Copy
 Bekijk hier de webversie
Nr. 10 Jaargang 2

Nieuwe websites VZVZ 


De website van VZVZ is helemaal vernieuwd en bestaat nu uit twee delen: een website voor zorgverleners en IT'ers en een website voor burgers. Deze laatste heet Volgjezorg.

Door de steeds uitgebreidere informatievoorziening was het niet meer goed mogelijk om op een eenvoudige manier alle informatie te ontsluiten. Daarom heeft VZVZ behalve een moderniseringsslag op haar website ook de site in tweeën gedeeld.  www.vzvz.nl richt zich met informatie op zorgverleners en IT’ers. www.volgjezorg.nl bevat informatie gericht op de burger.
 
Door de burger een eigen website te geven, kunnen zij eenvoudiger informatie vinden over digitale uitwisseling van medische gegevens, privacy en veiligheid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving op dit gebied.


 
Mocht u op- en aanmerkingen hebben op de websites, dan hoor ik dat graag via qlinden@xs4all.nl of lsp@ezda.nl. Ik verzamel alle input en koppel terug naar VZVZ.

 

LSP in FTO


In een van de RKO’s kwam naar voren dat het belangrijk is dat ook de huisartsen zoveel mogelijk aangesloten worden op het LSP. Geopperd werd om dit onderwerp op een FTO te agenderen.
 
Aan die apothekers die in hun FTO daar aan mee willen werken, verlenen VZVZ en EZDA graag ondersteuning om dit te realiseren. Mail mij op qlinden@xs4all.nl of lsp@ezda.nl.

 

LSP verbeterplan 2018


In het LSP verbeterplan voor 2018-2019 staan twee belangrijke onderwerpen: de eerste is Voorschriften Eerstelijn inclusief autorisatieverzoek herhaalmedicatie. Het tweede onderwerp is eLab waarbij laboratoria hun labwaarden ter beschikking stellen aan apotheken.
 
Beide onderwerpen worden met betrokken partijen verder uitgewerkt en opnieuw ter financiering aangeboden aan ZN. Met voldoende middelen kunnen beide onderwerpen worden opgepakt en geïmplementeerd.

  
Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Op dit moment nog voornamelijk in de eerste lijn tussen apotheken onderling, tussen huisartsen en Huisartsenposten, en tussen apotheken en huisartsen. Het LSP wordt ondersteund door EZDA.
Contactpersoon: Cunera van der Linden, apotheker (06 19975901)

Voor technische vragen raadpleeg uw leverancier.
Voor vragen over uw gebruikersovereenkomst raadpleeg VZVZ (support@vzvz.nl of 070 3173492)
Email
Website
Deze nieuwsflits is een uitgave van EZDA en verschijnt 1x per maand.
p/a Maassluisstraat 572 B
1062 GZ Amsterdam

T: 020-512 88 88
E:
lsp@ezda.nl

Aanmelden | Afmelden | Gegevens wijzigen | Bekijk online | Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
EZDA · Maassluisstraat 574 A · Amsterdam, NH 1062 GZ · Netherlands