Copy

Gebruikt u LSP signaalfunctie?


Apothekers kunnen zich abonneren op LSP signaal. Met deze functie krijgt u bericht wanneer andere zorgverleners gegevens van door u gevolgde patienten wijzigen. U kunt deze signaalfuctie aanzetten voor bepaalde patienten bijvoorbeeld als u de medicatie verstrekkingen aan een patient uit een risicogroep wilt volgen.

Graag krijgen wij inzage in het gebruik van deze signaalfunctie in onze regio.
Daarom willen wij u vragen om kort twee vragen hierover te beantwoorden via deze link
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Nieuwe UZI middelen nodig?


Zorg dat u erop tijd bij bent! UZI middelen zijn drie jaar geldig. Veel zorgverleners zijn in het voorjaar van 2013 gestart met de voorbereiding om met het LSP te gaan werken. De geldigheid van de UZI passen en de certificaten loopt in 2016 af.
Om niet zonder deze middelen te komen zitten is het advies: check de verloopdata. Vraag de nieuwe UZI middelen op tijd aan want het leveren kan enkele weken duren.

Nieuwe UZI middelen kunnen worden aangevraagd via www.uziregister.nl

 

Ontwikkelingen


De afstemming vanuit de Farmacie wordt landelijk geregeld via het Sectoraal Overleg.
Hierin zitten de voorzitters van de gebruikersverenigingen, van ASKA, Napco, NVZA/NVPF en LSP gebruikers uit de regio’s. Overleg moet leiden tot een landelijk gedragen ontwikkelagenda.
Voor de komende periode staat geprioriteerd:
  • Elektronisch voorschrift zonder elektronische handtekening (zgn vooraankondiging) van tweede naar eerste lijn.
  • Slimmer actualiseren van medicatiegegevens; door selectie van patiëntengroepen.
  • Actualiseren van medicatiegegevens meer afgestemd op de wens van de apotheker
Houd de informatie daarover in de gaten!       
 

Denk mee!


De regio coördineren en vertegenwoordigen kan onmogelijk zonder een actieve inbreng van de gebruikers. Graag roep ik u daarom op om alle zaken rondom het LSP te delen met ons.

Deel uw feedback met ons via lsp@ezda.nl 
Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners. Op dit moment nog voornamelijk in de eerste lijn tussen apotheken onderling, tussen huisartsen en Huisartsenposten, en tussen apotheken en huisartsen. Het LSP wordt ondersteund door EZDA
Contactpersoon: Cunera van der Linden, apotheker (06 19975901)

Voor technische vragen raadpleeg uw leverancier.
Voor vragen over uw gebruikersovereenkomst raadpleeg VZVZ (support@vzvz.nl of 070 3173492)
Email
Website
Deze nieuwsflits is een uitgave van EZDA en verschijnt 1x per maand.
p/a Maassluisstraat 572 B
1062 GZ Amsterdam

T: 020-512 88 88
E:
lsp@ezda.nl

Aanmelden | Afmelden | Gegevens wijzigen | Bekijk online | Website