hebben we de CITO voorbereiding voor de landelijke CITO-toets. Tijdens deze middag krijgen de leerlingen instructie op hoe ze de vraagstukken gestructureerd kunnen aanpakken. Ze herhalen de basisvaardigheden en de regels die daarbij horen. Ook oefenen ze met de aanpak van meerkeuzevragen, waarbij wij de nadruk leggen op het begrip van de stof en het verwoorden van de stappen en regels. 
De kosten voor een middag zijn € 70,- .
Voor twee middagen zijn de kosten € 130,-.

U kunt zich inschrijven door op antwoorden/reply te drukken en te vermelden voor welke training(en) en/of voor welk pakket u uw kind wilt aanmelden.
 

Pakketten

Een NIO- of CITO-pakket houdt in dat uw kind individueel hulp krijgt met de aanpak van de NIO-test of de CITO-toets. 
Naast wat er ook in de trainingen gedaan wordt zal er 'op maat' ingezoomd worden op onduidelijkheden die er nog zijn voor uw zoon/dochter, welke vervolgens behandeld worden.

Als u dat wilt kunt u uw kind ook inschrijven voor een NIO-pakket of een CITO-pakket zónder eerst een training te volgen.
U kunt kiezen tussen een pakket van 5 uur of van 10 uur. De kosten hiervan zijn voor 5 uur € 175,- en voor 10 uur € 340,-

U kunt zich inschrijven door op antwoorden/reply te drukken en te vermelden voor welke training(en) en/of voor welk pakket u uw kind wilt aanmelden.
'Like' ons op Facebook
'Like' ons op Facebook

Een droom komt uit

Mijn dochter heeft al een paar jaar de droom om op het IVKO te komen, kunstzinnig als ze is. Haar lagere school periode heeft ze veel last gehad van het moeite hebben met taal. Gelukkig was haar advies van school hoog genoeg om op het IVKO te komen. Toen moest ze de Cito maken en helaas was haar score niet hoog genoeg.

Zij, ik en mijn vrouw ook, waren hier heel verdrietig om en ze zag haar droom in duigen vallen. Mijn dochter moest een NIO-test doen om te kijken of ze alsnog zou kunnen worden toegelaten op het IVKO. Helaas scoort mijn dochter bij examens niet zo hoog vanwege zenuwen en dergelijke. Gelukkig was ik bekend met de resultaten van Karin Bijles Centrum.

Bij Karin Bijles Centrum heeft mijn dochter een stoomcursus gehad van Guido hoe zij een NIO-test moest maken. Zij kreeg er gedurende de bijles al veel meer vertrouwen in.
Toen kwam de dag dat ze hem moest maken en ze heeft hem dankzij Karin Bijles Centrum met glans gedaan. Zelfs hoger dan haar advies.
Vandaag de dag zit ze op het IVKO en zie ik elke dag haar genieten van het naar school gaan.

Glinsterende ogen!

Dit was zeker niet gebeurd als ze niet bij jullie deze bijles had gedaan.
Ik dank jullie uit de grond van mijn hart dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen.
Fred Helsloot

“Het heeft mij enorm geholpen en daarom ben ik aangenomen op het IVKO. Ik voelde mij tijdens het maken van de NIO-test heel erg zeker.
Hartstikke bedankt.”
Laura Helsloot

 

Voor meer reacties van ouders kijk op onze site
www.karinbijlescentrum.nl

'Like' ons op Facebook
'Like' ons op Facebook
Share
Tweet
Share
+1
Forward to Friend
Copyright © 2014 Karin Bijles Centrum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences