Copy
Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien | 17. april 2015

Velkommen til Træf Han Herred lørdag 20. juni i Fjerritslev


Spændende fortællinger om Tinghuset og besættelsestiden er på programmet
 
Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 15. gang velkommen til en hyggelig dag for alle, der holder af Han Herred. Formålet med Træf Han Herred er som altid at være en hjemstavnsdag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med de mange, »der Han Herreds land forlod«, og dem, der er flyttet hertil eller gæster egnen som turister.

Træf Han Herred har siden 2001 gået på skift mellem Fjerritslev- og Brovst-området. En enkelt gang har vi gæstet Aggersund, ligesom vi også gerne vil besøge Hannæs ved et kommende træf. Historisk set er begge områder en del af Han Herred, og befolkningen tager fortsat aktivt del i det kulturelle fællesskab på tværs af kommunegrænser.

Denne gang finder træffet sted i Fjerritslev, hvor vi først skal besøge det smukt nyrenoverede tinghus, som i øvrigt har dannet ramme om den lokalhistoriske herredsudstilling »Besættelsestidens Han Herred« i anledning af 75-året for Danmarks besættelse. I den anledning får vi et par smagsprøver fra udstillingen.

N. Kirk Sørensen, som var den næstsidste dommer i Fjerritslev, fortæller om Tinghusets historie og sin tid i embedet, og Per Gregersen, der har sin daglige gang i huset som kulturskolemedarbejder, beretter om de seneste år, hvor bygningen (opført 1909) er opkøbt af Jammerbugt Kommune og nu drives som kulturhus af Kulturforeningen Tinghuset.

Herefter går vi nogle få hundrede meter til Kultur/Senior Centret, som er en del af Ældrecenter Parkvænget og drives af et frivilligt centerråd med Jørgen Jensen i spidsen. Vi får en kort introduktion til centret, som har dannet forbillede for andre aktivitetscentre rundt om i landet.

Efter frokosten følger vi op på temaet om besættelsestiden og skal lytte til et spændende foredrag ved museumsinspektør Jens Andersen, der er leder af MuseumsCenter Hanstholm og besidder en omfattende viden om den tyske tilstedeværelse i det nordvestjyske 1940-45. Jens Andersen har medvirket en udsendelsesrække om besættelsestiden på TV/Midt-Vest og TV2/Nord.

Benyt muligheden for at kigge nærmere på Fjerritslev-området, og tag evt. en overnatning eller to på et af vore skønne hoteller og pensionater.

Udstilling gav nye vinkler på besættelsestiden

 
Den velbesøgte herredsudstilling i Tinghuset blev en flot kulmination på projekt »Besættelsestidens Han Herred«
 
Med omkring 1.200 besøgende i Tinghuset i løbet af fem dage tøver arrangørerne bag herredsudstillingen »Besættelsestidens Han Herred« ikke med at betegne arrangementet som en gedigen succes.

– Vi er utroligt glade og taknemlige for den opbakning og interesse, som udstillingen fik, både blandt yngre og ældre. Naturligvis vakte billeder og effekter først og fremmest genkendelse og snak hos den ældre generation, men det var en fornøjelse at se, hvordan børn i følge med forældre eller bedsteforældre også var nysgerrige efter at få noget at vide om besættelsestiden, lyder det fra Ejgil Bodilsen, der har været koordinator for de omkring 50 frivillige bag udstillingen.

Hele 12 skoleklasser kom på besøg sammen med deres lærere, og en enkelt af disse, 8. k fra Fjerritslev Skole, havde tilmed lavet projektarbejde om emnet og afleveret en række flotte stile, som blev behørigt præmieret af Lokalhistorisk Samvirke.

Åbningen fandt sted på 75-års dagen for Danmarks besættelse, og forinden var der en kort mindehøjtidelighed ved de engelske flyvergrave på Fjerritslev Kirkegård for at ære de allierede soldaters indsats for den frihed, vi nyder godt af i dag.

Borgmester Mogens Gade foretog såvel kransenedlæggelse som den officielle åbning af udstillingen og roste det store engagement, som de lokalhistoriske ildsjæle lægger for dagen overalt i Han Herred.

Indenfor i Tinghuset var der trængsel i alle åbningstimer fra torsdag til mandag, og adskillige vendte tilbage for at studere videre i de mange informationer, som vægplancher, tv-skærme og de fremlagte billedmapper kunne byde på. I arrestforvarerens dagligstue blev der serveret kaffe, og snakken gik livligt.

Ikke mindst var der stor interesse om de to celler i arrestfløjen, hvor der blev vist tidstypiske effekter fra besættelsestidens hverdagsliv, hvor man blandt andet kunne se tøj af faldskærmsstof, en maskine til fremstilling af kartoffelmel og eksempler på erstatningsvarer.

Hver dag var der foredrag, som samlede en fyldt retssal, og dagsprogrammet blev rundet af med fællessang med besættelsestidens »alsang« som forbillede.

En række lokale sponsorer, herunder Jammerbugt Kommune, muliggjorde projektet, som tog sin begyndelse ved et filmarrangement i Fjerritslev Kino i marts 2012.

– Udstillingen var i høj grad en manifestation af det stærke folkelige fællesskab, der er om lokalhistorien i Han Herred, og jeg er overbevist om, at det vil brede sig som ringe i vandet og få betydning i mange andre foreningsmæssige sammenhænge, konkluderer Otto Kjær Larsen, der er formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og endvidere har stået i spidsen for styregruppen bag projekt »Besættelsestiden Han Herred«.

Han opfordrer alle, der ligger inde med billeder og oplysninger om besættelsestiden, til fortsat at kontakte de lokalhistoriske arkiver, så der løbende kan bringes nye historier på hjemmesiden Hanherred.dk eller i Han Herred Bogen.

Har du besøgt Arkiv.dk?

 
Fjerritslev Lokalarkiv har sammen med 550 andre små danske lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på nettet
 
Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som gik i luften 20. februar 2015, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapirer fra hele Han Herred.

I fællesskab har arkiverne skabt danmarkshistoriens største digitale scrapbog med billeder, breve, kort og stedbeskrivelser. Fjerritslev Lokalarkiv har bidraget med masser af materiale fra lokalområdet. Med den nye hjemmeside kan man nu sidde hjemme i sofaen og på et øjeblik få overblik over utallige spændende historier.

Senest har det været særligt fokus på besættelsestiden, hvor frivillige fra alle hjørner af Han Herred har benyttet Fjerritslev Lokalarkiv i planlægningen af herredsudstilling i Tinghuset i anledning 75-året for Danmarks besættelse 9.-13. april.

Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemmeside, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange originalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedbeskrivelser.

Med arkiv.dk får publikum én indgang til Danmarks historie. De mange arkiver er så at sige blevet ét stort arkiv. Arkiverne har siden slutningen af 1980’erne arbejdet med at registrere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver offentliggjort på arkiv.dk. Og der er meget mere på vej.

– Vi regner med, at alene billeddatabasen hver måned vil vokse med 25.000 nye billeder. Og vi har stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så vi har arbejde til mange år endnu, siger Dorthe Søborg Skriver, direktør for Arkibas, der er ejet af Sammenslutningen af Lokalarkiver og ansvarlig for arkiv.dk.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerede i 2013 1,8 millioner kroner til arkiv.dk. Beløbet har dækket to tredjedele af udgifterne til udviklingen.

Søg i Fjerritslev Lokalarkiv på arkiv.dk her
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp