Copy

Kære FYGO-medlemmer,

 

Nyt fra seneste bestyrelsesmøde januar 2019


Budgettet for internatet gennemgåes og diskuteres. Kommende internat giver lidt mere underskud end vanligt, men dette skyldes at der er planlagt oplæg udenfor specialet samt længere program dag 2. Til gengæld er der økonomisk støtte fra DSOG til at dække udgifter til lægeforeningen i 2019.
FYGO skal til Forårsmødet stå for indkaldelse af Phd oplæg samt abstracts - vi glæder os meget til at høre hvad vores medlemmer har at byde på.Internat 2019


Så er det ved at være sidste chance for deltagelse i Internatet d.21.-22.marts 2019 på Hotel Trinity, Fredericia. Sidste frist er 3.februar. Vi ser super meget frem til at hygge sammen med jer allesammen og lære en masse om diverse billeddiagnostik fra de ypperste i Danmark. Der kommer desuden nye pladser i bestyrelsen - hold øje med indkaldelsen til Generalforsamling - vi kommer til at skulle bruge nogle nye stærke kræfter!
 

Invitation til at indsende poster til DSOGs Forårsmøde

 

På vegne af DSOG´s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG til at præsentere elektroniske postere på Forårsmødet d. 5. april 2019. 

Alle indsendte og accepterede postere vil blive vist elektronisk, der vil ikke være mulighed for at hænge ”fysiske” postere opLæs mere på DSOGs hjemmeside  


Invitation til Ph.d foredrag ved DSOGs Forårsmøde

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af det forgangne år har forsvaret og erhvervet sig grad af Ph.d. eller Dr.med., til at deltage i Forårsmødet, fredag d. 5. april 2019.  Der vil blive mulighed for en kort præsentation af projektet, hvorefter det bedste oplæg vil blive kåret. 

For tilmelding, kontakt Fjóla Jónsdóttir, formand for FYGO, pr. mail fjolaj@gmail.com
 

 

Hvem har fortjent FYGO-prisen 2019?

Så er det igen tid til at overveje om netop din/jeres afdeling, leder, uddannelsesansvarlige, kollega eller lignende har gjort noget ganske særligt for din/jeres uddannelse og oplæring?

Vi opfordrer hermed til indstillinger til årets uddannelsespris 2019. Udvælgelsen blandt de indstillede foretages af FYGOs bestyrelse og uddeles på DSOG’s forårsmøde, april, Hindsgavl.

Der skal indsendes en kortfattet, skriftlig indstilling, som skal være bestyrelsen i hænde senest den 15.marts 2019 og indsendes pr. mail til bestyrelsesmedlem:

Anne Rahbek Zizzo (zizzoanne@gmail.com)

 

Seneste minireferater/referater fra bestyrelsesmøder kan findes her

De bedste hilsner

FYGO bestyrelsen

Kommende kurser/møder

Året rundt er der kurser i både øst og vest - nogle arrangeres af FYGO, nogle arrangeres af DSOG - og et enkelt arrangeres i fællesskab.


Det kræver medlemskab af FYGO/DSOG at deltage i DSOG møderne, mens FYGOs egne aften kurser ikke kræver medlemskab, men til gengæld er det billigere for FYGO medlemmer.

FYGO holder aften kurser flere gange årligt i både øst og vest, og så er der et 2-dags internat der holdes omkring Lillebælt. De er mest relevant for folk i intro/HU. Internat er et godt sted at lære en masse og møde kolleger, hvor der er tid til at socialisere til god mad og god vin.

DSOG kurserne findes alle som min 2-dags kurser inkl festmiddag og er som følgende:

  • Januar: "Sandbjerg", holdes på Christiansminde (inkl overnatning): Det obstetriske guideline møde, hvor nye guidelines fremlægges og diskuteres. Man kan melde sig til at  en guideline eller "blot" deltage for at lære.

  • April: "Forårsmødet", holdes på Hindsgavl (inkl overnatning). Fælles gyn/obs møde med emner der er relevant for hele specialet. Revy hvert andet år (meget underholdende)

  • September: "Hindsgavl", holdes på Hindsgavl (inkl overnatning): Det gynækologiske guideline møde, hvor nye gynækologiske guidelines gennemgåes. Her kan man også melde sig til at udarbejde guidelines eller "blot" deltage.

  • November: "Efterårsmødet", holdes i København (uden overnatning). Fælles gyn/obs møde med emner der er relevant for hele specialet. FYGO arrangerer lørdagens program. Fælles middag fredag på Domus Medica.Kursusrække 2019 – VEST29. Januar 2019: UK/Oprejst fødsel

Februar 2019: Samråd og sårbare gravide

23. April 2019: HU Ansøgningskursus

Maj 2019: Gyn-Obs endokrinologi

September 2019: Vulvalidelser, sexologi, dysplasi

Oktober 2019: Etnicitet i gyn-obs

November 2019: Kirurgisk teknik og komplikationer


Kursusrække 2019 – ØST27. Februar 2019: Ungdomsgynækologi

24. April 2019: Abortus habitualis

Maj 2019: Bariatiske gravide  

DSOG møder mm
Gynækologi dag - Den vanskelig hysterektomi d.27. februar 2019, Skejby

DSOGs og Jordemoderforeningens årlige møde om obstetrisk kodning d.21.marts 2019

DSOG forårsmøde d.5.-6.april 2019

NFOG Educational commité kursus om etiske dilemmaer, d.25.-26. April 2019 Stockholm.

Gynækologisk guidelinemøde (Hindsgavl) d.6-7.september 2019

Se desuden
FYGOs hjemmeside for inspiration for andre møder/kurser


 
Copyright © 2019 FYGO, 

Find os her:
FYGO
Brendstrupgårdsvej 100
Aarhus N 8200
Denmark

Add us to your address book


Afmeld mig fra nyhedsbrevet

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FYGO · Brendstrupgårdsvej 100 · Aarhus N 8200 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp