Copy
Nieuwsflits Expertisenetwerken (L)VB Amsterdam

Eerste Nieuwsflits Expertisenetwerken (L)VB Amsterdam


Om te zorgen dat de deskundigheid die nodig is voor mensen met een (Licht) Verstandelijk Beperking snel en adequaat gevonden wordt, zijn de Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB 18+ Amsterdam ontwikkeld. Voor beide netwerken is een convenant opgesteld, om de inhoud en organisatie van de samenwerking formeel te borgen. 

We kunnen nu nog meer in gezamenlijkheid kennis, ervaring en expertise delen op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van jeugdigen en volwassenen met een (L)VB en bijkomende problematiek. In deze nieuwsflits delen we informatie over het netwerk en activiteiten van de leden.

Lees meer over de expertisenetwerken in deze factsheet of op de website www.lvbinamsterdam.nl

Heeft u ideeën voor deze nieuwsflits?
Laat het ons weten via info@lvbinamsterdam.nl

Informatie & Advies


Werkt u bij een zorg/ welzijnsorganisatie of wijkteam en heeft u een vraag over een cliënt met een Licht Verstandelijke Beperking; over de behandeling of over een geschikte (vervolg) plek?  De inhoudelijk deskundigen denken graag mee en geven vanuit hun specifieke expertise advies.

Stel uw vraag via de site lvbinamsterdam.nl en de coördinatoren van het netwerk verbinden u met 1 of meerdere experts van het netwerk. 
Neem voor vragen over de adviesfunctie contact op met ons: info@lvbinamsterdam.nl of 020 512 8888.

25-10 Netwerkbijeenkomst  LVB 18+


Op 25 oktober 2016 vindt de tweede netwerkbijeenkomst (nieuwe stijl) van het expertisenetwerk LVB 18+ plaats. Een bijeenkomst voor het delen van kennis, vragen, signalen, succesverhalen en het optimaal benutten van het netwerk! Dit keer is er extra aandacht voor Verslaving & LVB met een presentatie van Anita Oliemans van Jellinek.

Leden van het netwerk kunnen zich aanmelden op de SIGRA website.

Lees ook de verslagen van de afgelopen bijeenkomsten in juni en juli:
Jet Brinker

De platformen van de netwerken


De leden van de twee platformen (Jeugd en 18+) komen vijf maal per jaar bijeen (managers en beleidsadviseurs).
Tijdens deze platformbijeenkomsten bespreken zij beleidsontwikkelingen en specifieke thema’s. Zo zorgen zij voor betere samenwerking onderling en met stakeholders als de gemeente en de zorgverzekeraar. Elk jaar benoemt het platform thema’s waar zij actief op inzet: o.a. spanningen tussen Jeugdwet, WLZ en WMO, LVB en eigen regie, Dagbesteding en werk.
 
Jet Brinker, zorgmanager ’s Heeren Loo en deelnemer aan beide platformen: ’Door regelmatig kennis te delen over onze doelgroep en intensief samen te werken worden onze jongeren gezien en gekend, waardoor wij professionals hun beter kunnen begeleiden naar een goede toekomst!'

Perspectief actief met Social return


Aangesloten bij ons netwerk is Perspectief GZ. Deze instelling richt zich op extramurale zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de regio Amsterdam en Zaanstreek Waterland.

Directeur Hüseyin Kayapinar: "Al tien jaar geleden deed ik zaken met het stadsdeel waar toen onze kantoren zaten. Ik kreeg het verzoek om ongeveer 40 uur per jaar – naast onze reguliere activiteiten – te besteden aan maatschappelijke doeleinden. Daar wilden wij als organisatie graag aan meedoen. Social return noemen we dat nu.”

Lees ook het interview van de Gemeente Amsterdam met Hüseyin Kayapinar over de activiteiten van Perspectief en social return


Een overzicht van alle leden van Expertisenetwerken LVB Amsterdam vind je hier

Workshop Niet Zichtbare Beperking


Voor medewerkers in het maatschappelijk voorveld en de informele zorg in Amsterdam worden voorlichtingsworkshops over niet zichtbare beperkingen georganiseerd. Hoe herkent u een niet zichtbare beperking en hoe kunt u hier rekening mee houden? In uw werk heeft u contact met veel verschillende mensen. Soms heeft u het gevoel dat er ‘iets’ is. Het gesprek verloopt stroef, de ander reageert vreemd of lijkt u niet te begrijpen. Heel vervelend. Voor u, maar ook voor degene met wie u in gesprek bent. Hoe komen jullie toch verder?

Lees meer op www.meeaz.nl/professionals/nzb

De Voorlichting Niet Zichtbare Beperkingen wordt vanaf volgend jaar digitaal beschikbaar gesteld.

Amsterdammers met LVB aan het woord! 

 

Mensen met een beperking moeten kunnen meedenken en meebeslissen over hun leven, de zorg en het beleid daarover. Net als ieder ander. In 2017 wordt daarom vanuit Cliëntenbelang Amsterdam en KansPlus een LVB-cliëntenplatform (werktitel) opgericht.


Het stedelijke platform werkt niet met een vastomlijnde raad, maar in een netwerk waarin iedere persoon met een LVB mee kan denken op een manier die voor hem of haar passend en wenselijk is. De eerste adviesverzoeken zijn al binnen en op 6 oktober ging een groep mensen met LVB in gesprek met het Ministerie van V&J.
 

Op de hoogte blijven, meedenken of meedoen?
Laat hier je mailadres achter! 

 

Ook is het Jeugdplatform Amsterdam actief. Met het Jeugdplatform hebben jongeren en ouders een stem in de zorg voor jeugd en passend onderwijs. Een van haar hoofdtaken is het adviseren van de gemeente Amsterdam. Recent is bijvoorbeeld advies gegeven over wachttijden in de jeugdhulp.

Neem eens een kijkje op de website van het Jeugdplatform.

Ontwikkelingen in beleid


Belangrijke beleidsontwikkelingen inzake LVB vanuit de gemeente Amsterdam:
  • Stedelijk zoekt Amsterdam naar de meest effectieve wijze om LVB-beleid in de verschillende Resultaatverantwoordelijke Eenheden met elkaar te verbinden.
  • Binnen het armoedebeleid is nadrukkelijk aandacht voor de risicogroep mensen met beperkte cognitie. Ook daar wordt samen met de ervaringsdeskundigen gewerkt aan de ontwikkeling van een app voor financieel inzicht en –beheer.
  • In samenwerking met Buurtcirkels en De Regenbooggroep wordt gezocht naar good practises in netwerkontwikkeling voor kwetsbare groepen (waaronder LVB).
Volg de ontwikkelingen in beleid rond LVB in de nieuwsbrieven Wegwijs in de Wmo en Zorg voor de jeugd van de gemeente Amsterdam

Overzicht van expertisenetwerken in Amsterdam


Naast de expertisenetwerken (L)VB zijn in Amsterdam nog andere expertisenetwerken actief, waarin organisaties hun ervaring en expertise rond kwetsbare doelgroepen bundelen. SIGRA coördineert deze expertisenetwerken, met beleidsmatige ondersteuning, borging van samenwerkingsafspraken en optimalisatie van de vindbaarheid en doelmatigheid van de netwerken. Het betreft de expertisenetwerken Autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en Jonge Kind. De netwerken streven naar samenhang van het zorg- en welzijnsaanbod, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen.

Deze factsheet geeft een overzicht van de 5 expertisenetwerken


 
De Expertisenetwerken Jeugd (L)VB en LVB18+ worden ondersteund door SIGRA.
De coördinator Jeugd is Evelien Janssen.
De coördinator voor 18+ is Charlotte Kuijper
Email
Website
Deze nieuwsflits is een uitgave van de Expertisenetwerken LVB Amsterdam

p/a Maassluisstraat 574A,
1062 GZ Amsterdam

info@lvbamsterdam.nl

Aanmelden | Afmelden | Gegevens wijzigen | Bekijk online | Website