Copy

Nieuwsflits Expertisenetwerk Autisme Amsterdam


Samen zorgen voor mensen met autisme vraagt om goede afstemming over de activiteiten van netwerkleden en ontwikkelingen in Amsterdam. Via deze nieuwsflits geven we informatie aan de leden van het netwerk en onze partners.

Wilt u ook iets communiceren aan het netwerk of heeft u ideeën voor deze nieuwsflits? Laat het weten aan Renee Blaisse via info@autisme-amsterdam.nl
Nieuwe coördinator: Renee Blaisse

Hoi! Mijn naam is Renee Blaisse en ik ben de nieuwe coördinator van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. Ik werk sinds maart bij SIGRA en ik houd me bezig met het jeugdbeleid in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Ik voel me verheugd op deze manier bij te kunnen dragen aan het goede werk van het Expertisenetwerk Autisme.

Je kunt mij bereiken via info@autisme-amsterdam.nl of via het telefoonnummer 06-58084216.
9 mei: INSAR community conference 

Morgen wordt INSAR community conference 2018 georganiseerd, een auti-vriendelijk congres in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Het gaat over de nieuwste wetenschappelijke inzichten over autisme bij volwassenen. Zowel zorgprofessionals als volwassenen met autisme en hun naasten zijn welkom! Voor meer informatie klik hier.
Netwerk- en themabijeenkomsten

Dit jaar worden de volgende netwerk- en themabijeenkomsten georganiseerd door het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam:
 • Netwerkbijeenkomst over het Adviesteam Autisme op donderdag 28 juni 14.00 - 17.00 uur bij MEE AZ.
 • Themabijeenkomst over Thuiszitters op dinsdag 5 juni 15.00 - 16.30 uur. Neem voor meer informatie contact op met Adriaan Verkade via a.verkade@altra.nl
 Verdere netwerk- en themabijeenkomsten 2018:
 • Netwerkbijeenkomst over verbinding met Allianties (najaar 2018)
 • Netwerkbijeenkomst in samenwerking met Expertisenetwerken Jeugd (L)VB, LVB 18+, NAH en Autisme (najaar 2018)
 • Woonmarkt – De Latei (datum ntb)
 • Themaavond Autisme door iQ Coaches (datum ntb)
Voor meer informatie over de netwerk- en themabijeenkomsten neem contact op met Renee Blaisse via info@autisme-amsterdam.nl.
 
PEERS training

De Bascule is in april gestart met een nieuwe sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis; de PEERS training. De training is een sociale vaardigheidstraining die zich specifiek richt op het maken van vrienden en onderhouden van vriendschappen. Uniek van PEERS is, dat er is gekeken naar wat werkt: wat doen sociaal vaardige jongeren in bepaalde situaties? Onderwerpen die in de PEERS training naar voren komen zijn:
 • Gespreksvaardigheden
 • Mengen in een gesprek
 • Humor
 • Kiezen van vrienden
 • Omgaan met afwijzing, pesten, roddels en ruzie
De training bestaat uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten. De ouder(s) of andere betrokkene volwassene van de jongere, worden actief betrokken bij de training door middel van wekelijkse bijeenkomsten. 
 
Voor wie?
Jongeren van 12-18 jaar met autisme en een gemiddeld intelligentieniveau. Het is belangrijk dat zowel de jongere als de ouder gemotiveerd zijn om aan de training mee te doen.
 
Neem voor meer informatie over de PEERS training contact op met Emeline van Wettum, basispsycholoog van de expertisegroep ASS van de Bascule.
PEERS training 18 - 25 jr. in dr. Leo Kannerhuis

Ook het dr. Leo Kannerhuis, locatie polikliniek Amsterdam, gaat starten met de PEERS training.
Bij deze instelling is de training gericht op deelnemers van 18 - 25 jaar.  
 
Neem voor meer informatie over de PEERS training contact op met polikliniek Amsterdam van het Leo Kannerhuis: polikliniekamsterdam@leokannerhuis.nl of 020 567 24 24.
Psycho-educatie ASS

WRITEjunior is een schrijftherapie voor jeugdigen met PTSS. In maart is een nieuwe versie van dit behandelprotocol uitgekomen met daarin een extra bijlage over psycho-educatie over ASS aan kinderen, jongeren en hun ouders. Het doel is om op een systemische en opbouwende manier psycho-educatie te geven en dit tijdens de behandeling schriftelijk vast te leggen. Door in de psycho-educatie de gezinscontext te benutten wordt het kind meer deel van het gezinsgeheel in plaats van het ‘buitenbeentje’.

Het protocol is ontwikkeld door drs. Sacha Lucassen (werkzaam bij UvA minds te Amsterdam)  en prof. dr. Saskia van der Oord (werkzaam bij Katholieke Universiteit van Leuven te Leuven). Het protocol is erkend door het NJI. Een samenvatting van het wetenschappelijk onderzoek naar het protocol is hier te lezen.


 
PCM Agressiemanagementtrainig

Vanaf dit jaar biedt Raeger Autismecentrum als enige in Nederland PCM Agressiemanagementtrainingen aan. PCM staat voor Professional Crisis Management en is een training ontwikkeld door het bedrijf PMCA. De PCM agressiemanagementtraining is geschikt voor ouders van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis en zorgprofessionals werkzaam in het autismespectrum. Trainingen van PCMA zijn altijd gericht op de veiligheid van de cliënt, het voorkomen en reduceren van verwondingen en de-escaleren en voorkomen van agressief en explosief gedrag. Raeger Autismecentrum biedt deze trainingen aan op verschillende niveaus, zodat u altijd kunt instappen en desgewenst aan een vervolgtraining kunt deelnemen.
 
De eerstvolgende PCM training (Practioner 2) is  op 23, 26 en 30 mei a.s. U kunt zich tot uiterlijk 16 mei opgeven via onze website. Kijk hier voor meer informatie en actuele cursusdata.
Jaarlijks congres autisme 2018

Het jaarlijkse congres autisme vindt plaats op 8 november 2018 en draait dit jaar om hoe je als professional mensen kunt helpen om hun autisme te hanteren. Op dit congres hoor je van vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk hoe je mensen met autisme en hun sociale omgeving daarin kunt ondersteunen. Lees hier meer over het congres.
Artikel autisme en anorexia

In het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme is een artikel verschenen van CCE-coördinator Rutger Clarijs en Annelies Spek, hoofd Autisme Expertisecentrum en Autisme Academy over autisme en anorexia bij volwassenen.

Meer informatie lees je hier, op de site van het WTA.
Video expertisnetwerken 

Het Expertisenetwerk Autisme heeft in samenwerking met de Expertisenetwerken Jeugd (L)VB, LVB 18+, en NAH een video gemaakt over het werk van de expertisenetwerken in Amsterdam en omstreken. In deze netwerken bundelen organisaties hun ervaring en expertise rond deze kwetsbare doelgroepen. Bekijk hier de video in slechts 2 minuten en kom erachter wat de expertisenetwerken te bieden hebben. De video is ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan de netwerken onder professionals, beleidsadviseurs, managers, bestuurders en financiers binnen zorg & welzijn. Voel je vrij de video te delen binnen je netwerk!
Overig nieuws
 • Specialpool Amsterdam is een poolclub voor jongeren en volwassenen met een beperking. Elke zaterdagmiddag kan er gratis gespeeld worden van 13:00 tot 16:00 uur in poolclub plan B. Bekijk de flyer voor meer informatie.
Het Expertisenetwerk Autisme heeft tot doel te bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt en blijft.
Meer informatie over het expertisenetwerk vindt u in het jaarplan.
Het expertisenetwerk wordt ondersteund door SIGRA. Coördinator vanuit SIGRA is Renee Blaisse.
Email
Website
Deze nieuwsflits is een uitgave van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. 
p/a SIGRA
Maassluisstraat 574A
1062 GZ Amsterdam

T: 020-512 88 88
E:
info@autisme-amsterdam.nl

Aanmelden | Afmelden | Gegevens wijzigen | Bekijk online | Website