Copy
Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien | 18. marts 2016

Velkommen til Træf Han Herred 2016


Lørdag 18. juni i Koldmose, Bratbjerg og Skovsgaard

Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 16. gang velkommen til en hyggelig dag for alle, der holder af Han Herred. Formålet med Træf Han Herred er som altid at være en hjemstavnsdag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med de mange, »der Han Herreds land forlod«, og dem, der er flyttet hertil eller gæster egnen som turister.

Træf Han Herred har siden starten i 2001 gået på skift mellem vest og øst.

Denne gang finder træffet sted i det østlige Han Herred, hvor vi først skal besøge den smukke og ensomt beliggende Koldmose Kirke, der blev indviet kort før jul i 1910. Dengang var der mange flere beboelser rundt om i klitten, men mange af disse forsvandt, efterhånden som de store plantager skød op. Til dette område knytter sig også historien om husmandsdigteren Johan Skjoldborg, der var lærer i Koldmose Skole 1889-1902.

Næste stop er naturparken Bratbjerg Søerne, der blev indviet 14. juni 2002 på 100-års dagen for stiftelsen af Tranum Plantage A/S. Her er der opført et dejligt madpakkehus med udsigt over søerne samt opsat en mindesten for den landskendte naturlæge Bratbjergmanden.

Herfra går turen til Skovsgaard Multihus, som netop har genindviet idrætshallen efter en brand i sensommeren 2015. Her bliver der rig lejlighed til at hygge sig omkring frokostbordene, inden vi skal lytte til en spændende beretning ved sognepræst og provst for Jammerbugt Provsti Folmer Toftdahl-Olesen.

Benyt muligheden for at kigge nærmere på Tranum- og Skovsgaard-området, og tag evt. en overnatning eller to på et af vore skønne hoteller og pensionater i Han Herred.
 
Tilmeld dig Træf Han Herred 2016 her

Festen på Aagaard 2016


I foråret 2016 er det 575 år siden, det store nordjyske bondeoprør med Henrik Tagesen i spidsen fandt sted. Det afgørende slag foregik i området Sankt Jørgens Bjerg / Lejrmarken sydøst for Fjerritslev i dagene 6.-8. juni 1441, og Axel Poulsens berømte mindesten i Husby Hole er et varigt minde derom.

Bondeoprøret 1441 er en skelsættende begivenhed i danmarkshistorien – om end det står lidt i skyggen af Skipper Clement-fejden næsten 100 år senere – og 575-året er derfor værd at markere. Også så det giver genlyd uden for Han Herred!

Herregården Aagaard – med den indflydelsesrige adelsmand Niels Pedersen Gyldenstjerne som ejer – spillede en vigtig rolle i bondeoprøret. 3. maj 1441 blev herregården brændt ned af de vrede bønder, og hr. Niels »kom af sin gård, ikkun med en stav i sin hånd«.

De historiske begivenheder var i 2005 genstand for en smuk bogudgivelse med tegninger af Poul Eje og en fri fortælling af Ejgil Bodilsen med titlen »Slaget ved Sankt Jørgens Bjerg«, og Teaterforeningen Skovspillene viste i sommeren 2015 i Jægerum Søpark det nyskrevne stykke »Festen på Aagaard 1496«, baseret på omfattende kildemateriale om et gigantisk julegilde på den genopbyggede herregård.

Ligeledes i sommeren 2015 blev der som led i Jammerbugt Kommunes projekt »Fælles om Fortiden« etableret to nye vandrespor ved den gamle herregård, der ligger ved Aggersundvej umiddelbart syd for Fjerritslev.

Ejerne af Gammel Aagaard og Aagaard Hovedgaard, henholdsvis Kim Jensen og Valdemar Møller, har velvilligt givet publikum mulighed for at bevæge sig rundt i området – naturligvis under hensyntagen til privatlivets fred og beskyttelse af de historiske omgivelser.

575-året er anledning til dels at foretage en officiel indvielse af de nye spor, der fører frem til borgbankerne, hvor middelalderborgen lå, og en tur rundt i Aagaards lystskov – dels at lave en stor, folkelig begivenhed med aktiviteter for både børn og voksne.

Valdemar Møller har stillet pladsen med voldgraven omkring (lige inden for hegnet ved parkeringspladsen) til rådighed, og her vil der i dagene 3.-5. juni blive markedsplads med telt, boder, historiefortælling og underholdende indslag.

En arbejdsgruppe – nedsat på initiativ af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og bakket op af et stort antal foreninger, virksomheder, skoler mfl. i lokalområdet – er i fuld gang med planlægningen og vil præsentere det endelige program i næste udgave af nyhedsbrevet fra Liv i Lokalhistorien.
Gunnar Nielsen (th) fortæller om naturprojektet Bratbjerg Søerne ved Lokalhistorisk Samvirkes og Egnsbank Han Herreds »Kend din egn«-udflugt i 2004.
 

Afsløring af mindeplade for lokalhistorisk ildsjæl


De lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose, Øster Han Herreds Egnssamling, Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred og Tranum Aktieplantage har taget initiativ til at hædre en af Han Herreds markante ildsjæle.

Det drejer sig om Gunnar Nielsen, Nørre Bratbjerg, som var født i 1923 og døde i 2008.

Gunnar Nielsen var i 1994 medstifter af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred med henblik på at skabe et fundament for udgivelsen af en ny lokalhistorisk årbog, der udkom første gang i november 1995 med titlen Han Herred Bogen 1996.

Omkring årtusindskiftet var Gunnar Nielsen foregangsmand i etableringen af sognegruppe-netværket Liv i Lokalhistorien, og i 2001 blev en anden af hans mærkesager en realitet i form af hjemstavnstræffet Træf Han Herred.

Gunnar Nielsen var i årtierne forud med ved stiftelsen af Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred, og her lagde han en stor arbejdsindsats for dagen med etableringen af stenaldersamlingen på herregården Bratskov i Brovst.

Han var et udpræget naturmenneske, og hans daglige glæde var at færdes i Tranum Aktieplantage, som var endnu et hjertebarn. Som formand for aktieselskabet gik han i spidsen for at omdanne en tidligere grusgrav til naturparken Bratbjerg Søerne, hvor der også blev bygget et solidt madpakkehus, som siden har været til stor glæde for mange besøgende.

Nu har de fire lokale foreninger besluttet, at tiden er inde til at sætte et varigt minde over Gunnar Nielsen i netop disse omgivelser.

Det sker på aktieplantagens stiftelsesdag tirsdag 14. juni, hvor der kl. 17.00 vil blive afsløret en mindeplade. Afsløringen bliver således en udvidelse af aktieplantagens traditionsrige festprogram, hvor Gunnar Nielsens hustru, Grethe, og parrets tre børn alle vil være til stede.

Borgmester Mogens Gade foretager afsløringen, ligesom aktieplantagens nuværende formand, Karl Erik Møller, vil tale. Der synges fra Han Herred Sangbogen – som Gunnar Nielsen også var initiativtager til! – og Ketty Johansson, Nørresundby, kommer med et lokalhistorisk indslag om landsbyen Bratbjerg. Endvidere serveres en forfriskning.

– Alle involverede har været meget positive og glade for samarbejdet omkring projektet, og Gunnar Nielsens familie ser frem til en minderig dag, lyder det fra Bente Kristensen, der er formand for Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred.

– Enhver er hjertelig velkommen, og vi håber selvfølgelig også at se mange lokalhistorisk interesserede, tilføjer hun.
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp