Copy
Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien | 8. april 2015

75-året for Danmarks besættelse markeres med stor lokalhistorisk udstilling

Fakta om udstillingen


Besættelsestidens Han Herred
Udstilling i Tinghuset, Østergade 53, Fjerritslev

9.-12. april 2015 | Åbent dagligt kl. 13-17
Gratis adgang alle dage

Borgmester Mogens Gade åbner herredsudstillingen torsdag 9. april kl. 13.00
Kransenedlæggelse på Fjerritslev Kirkegård kl. 12 som markering af 75-års dagen for Danmarks besættelse 1940

Foredrag hver dag kl. 14.00
  • Torsdag 9. april »Dagligliv under besættelsen« ved Ketty Johansson
  • Fredag 10. april »Flygtningesituationen fra 1945 og frem« ved Arne Sloth Kristoffersen
  • Lørdag 11. april »Våbenmodtagelser og modstandsarbejde i øvrigt« ved Aksel C. Nielsen
  • Søndag 12. april »En kærlighedshistorie fra 2. Verdenskrig« ved Inge Pedersen
»Alsang« ved Frank Nielsen mfl. hver dag kl. 16.00

Den nye film »9. APRIL« vises i Fjerritslev Kino fra 9. til 14. april (undt. lørdag)
Premierearrangement med foredrag ved Asger Hylleberg torsdag 9. april kl. 19.00
Læs mere på www.fjerritslev-kino.dk

Læs mere om udstillingen her
Tinghuset i Fjerritslev danner i dagene 9.-12. april rammen om en lokalhistorisk begivenhed af de større, nemlig en udstilling om Han Herred under den tyske besættelse 1940-45. Hele det nyrenoverede tinghus tages i brug, såvel retssalen som fængselscellerne og den tidligere arrestforvarerlejlighed i to etager

Udstillingen markerer 75-året for Danmarks besættelse og er iværksat af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, som gennem de sidste tre år har arbejdet med projekt »Besættelsestidens Han Herred«. Samvirket omfatter samtlige 24 sogne i Han Herred – fra Øland i øst til Vesløs i vest – og står hvert år bag udgivelsen af Han Herred Bogen med artikler og billeder fra alle lokalområder.

– Herredsudstillingen er kulminationen på projekt »Besættelsestidens Han Herred«, fortæller koordinator Ejgil Bodilsen, som glæder sig over den store opbakning, som projektet har fået fra lokalhistoriske foreninger og sognegrupper såvel som en lang række enkeltpersoner. Omkring et halvt hundrede mennesker er involveret i planlægningen og afviklingen.

– Det har fra starten været vigtigt for os, at projektet skulle være bredt folkeligt, så alle og enhver har kunnet bidrage med billeder, oplysninger og effekter og melde sig som aktiv i indsamlingsarbejdet.

– Vi ønsker at beskrive besættelsestiden i alle dens facetter, som tingene var. Derfor handler udstillingen også om dagliglivet og om, hvordan foreningslivet og samfundet i øvrigt fungerede under den massive tyske tilstedeværelse i Han Herred, hvor Bulbjerg var udpeget til en af hovedstationerne på forsvarsværket Atlantvolden langs Vestkysten. Naturligvis sætter vi også fokus på modstandsbevægelsen og de mange modtagegrupper for våben fra England.

– Men det har ikke været hensigten sætte os til dommer over, hvad der kunne være gjort anderledes. Tingene var langt fra sort-hvide. Derimod skulle vi gerne blive meget klogere på, hvad der rent faktisk skete.

Ejgil Bodilsen oplyser, at der ikke mindst på det seneste er indkommet rigtig meget materiale til de lokalhistoriske arkiver. Materialet registreres i Arkiv.dk hos Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev, som har været et vigtigt omdrejningspunkt i hele projektet, og en lang række artikler er desuden publiceret på Hanherred.dk og i Han Herred Bogen.

– Derved er der masser af tilgængeligt stof, hvis enkeltpersoner, historikere og skoleklasser vil arbejde med videre emnet i fremtiden. I øvrigt er herredsudstillingen åben for skoleklasser fredag formiddag og hele mandagen.

 

Officiel åbning


Den officielle åbning af herredsudstillingen finder sted torsdag 9. april kl. 13 ved borgmester Mogens Gade fra Jammerbugt Kommune, som også har bakket projektet op via bevilling fra KFL-udvalget. Endvidere støttes »Besættelsestidens Han Herred« af en lang række lokale sponsorer.

Eftermiddagens program byder på foredrag om dagliglivet under besættelsen ved Ketty Johansson kl. 14, og kl. 16 er der overrækkelse af præmie til 8.k på Fjerritslev Skole, som i anledning af udstillingen har været på besøg i lokalarkivet og haft undervisningstimer med Arne Sloth Kristoffersen fra besættelsestidsprojektet. Det er der kommet en række velskrevne stile ud af.

Åbningsdagens program fortsætter med en halv times alsang med Frank Nielsen som forsanger og Per Gregersen ved klaveret, og kl. 16.40 afsluttes med underholdning ved Jammerbugt Vokalensemble.

Hver af de fire udstillingsdage bliver der foredrag kl. 14 og alsang kl. 16. De øvrige foredrag er lagt i hænderne på Arne Sloth Kristoffersen, Aalborg, Aksel C. Nielsen, Aalborg, og Inge Pedersen, Nørhalne, som på hver sin måde og med personlige vinkler belyser det store tema.

På åbningsdagen har Fjerritslev Kino et specialarrangement om filmen »9. april«, som vises frem til 14. april.

 

Kransenedlæggelse 9. april


Torsdag 9. april kl. 12 markeres 75-års dagen for Danmarks besættelse i 1940 med kransenedlæggelse på Fjerritslev Kirkegård. Det sker på gravstedet for to engelske flyvere Brogan og Sharman, hvis fly blev skudt ned over Limfjorden 5. marts 1945 under forsøget på at nå frem til nedkastningspladsen på Thorup Fjordholme med en sending våben til den nordjyske modstandsbevægelse.

Borgmester Mogens Gade forestår kransenedlæggelsen, og Jens Axelsen blæser en trompetfanfare. Derefter går turen til Tinghuset, hvor borgmesteren åbner herredsudstillingen kl. 13.

Læs mere om udstillingen her
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp